vĩ mô tiếng anh là gì

Vĩ tế bào là cụm kể từ dùng làm tế bào phỏng tầm to lớn hoặc rất rộng lớn.

1.

Kiểm tra mô hình lớn của vật mẫu đã cho chúng ta thấy những phi lý về cấu hình.

The macroscopic examination of the specimen revealed structural abnormalities.

2.

Xem thêm: rfid là gì

Trong phân tách mô hình lớn, trọng tâm là để ý dung mạo và hành động tổng thể của một khối hệ thống hoặc đối tượng người tiêu dùng.

In macroscopic analysis, the focus is on observing the overall appearance and behavior of a system or object.

Cùng phân biệt mô hình lớn và vi tế bào nha!

- Thuật ngữ mô hình lớn (macroscopic) dùng làm chỉ những loại rộng lớn (large things) hoàn toàn có thể trông thấy vì thế đôi mắt thông thường (visible to lớn the naked eye).

- Thuật ngữ vi tế bào (microscopic) dùng làm chỉ những loại nhỏ bé bỏng (tiny things) ko trông thấy được vì thế đôi mắt thường (invisible to lớn the naked eye).

Xem thêm: anh là gì trong em