unesco là gì

Cờ UNESCO
Cờ UNESCO

Tổ chức giáo dục và đào tạo, Khoa học tập và Văn hóa của Liên hiệp quốc (tiếng Anh: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, viết lách tắt UNESCO) là 1 trong những trong mỗi tổ chức triển khai trình độ chuyên môn rộng lớn của Liên hiệp quốc, sinh hoạt với mục tiêu "thắt chặt sự liên minh trong số những vương quốc về dạy dỗ, khoa học tập và văn hoá nhằm đáp ứng sự tôn trọng công lý, pháp luật, nhân quyền và tự tại cơ bạn dạng mang lại toàn bộ quý khách ko phân biệt chủng tộc, phái nam phái nữ, ngữ điệu, tôn giáo" (trích Công ước xây dựng UNESCO).

Xem thêm: dalziel nghĩa là gì

Bạn đang xem: unesco là gì

Bài viết lách chủ yếu của chuyên mục này là UNESCO.

Wikimedia Commons nhận thêm hình hình ảnh và phương tiện đi lại truyền đạt về UNESCO.