yes let's là gì


Đưa rời khỏi tiếng khêu ý (Making suggestions)

Bạn đang xem: yes let's là gì

1 - Các cơ hội thể hiện tiếng khêu ý: 
a/ Let’s + động kể từ vẹn toàn thể + bộ phận không giống nếu như với.
Ví dụ:
Let’s go camping.(Chúng tao hãy nằm trong cút cắm trại cút.)
Let’s play badminton.(Chúng bản thân đùa cầu lông cút.)

b/ Why don’t we + động kể từ vẹn toàn thể + bộ phận không giống nếu như có?
Ví dụ:
Why don’t we go đồ sộ Hue this summer?(Tại sao tất cả chúng ta ko cút Huế nhập ngày hè cho tới này nhỉ?)
Why don’t we play some games?(Tại sao tất cả chúng ta ko đùa vài ba trò đùa nhỉ?)
c/ What about + V-ing + bộ phận không giống nếu như có?
Ví dụ:
What about making some cupcakes?(Làm một vài ba cái bánh thì thế nào?)
What about seeing a movie tonight?(Xem một bộ phim truyện nhập tối ni thì thế nào?)

2 - Các cơ hội đáp lại tiếng khêu ý: 
a/ Khi ham muốn đồng ý những em hoàn toàn có thể sử dụng một trong số câu sau:
Yes, let’s.(Được hãy thực hiện bên nhau.)
Yes, good idea.
That sounds great.(Nghe dường như được đấy.)
That’s a good idea.(Đó là 1 chủ ý hoặc.)

Xem thêm: filerepmalware là gì

b/ Khi ham muốn kể từ chối, những em hoàn toàn có thể áp dụng những câu sau đây:
No, let’s not(Không, tất cả chúng ta chớ thực hiện thế.)
No, thanks.(Không cảm ơn.)
I don’t think that’s a good idea.(Mình ko nghĩ về này đó là chủ ý hoặc.)
Hoặc những em hoàn toàn có thể chính thức vì chưng “No” và tiếp sau đó thể hiện những nguyên nhân nhằm chưng vứt tiếng khêu ý bại.

CÁC TỪ/ CÂU/ MẪU CÂU CẦN GHI NHỚ

Let’s go camping.(Chúng tao hãy nằm trong cút cắm trại cút.)
Why don’t we play some games?(Tại sao tất cả chúng ta ko đùa vài ba trò đùa nhỉ?)
What about making some cupcakes?(Làm một vài ba cái bánh thì thế nào?)
Yes, let’s.(Được hãy thực hiện bên nhau.)  
Yes, good idea.Good idea.(Được, chủ ý hoặc đấy.)
That sounds great.(Nghe dường như được đấy.)  
That’s a good idea.(Đó là 1 chủ ý hoặc.)  
No, let’s not(Không, tất cả chúng ta chớ thực hiện thế.)  
No, thanks.(Không cảm ơn.)  
I don’t think that’s a good idea.(Mình ko nghĩ về này đó là chủ ý hoặc.)

Xem thêm: postman là gì