under no circumstances là gì

Cùng mò mẫm hiểu những kỹ năng về Đảo ngữ (Inversion) vô giờ đồng hồ Anh và những cấu tạo hòn đảo ngữ thông thường bắt gặp.

1. Đảo ngữ (Inversion) là gì?

Bạn đang xem: under no circumstances là gì

Trong câu hòn đảo ngữ, những trật tự thường thì của những bộ phận của câu được thay cho thay đổi. Ví dụ, một câu với ngữ pháp “chuẩn” tiếp tục là:

Subject <Chủ ngữ> + Verb <Động từ> (+O <Tân ngữ>)

I met him only once. (Tôi mới mẻ bắt gặp anh ấy đích thị 1 lần)

Khi vận dụng “đảo ngữ” thì câu này sẽ trở thành:

Only once did I meet him.

2. Công dụng của quần đảo ngữ

 • Trong đối thoại, tất cả chúng ta thông thường xuyên phát hiện hòn đảo ngữ, rõ ràng là trong những câu hỏi:

How did you get there? (Bạn cho tới phía trên bằng phương pháp nào?)

Have you tried this dessert? (Cậu ăn demo khoản tráng mồm này chưa?)

Có thể thấy, phần trợ động kể từ (did, have) đã và đang được “đảo” lên trước chủ ngữ trong những thắc mắc này.

 • Ngoài rời khỏi, hòn đảo ngữ rất có thể được dùng để làm nhấn mạnh vấn đề nào bại liệt vô câu.

We hardly get up before 8 am. (Chúng tôi khan hiếm Khi dậy trước 8 giờ sáng)
→ Hardly vì thế we get up before 8 am. (nhấn mạnh sự “hiếm khi”)

 • Đảo ngữ cũng rất được phát hiện trong vô số trường hợp Khi người ghi chép mong muốn “cường điệu hóa” nội dung. Ví dụ, trong những kiệt tác văn học tập, vở kịch,…

She didn’t know he had cheated on her for many years. (Cô ấy ko hiểu được anh tớ tiếp tục lừa bịp cô trong vô số năm)
Little did she know that he had cheated on her for many years.

Tóm lại:

 • Đảo ngữ chỉ được dùng vô một số ngôi trường thống nhất định
 • Đảo ngữ được sử dụng cho tới mục tiêu nhấn mạnh vấn đề hoặc “cường điệu hóa”
 • Không nên lạm dụng quá hòn đảo ngữ nhằm “làm nhiều dạng” cấu tạo câu. Trong nhiều tình huống, hành vi này tiếp tục thực hiện diễn tả thất lạc chuồn tính bất ngờ.

3. Các cấu tạo hòn đảo ngữ thông thường bắt gặp vô giờ đồng hồ Anh

3.1. Đảo ngữ người sử dụng “as”

As + Trợ động từ được dùng để làm chính thức mệnh đề thứ hai vô câu, Khi người này tiến hành hành vi tương tự động với 1 hành vi trước bại liệt.

Vietnam is a thành viên of ASEAN. Thailand is a thành viên too.
Vietnam is a thành viên of ASEAN, as is Thailand.

Nếu 2 hành vi vì thế và một công ty thì hòn đảo ngữ ko xẩy ra.

Minh got first place in History class. He did it for 3 years consecutively.
Minh got first place in History class, as he did for 3 years consecutively.

3.2. Đảo ngữ người sử dụng “so”

Sau “so” là tính từ

So + tính kể từ + động kể từ to tướng be + căn nhà ngữ + that + mệnh đề

This movie is so sánh interesting that I couldn’t help watching it twice. (Bộ phim hoặc cho tới nỗi tôi coi nó 2 lần)
So interesting is this movie that I couldn’t help watching it twice.

Sau “so” là trạng từ

So + trạng kể từ + trợ động kể từ + căn nhà ngữ + động kể từ (nguyên mẫu) + that + mệnh đề.

She worked so sánh hard that she forget to tướng have dinner. (Cô ấy thao tác làm việc siêng năng cho tới nỗi quên ăn tối)
So hard did she work that she forget to tướng have dinner.

3.3. Đảo ngữ người sử dụng “such”

Such + động kể từ to tướng be + mạo kể từ + (tính từ)+ danh kể từ + that + mệnh đề

The extent of the damage was such that the house was a total write-off. (Mức chừng thiệt kinh hoảng rộng lớn đến mức độ con xe trọn vẹn bị huỷ hủy)
Such was the extent of the damage that the house was a total write-off.

That was such an amazing performance that everyone screamed an encore. (Màn trình trình diễn tuyệt đến mức độ người theo dõi đều ngóng được xem xét lại thứ tự nữa)
Such was an amazing performance that everyone screamed an encore.

đảo ngữ là gì

3.4. Đảo ngữ người sử dụng “neither…nor”

Chủ ngữ + động kể từ (ở dạng phủ định) + and + “neither/nor” + trợ động kể từ + căn nhà ngữ

My sister doesn’t lượt thích durians. I don’t lượt thích durians.
My sister doesn’t lượt thích durians and neither/nor vì thế I.

Lưu ý: phân biệt neithereither. Ví dụ với câu trên:

My sister doesn’t lượt thích durians and I don’t, either.

3.5. Đảo ngữ người sử dụng “than”

Chủ ngữ + động kể từ + “than”+ trợ động kể từ + căn nhà ngữ.

The cost of living in the city is higher kêu ca the one in the countryside is. (Mức sinh sống ở trở thành thị cao hơn nữa đối với nông thôn)
The cost of living in the city is higher kêu ca is the one in the countryside.

Lưu ý: khi người sử dụng hòn đảo ngữ với than:

 • Đảo ngữ này sẽ không vận dụng Khi căn nhà ngữ là pronouns (đại từ)

He is much hardworking than I am.
He is much hardworking
than am I.

 • Cân nhắc hội tụ lại trợ động kể từ (để rời câu đem nghĩa mơ hồ)

My brother knows more about cars than I do (Anh trai có tương đối nhiều kỹ năng về xe pháo rộng lớn đối với tôi)

Nếu viết My brother knows more about cars kêu ca me, câu này rất có thể hiểu sai trở thành Anh trai biết nhiều vấn đề về xe pháo rộng lớn là vấn đề về tôi.

 • Nếu vô mệnh đề với 2 trợ động kể từ, tớ hòn đảo ngữ cả nhì, hoặc không thay đổi bọn chúng ở cuối câu, hoặc vứt cả nhì chuồn.

The new plan is no better than would be the one we are executing. (Kế hoạch mới mẻ này chẳng đảm bảo chất lượng rộng lớn loại tất cả chúng ta đang được tiến hành đâu)
The new plan is no better than the one we are executing (would be).

KHÔNG VIẾT

The new plan is no better than would the one we are executing be

 • Đảo ngữ này sẽ không vận dụng Khi đối chiếu 2 cụm trạng từ

Sales this year are significantly better than were sales last year.

Thay vô bại liệt, tớ thay đổi đối tượng người tiêu dùng đối chiếu trở thành căn nhà thể

This year’s sales are significantly better than were those of last year.

Hoặc ko cần thiết hòn đảo ngữ:

Xem thêm: statum global là gì

Sales this year are significantly better than they were last year.

3.6. Đảo ngữ người sử dụng “only”

Trong tình huống này, mệnh đề ở phía đằng sau “Only” không thay đổi, tiến hành hòn đảo ngữ với mệnh đề còn sót lại.

Only + từ/cụm kể từ chỉ thời gian

Các từ/ cụm kể từ chỉ thời hạn hay phải đi cùng theo với kể từ “Only” ở dạng hòn đảo ngữ:

Only when/Only once/Only after/Only then/Only later/Only on special occasions…

They cleaned up the river only when it started turning green.
Only after the river turned green did they clean it up. (Chỉ Khi dòng sông thay đổi màu sắc xanh rờn bọn họ mới mẻ lau chùi và vệ sinh nó)

Only + giới từ

Only by/Only with/Only in…

Students can only pass the exam if they study hard
Only by studying hard can students pass the exam.

Only + if

I would have forgiven him if he had apologized to tướng bu.
Only if he had apologized to tướng bu would I have forgiven him. (Tôi chỉ bỏ qua Khi anh ấy Chịu đựng van nài lỗi.)

3.7. Đảo ngữ với câu điều kiện

Đảo ngữ câu ĐK loại 1

Mệnh đề if DấuMệnh đề chính
Should + căn nhà ngữ + động từ,Chủ ngữ + will/can/may/shall + động kể từ vẹn toàn mẫu

If it rains tomorrow, we’ll have the tiệc ngọt indoors.
Should it rain tomorrow, we’ll have the tiệc ngọt indoors.

đảo ngữ câu điều kiện

Đảo ngữ câu ĐK loại 2

Mệnh đề if DấuMệnh đề chính
Were + căn nhà ngữ (+ động kể từ vẹn toàn khuôn mẫu + to),Chủ ngữ + would/could/might + động kể từ vẹn toàn mẫu

If I had a lot of money, I would move to tướng a bigger house. (Nếu tôi có tương đối nhiều chi phí, tôi đã mang cho tới sinh sống ở một căn căn nhà to nhiều hơn rồi)
Were I to tướng have a lot of money, I would move to tướng a bigger house.

If I were her, I would not have taken that job. (Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ không còn nhận việc làm bại liệt.)
Were I her, I would not have taken that job.

Đảo ngữ câu ĐK loại 3

Mệnh đề if DấuMệnh đề chính
Had + căn nhà ngữ + quá khứ phân từ,Chủ ngữ + would/could/might + động kể từ vẹn toàn mẫu

If I had gone to tướng bed earlier that Friday, I would have not felt that tired the following day. (Nếu tôi chuồn ngủ sớm tối loại Sáu, tôi đang không mệt rũ rời vì vậy ngày hôm sau)
Had I gone to tướng bed earlier that Friday, I would have not felt that tired the following day.

3.8. Đảo ngữ với cụm kể từ đem nghĩa phủ định

Các trạng kể từ đem nghĩa phủ quyết định thông thường bắt gặp là:

 • Never: Không bao giờ
 • Hardly ever/Rarely/Seldom: Hiếm khi
 • Scarcely/Barely/Hardly/Little: Rất không nhiều khi

Never/Rarely/Seldom/Scarcely/Barely/Hardly (hiếm khi)/No sooner/Little + trợ động kể từ + căn nhà ngữ + động kể từ vẹn toàn mẫu

I have never seen so sánh many people turn out for this sự kiện. (Tôi trước đó chưa từng thấy nhiều người xuất lúc này sự khiếu nại cho tới vậy)
Never have I seen so sánh many people turn out for this sự kiện.

Lưu ý: Scarely/Barely/Hardly … when được dùng nhằm trình diễn mô tả một hành vi vừa phải hoàn thành xong thì với 1 hành vi không giống xẩy ra tức thì tiếp sau đó.

Hardly had the performance started when people began to tướng walk out. (Buổi màn biểu diễn vừa phải chính thức thì quý khách tách đi)

3.9. Đảo ngữ với cụm kể từ với chứa chấp “No”

Cần cần vận dụng cấu tạo hòn đảo ngữ Khi chính thức câu vày những cụm kể từ sau đây:

 • In no way: ko cơ hội nào
 • At no time: ko khi nào
 • On no account: ko nguyên do nào
 • Under no circumstances/conditions: ko trả cảnh/điều khiếu nại nào
 • For no reason: ko vì thế nguyên do nào

In no way/ At no time/ On no account/ Under no circumstances / For no reason + trợ động từ/động kể từ khuyết thiếu hụt + căn nhà ngữ + động kể từ vẹn toàn mẫu

You shouldn’t tell my mother about my trip to tướng Rome.
On no trương mục should you tell my mother about my trip to tướng Rome.
(Cậu tránh việc bảo u tớ về chuyến du ngoạn cho tới Rome vì thế ngẫu nhiên nguyên do nào)

They were never aware of the damage caused by the accident.
At no time were they aware of the damage caused by the accident. (Họ ko hề biết về thiệt kinh hoảng tuy nhiên vụ tai nạn thương tâm tạo nên ra
)

Lưu ý: Cấu trúc “No sooner….than” đồng nghĩa tương quan với “Scarcely/Barely/Hardly… when“. Cấu trúc này còn có nghĩa là: Chủ thể 1 vừa phải làm những gì thì công ty 2 thao tác làm việc bại liệt tức thì.

We had no sooner asked for a bigger room kêu ca we were given one. (Chúng tôi căn vặn một cái chống to nhiều hơn thì đã và đang được đáp ứng nhu cầu tức thì.)
No sooner had we asked for a bigger room kêu ca we were given one.

3.10. Đảo ngữ với cụm kể từ với chứa chấp “Not”

Đảo ngữ với Not only … (but) … (also)

(Không những….tuy nhiên còn)

Not only + trợ động kể từ + căn nhà ngữ 1 + động kể từ + but + căn nhà ngữ 2 + also + động từ

The meal was not only stunning, but the music choice was on point as well. (Không những món ăn ngon tuy nhiên nhạc lựa chọn cũng hay)
Not only was the meal stunning, but the music choice was also on point.

Lưu ý: Nếu 2 căn nhà ngữ trùng nhau thì rất có thể lược hạn chế căn nhà ngữ

Jungkook not only sings well but also dance perfectly. (Jungkook không chỉ hát đảm bảo chất lượng mà còn phải nhảy giỏi)
Not only does Jungkook sing well but also dance perfectly.

cấu trúc hòn đảo ngữ

Đảo ngữ với Not until

(Mãi cho tới khi…)

Not until + căn nhà ngữ 1 + động kể từ + trợ động kể từ + căn nhà ngữ 2 + động kể từ (nguyên mẫu)

I will not speak to tướng Tung again until he apologises for what he said. (Tôi sẽ không còn thì thầm lại với Tùng cho tới Khi anh ấy van nài lỗi vì thế câu nói. rằng của mình)
Not until Tung apologises for what he said will I speak to tướng him again.

Not until + danh từ/danh động kể từ + trợ động kể từ + căn nhà ngữ + động kể từ (nguyên mẫu)

It was until yesterday that I finished my assignment. (Mãi cho tới trong ngày hôm qua tôi mới mẻ hoàn thành xong bài bác tập)
Not until yesterday did I finish my assignment.

Một số cấu tạo hòn đảo ngữ không giống với “Not”

 • Not since: mãi cho tới tới…

He has had such a great time since he left college. (Anh ấy với 1 khoảng tầm thời hạn tuyệt hảo kể từ lúc tách đại học)
Not since he left college has he had such a great time.

 • Not without: ko thể thiếu…

You cannot come in without the ticket. (Bạn ko thể vô nếu như không tồn tại vé)
Not without a ticket can you come in.

 • Not for nothing: ko cần bất ngờ mà…

There are good reasons why Peter was named Employee of the Year. (Có nhiều lí vì thế khiến cho Peter được trao thương hiệu nhân viên cấp dưới của năm)
Not for nothing was Peter called Employee of the Year.
(Không cần bất ngờ tuy nhiên Peter được trao thương hiệu nhân viên cấp dưới của năm)

 • Not under any circumstances/conditions = Under no circumstances

4. Tạm kết

Đảo ngữ là một trong những điểm ngữ pháp khó khăn vô giờ đồng hồ Anh. Với nội dung bài viết bên trên, kỳ vọng chúng ta tiếp tục cầm được những kỹ năng chủ yếu về hòn đảo ngữ cũng giống như các cấu tạo hòn đảo ngữ thịnh hành. quý khách hàng rất có thể rèn luyện góp thêm phần hòn đảo ngữ trải qua một số trong những sách ngữ pháp nhằm thuần thục căn nhà điểm đó nhé.

Tham khảo khóa đào tạo Freshman để nắm vững kỹ năng ngữ pháp quan trọng vô IELTS rằng riêng biệt và giờ đồng hồ Anh rằng chung.

khóa học tập the ielts workshop

Xem thêm: business analyst là gì