vô tích sự là gì

Từ điển phanh Wiktionary

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới thám thính kiếm

Bạn đang xem: vô tích sự là gì

Cách phân phát âm[sửa]

IPA theo đuổi giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vo˧˧ tïk˧˥ sɨ̰ʔ˨˩jo˧˥ tḭ̈t˩˧ ʂɨ̰˨˨jo˧˧ tɨt˧˥ ʂɨ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vo˧˥ tïk˩˩ ʂɨ˨˨vo˧˥ tïk˩˩ ʂɨ̰˨˨vo˧˥˧ tḭ̈k˩˧ ʂɨ̰˨˨

Tính từ[sửa]

vô tích sự

  1. (Khẩu ngữ) chẳng được việc, quyền lợi gì cả.
    Con người vô tích sự.
    Đồ vô tích sự! (tiếng mắng)

Đồng nghĩa[sửa]

  • vô dụng

Trái nghĩa[sửa]

  • hữu ích
  • hữu dụng

Mục kể từ này được ghi chép sử dụng mẫu, và hoàn toàn có thể còn nguyên sơ. Quý Khách hoàn toàn có thể viết xẻ sung.
(Xin coi phần trợ hùn nhằm hiểu thêm về kiểu cách sửa thay đổi mục kể từ.)

Xem thêm: ete là gì

Xem thêm: anh là gì trong em

Lấy kể từ “https://huba.org.vn/w/index.php?title=vô_tích_sự&oldid=2007696”