tuần sau nữa tiếng anh là gì

Dưới đấy là một vài ba lời nói vô giờ đồng hồ Anh tương quan cho tới thời hạn.

Ngày

The day before yesterdayHôm kia
YesterdayHôm qua
TodayHôm nay
TomorrowNgày mai
The day after tomorrowNgày kia

Buổi vô ngày

In the morningVào buổi sáng
In the afternoonVào buổi chiều
In the eveningVào buổi tối
Yesterday morningSáng qua
Yesterday afternoonChiều qua
Yesterday eveningTối qua
This morningSáng nay
This afternoonChiều nay
This eveningTối nay
Tomorrow morningSáng mai
Tomorrow afternoonChiều mai
Tomorrow eveningTối mai
Last nightTối qua
TonightTối nay
Tomorrow nightTối mai

Tuần, mon, năm

Last weekTuần trước
Last monthTháng trước
Last yearNăm ngoái
This weekTuần này
This monthTháng này
This yearNăm nay
Next weekTuần sau
Next monthTháng sau
Next yearNăm sau
Hướng dẫn dùng câu giờ đồng hồ Anh
Trang 14 bên trên 61

Bạn đang xem: tuần sau nữa tiếng anh là gì

Xem thêm: Loại giày chạy bộ nào tốt xứng đáng để lựa chọn ?

Sắp xếp hứa hẹn gặp
Xem giờ

Các cụm kể từ chỉ thời hạn khác

Five minutes agoNăm phút trước
An hour agoMột giờ trước
A week agoMột tuần trước
Two weeks agoHai tuần trước
A month agoMột mon trước
A year agoMột năm trước
A long time agoLâu rồi
in ten minutes' time hoặc in ten minutesMười phút nữa
in an hour's time hoặc in an hourMột giờ đồng hồ nữa
in a week's time hoặc in a weekMột tuần nữa
in ten days' time hoặc in ten daysMười ngày nữa
in three weeks' time hoặc in three weeksBa tuần nữa
in two months' time hoặc in two monthsHai mon nữa
in ten years' time hoặc in ten yearsMười năm nữa
The previous dayNgày trước đó
The previous weekTuần trước đó
The previous monthTháng trước đó
The previous yearNăm trước đónăm trước đó
The following dayNgày sau đó
The following weekTuần sau đó
The following monthTháng sau đó
The following yearNăm sau đó

Khoảng thời gian

Khi nói tới khoảng chừng thời hạn vô giờ đồng hồ Anh thông thường người sử dụng kể từ for ở đằng trước, ví dụ như:

I lived in Canada for six monthsMình sinh sống ở Canada sáu tháng
I've worked here for nine yearsMình đang được thao tác làm việc ở phía trên được chín năm
I'm going to tướng France tomorrow for two weeksNgày mai bản thân tiếp tục cút Pháp nhì tuần
We were swimming for a long timeBọn tôi đã bơi lội vô cùng lâu