xấu trai tiếng anh là gì

Phép dịch "xấu trai" trở nên Tiếng Anh

Câu dịch mẫu: Cậu không chỉ là xấu xí trai mà còn phải xấu xí mồm nữa ↔ Not only that you are bad-Iooking, but you also have a bad mouth.

Bạn đang xem: xấu trai tiếng anh là gì

  • Glosbe

  • Google

+ Thêm bạn dạng dịch Thêm

Hiện bên trên Cửa Hàng chúng tôi không tồn tại bạn dạng dịch mang lại xấu trai nhập tự điển, hoàn toàn có thể bạn cũng có thể thêm 1 bản? Đảm bảo đánh giá dịch tự động hóa, bộ nhớ lưu trữ dịch hoặc dịch con gián tiếp.

Cậu không chỉ là xấu trai mà còn phải xấu xí mồm nữa

Not only that you are bad-Iooking, but you also have a bad mouth.

Tôi hy vọng cô và thằng xấu trai này... với từng niềm hạnh phúc bên nhau.

I hope you and Ugly here... find every happiness together.

Cũng ko cho tới nỗi vượt lên trên xấu trai

Not a bad-looking lot, for shearing men.

Tôi xấu trai à?

I'm ugly?

Trông thì xấu trai đấy, tuy nhiên dường như biết lo phiền mang lại mái ấm gia đình.

He's not much lớn look at, but it's ví hard lớn find a family guy.

Cho mặc dù ăn diện thế này thì anh cũng chính là Gene Simmons xấu trai thôi.

As if that makes any difference.

Nhưng nhưng mà, xấu trai vượt lên trên nên em hoàn toàn có thể hiểu vì sao những điều bên trên lại chẳng cần thiết.

But, you know, the kid's terrible-looking ví I can see why none of that would matter.

Khi tụi mình tách giảng lối, bản thân thưa với Carla, bàn sinh hoạt mới mẻ của mình: ‘Giáo sư Ancona đâu với xấu trai.’

When we left the lecture theatre, I said lớn Carla, my new study partner, ‘Not a bad-looking guy, Professor Ancona.’

Tôi biết cô ấy là phụ nữ giới, phân tích rộng lớn là tôi hoàn toàn có thể nắm chắc cô ấy, phụ nữ giới mến người nam nhi xấu trai.

I know her well enough lớn know that she's a woman, and women lượt thích bad boys.

Tin xấu là con cái trai các cụ với cùng một thú mừng xấu và kinh hồn người.

Bad news, your son has a filthy, unhealthy habit.

cựu các bạn trai xấu xa cách.

Scott, evil ex.

Cô cũng đều có mối liên hệ xấu với em trai sinh song, Sōta.

Xem thêm: catered to you là gì

She also seems lớn be on bad terms with her twin brother, Sōta.

Tôi yêu thích với những chàng trai xấu tính rộng lớn.

I'm more interested in the bad guys.

Nói rằng bọn chúng nhằm lại tác động xấu cho tới con cái trai của mình và cô mong muốn anh tạm dừng.

Saying they are a bad influence lớn their son, she wants him lớn stop.

Hãy lưu giữ Người trẻ tuổi tuổi tác Sa-mu-ên đang không kết phù hợp với những con cái trai xấu nết của Hê-li.

Remember, young Samuel did not associate with the bad sons of Eli.

Ở quốc tế, Cửa Hàng chúng tôi có rất nhiều chàng trai xấu người hương thụ chạy qua loa những tường ngăn với tương đối nhiều tranh bị.

Outside the country, we have many bad guys who enjoy running through walls with many weapons.

Khi xét lại quyển Hans Christian Andersen: A New Life ở trong nhà ghi chép tiểu truyện Jens Andersen, căn nhà báo người Anh Anne Chisholm ghi chép rằng: "Bản thân thiết Andersen là một trong những chàng trai cao, xấu trai với cùng một cái mũi rộng lớn nằm trong nhị cẳng bàn chân lớn, khi chàng lớn mạnh với giọng hát hoặc và niềm thích hợp kịch nghệ, chàng bị những đứa trẻ em không giống trêu ghẹo, chế nhạo dữ dội".

In reviewing Hans Christian Andersen: A New Life by biographer Jens Andersen, British journalist Anne Chisholm writes “Andersen himself was a tall, ugly boy with a big nose and big feet, and when he grew up with a beautiful singing voice and a passion for the theater he was cruelly teased and mocked by other children".

Rồi hắn thở phào và báo mang lại quý khách một tin cẩn xấu: Toor, em trai hắn ko thể trả Cửa Hàng chúng tôi quý phái Peshawar.

Then he took a deep breath and gave us the bad news: His brother Toor couldn't take us lớn Peshawar.

Nếu tôi dung túng hạnh kiểm xấu của con cái trai thì con cái trai tôi sẽ không còn khi nào bình phục về thiêng liêng liêng”.

Had I been tolerant of my son’s bad conduct, he would never have recovered.”

TÔi không thích với mối liên hệ xấu trong số những bãn trai cũ.

I don't want any more bad blood between exes.

Ông thưa, " Tin xấu cần ko con cái trai?"

He said, "It's not good news is it, sonny?"

Và rốt cuộc thì, một ít trải đời tê liệt... với cần là một trong những chuyện xấu cho 1 chàng trai hoặc không?

And after all, is a little experience... such a bad thing for a boy?

Thật là xấu hổ, việc đẩy em trai bản thân nhập nguy hại vì vậy.

It's a disgrace, sending your little brother into danger lượt thích that.

Tin xấu mang lại chàng trai rất đẹp trai.

Bad news for the lady killer.

Về phần bản thân, bà Ma-ri cũng ko cảm nhận thấy xấu hổ thường hay bị con cái trai sỉ nhục.

Mary, in turn, did not feel embarrassed or insulted by her son.

Xem thêm: shift home là gì