xml là gì

Trong xây dựng phần mềm trang web, XML được dùng tối đa là thi công những API Service. Các API tiếp tục trả thành phẩm về dạng XML hoặc JSON nhằm những khối hệ thống không giống nói cách khác thủ thỉ cùng nhau được. Hiện ni tuy rằng JSON được dùng thông dụng rộng lớn, tuy nhiên XML cũng vẫn đang rất được sử dụng vị nhiều khối hệ thống rộng lớn.

Bạn đang xem: xml là gì

XML là kể từ viết lách tắt của kể từ Extensible Markup Language là ngôn từ lưu lại không ngừng mở rộng. XML với công dụng truyền tài liệu và tế bào mô tả nhiều loại tài liệu không giống nhau. Tác dụng chủ yếu của XML là giản dị hóa việc share tài liệu Một trong những nền tảng và những khối hệ thống được liên kết trải qua mạng Internet.

XML dùng để làm cấu hình, tàng trữ và vô trao thay đổi tài liệu Một trong những phần mềm và tàng trữ tài liệu. Ví dụ Khi tao thi công một phần mềm vị Php và một phần mềm vị Java thì nhị ngôn từ này sẽ không thể hiểu nhau, chính vì vậy tao tiếp tục dùng XML nhằm trao thay đổi tài liệu. Chính chính vì vậy, XML có công năng rất rộng trong những việc share, trao thay đổi tài liệu Một trong những khối hệ thống.

Ưu và điểm yếu kém của XML

1. Ưu điểm của XML

Ưu điểm lớn số 1 của XML là sự việc song lập. XML được dùng nhằm tế bào mô tả tài liệu bên dưới dạng text, nên đa số những ứng dụng hoặc những công tác thông thường đều hoàn toàn có thể nắm rõ bọn chúng.

XML hoàn toàn có thể hiểu và phân tách mối cung cấp tài liệu khá đơn giản và dễ dàng nên nó được dùng với mục tiêu đó là trao thay đổi tài liệu Một trong những công tác, những khối hệ thống không giống nhau. XML được dùng mang lại Remote Procedure Calls nhằm mục tiêu đáp ứng cho những cty của trang web.

2. Nhược điểm của XML

Tỷ lệ sơ sót Khi dùng XML nhằm truyền tài liệu khoảng chừng kể từ 5-7%. Con số này tuy rằng không thật cao, tuy nhiên bên trên thực tiễn, người tao vẫn cần thiết lưu ý đến trước lúc dùng nó nhằm trao thay đổi vấn đề.

So sánh XML với HTML

XML và HTML kiểu như nhau đều là những thẻ (tag)

XML HTML
XML được chấp nhận người tiêu dùng tạo nên hình tượng lưu lại riêng biệt nhằm tế bào mô tả nội dung, tạo nên một hình tượng giới hạn max và tự động lăm le nghĩa Được khái niệm trước và người tiêu dùng nên tuân thủ
Được design nhằm fake vận chuyển và tàng trữ dữ liệu Được design nhằm hiển thị dữ liệu

Tuy nhiên XML ko nên là sự việc thay cho thế mang lại HTML.

 • Ví dụ:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <article> <title>XML là gì</title> <author>TopDev Blog</author> <year>2021</year> </article>

XML thông thường được dùng thực hiện hạ tầng cho những định hình tư liệu không giống. Dưới đó là một trong những định hình chúng ta cũng có thể biết:

 • RSS
 • Microsoft .NET dùng XML cho những tệp tin thông số kỹ thuật của chính nó.
 • Sitemap

Cú pháp của XML

Một XML ăm ắp đủ:

<?xml version="1.0"?> <contact-info> <name>Nhat</name> <company>TopDev</company> <phone>(084) 123-4567</phone> </contact-info>

Bạn nhằm ý vô ví dụ bên trên với nhị loại thông tin:

 • Thông tin yêu lưu lại, như <contact-info> và
 • Text, hoặc tài liệu là ký tự động, như TopDev(084) 123-4567.

Sơ đồ dùng sau minh họa qui tắc cú pháp nhằm viết lách những loại lưu lại và text không giống nhau vô một tư liệu XML.

Chúng tao cút vô phân tích và lý giải cụ thể mang lại từng phần:

1. Khai báo XML (XML Declaration)

Tài liệu XML hoàn toàn có thể tùy ý với một trong những phần khai báo XML. Nó được viết lách như sau:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

Ở phía trên, version là phiên bạn dạng XML và encoding xác lăm le mã hóa ký tự động được dùng vô tư liệu.

2. Các qui tắc cú pháp nhằm khai báo XML

 • Khai báo XML (XML declaration) là phân biệt loại chữ và nên chính thức với “<?xml>” ở phía trên “xml” viết lách ở dạng văn bản thông thường.
 • Nếu tư liệu chứa chấp khai báo XML, thì nó nên là mệnh lệnh thứ nhất của tư liệu XML.
 • Khai báo XML nên là mệnh lệnh thứ nhất của tư liệu XML.
 • Một HTTP Protocol hoàn toàn có thể ghi đè độ quý hiếm của encoding mà chúng ta bịa vô khai báo XML.

3. Tags và Elements

Một XML tệp tin được cấu trở thành vị một trong những thành phần XML (Element), còn được gọi là XML-node hoặc XML-tags. Tên những thành phần XML được bao trong số vệt < > như sau:

<element>

4. Qui tắc cú pháp (Syntax Rules) cho những thẻ và phần tử

Xem thêm: leaflet là gì

Cú pháp phần tử: Mỗi thành phần XML cần phải bao vô hoặc với thành phần chính thức hoặc kết đôn đốc như sau:

<element>....</element>

Hoặc giản dị theo đòi cách:

<element/>

Lồng những phần tử: Một thành phần XML hoàn toàn có thể đựng nhiều thành phần XML khác ví như là con cái của chính nó, tuy nhiên những thành phần con cái này nên ko đè lên trên nhau, ví dụ: Một thẻ đóng góp của một thành phần nên với nằm trong thương hiệu như thẻ banh liên kết với nó.

Ví dụ sau minh họa những thẻ lồng nhau sai cú pháp:

<?xml version="1.0"?> <contact-info> <company>TopDev <contact-info> </company>

Ví dụ sau minh họa những thẻ lồng nhau đích thị cú pháp:

<?xml version="1.0"?> <contact-info> <company>TopDev</company> <contact-info>

Phần tử gốc (Root Element): Một tư liệu XML hoàn toàn có thể có duy nhất một thành phần gốc. Ví dụ sau minh họa một tư liệu XML sai cú pháp, chính vì cả nhị thành phần x và nó xuất hiện tại ở cấp cho tối đa tuy nhiên ko nên là 1 trong thành phần gốc.

<x>...</x> <y>...</y>

Còn đó là ví dụ về đích thị cú pháp:

<root> <x>...</x> <y>...</y> </root>

Phân biệt loại chữ: Tên của những thành phần XML là phân biệt loại chữ. Nghĩa là tên gọi của thẻ banh và thẻ đóng góp nên nằm trong loại.

Ví dụ, <contact-info> là không giống với <Contact-Info>.

5. Thuộc tính (Attributes)

Một thuộc tính xác lăm le tính chất mang lại thành phần, dùng một cặp tên/giá trị. Một thành phần XML hoàn toàn có thể với 1 hoặc nhiều tính chất. Ví dụ:

<a href="https://huba.org.vn/">TopDev</a>

Ở đây href là tên gọi tính chất và https://huba.org.vn/ là độ quý hiếm tính chất.

6. Qui tắc cú pháp mang lại tính chất vô XML

  • Tên tính chất vô XML là phân biệt loại chữ (không tương tự HTML). Tức là, HREF và href là nhị tính chất không giống nhau vô XML.
  • Cùng một tính chất ko thể với nhị độ quý hiếm vô một cú pháp. Ví dụ sau là sai cú pháp chính vì nằm trong tính b được xác lập nhị lần:

<a b="x" c="y" b="z">....</a>

  • Tên tính chất được khái niệm không tồn tại sự trích dẫn, trong những khi độ quý hiếm tính chất nên luôn luôn trực tiếp trong số vệt trích dẫn. Ví dụ sau là sai cú pháp:

<a b=x>....</a>

Trong ví dụ này, độ quý hiếm tính chất ko được khái niệm trong số vệt trích dẫn.

7. Tham chiếu vô XML

Tham chiếu (References) thường được chấp nhận chúng ta thêm thắt hoặc bao phần text hoặc phần lưu lại bổ sung cập nhật vô một tư liệu XML. Các tham lam chiếu luôn luôn trực tiếp chính thức với biểu tượng “&” , đó là ký tự động nói riêng và kết đôn đốc với ký tự “;”. XML với nhị loại tham lam chiếu:

Tham chiếu thực thể (Entity Reference): Một tham lam chiếu thực thể có một thương hiệu thân thích vệt tách banh và vệt tách đóng góp. Ví dụ: &amp; có amp là tênTên tham chiếu cho tới một chuỗi văn bạn dạng hoặc lưu lại đã và đang được khái niệm trước.

Tham chiếu ký tự động (Character Reference): Chứa những tham lam chiếu, ví dụ &#65;, có một vệt băm (#) được theo đòi sau vị một trong những. Số này luôn luôn trực tiếp tham lam chiếu cho tới mã hóa Unicode của ký tự động. Trong ví dụ này, 65 tham lam chiếu cho tới vần âm “A”.

Xem thêm: half an hour nghĩa là gì

8. Text vô XML

 • Tên của thành phần XML và tính chất XML là phân biệt loại chữ, nghĩa là tên gọi của thành phần banh và thành phần đóng góp nên ở được viết lách nằm trong loại.
 • Để rời những yếu tố về mã hóa ký tự động, toàn bộ XML tệp tin nên được lưu ở dạng Unicode UTF-8 hoặc UTF-16.
 • Các ký tự động whitespace như khoảng chừng White, tab và ngắt loại Một trong những thành phần XML và Một trong những tính chất XML có khả năng sẽ bị bỏ lỡ.
 • Một số ký tự động được nói riêng vô cú pháp XML. Vì thế, bọn chúng ko thể được dùng một cơ hội thẳng. Để dùng bọn chúng, một trong những thực thể thay cho thế được dùng, những thực thể này được liệt kê vô bảng dưới:
Ký tự động ko được quy tắc sử dụng Thực thể thay cho thế Miêu tả
< &lt; Nhỏ hơn
> &gt; Lớn hơn
& &amp;
&apos; Dấu nháy đơn
&quot; Trích dẫn kép