van nước tiếng anh là gì

Van nước hoặc cầu xin nước điều khiển và tinh chỉnh năng lượng điện được design nhằm vận hành và và trấn áp nước rét, nước mức giá, nước ngầm, nướcuống, nước đậm và / hoặc nước thải.

1.

Van nước inox là loại cầu xin có mức giá trị cao trong số dòng sản phẩm cầu xin nước công nghiệp.

Stainless steel water valve is a high value valve line in industrial water valves.

2.

Van nước được dùng trong số môi trường xung quanh đem ĐK nghiêm ngặt.

Xem thêm: wikipedia là gì

Water valves are used in demanding environments.

Cùng học tập thêm thắt một số trong những kể từ vựng giờ anh tương quan cho tới cầu xin nước (water valve) nha!

- adjusting valve: cầu xin điều chỉnh

- air-operated valve: cầu xin khí nén

- alarm valve: cầu xin báo động

- angle valve: cầu xin góc

- automatic valve: cầu xin tự động động

- auxiliaty tank: bình phụ, thùng phụ

Xem thêm: thư mục roaming là gì