từ trái nghĩa với giản dị là gì

Đồng nghĩa : Mộc mạc, mộc mạc, đơn giản và giản dị, đơn sơ, dung dị
Trái nghĩa: Khoa trương, học đòi, ăn nghịch ngợm...

Bạn đang xem: từ trái nghĩa với giản dị là gì

a.kể từ đồng nghĩa tương quan : đơn giản và giản dị, bình thường

b.kể từ trái khoáy nghĩa : học đòi, lãng phí

Đồng nghĩa : Mộc mạc, mộc mạc, đơn giản và giản dị, đơn sơ, dung dị
Trái nghĩa: Khoa trương, học đòi, ăn nghịch ngợm...

đông nghĩa: đơn giản

trái nghĩa: thanh lịch trọng

a)'' giản dị''

b)''xa hoa''

A)đồng nghĩa:đơn giản,bình thừơng 

B)trái nghĩa:đua đề nghị,lạng ta phí,xa thẳm hoa

a: ko hề ko dản dị

b:không dản dị

:)

a.kể từ đồng nghĩa tương quan : đơn giản và giản dị, bình thường

b.kể từ trái khoáy nghĩa : học đòi, lãng phí

Very easy trái khoáy nghĩa :xa hoa and đồng nghĩa tương quan :đơn giản

Đồng nghĩa với kể từ giản dị là:đơn sơ .....

Trái nghĩa với kể từ giản dị là :cầu kì.....

Đồng nghĩa với kể từ giản dị là:đơn sơ .....

Trái nghĩa với kể từ giản dị là :cầu kì.....

Đồng nghĩa: đơn giản và giản dị, thông thường.

Trái nghĩa   : học đòi , tiêu tốn lãng phí.

Bạn tìm hiểu thêm nha!!

a)đơn giản,bình thông thường,khiêm tốn,...

b)đua đề nghị,lãng phí,...

ĐN Bình thông thường đơn giản
TN đua đòi

Bình dị, đơn giản và giản dị, giản đơn
Trái nghĩa: sang chảnh, lãng phí

a/ đơn giản và giản dị, tối giản, mộc mạc
b/ cầu kì, loại cách
*chúc chúng ta thi đua tốt*

Đồng nghĩa : Mộc mạc, mộc mạc, đơn giản và giản dị, đơn sơ, dung dị
Trái nghĩa: Khoa trương, học đòi, ăn nghịch ngợm...

Phong cơ hội của A-mi-xi là gì

a. Đồng nghĩa: đơn giản và giản dị, đơn sơ...

b.Trái nghĩa: cầu kì, phô trương,...

- Đồng nghĩa: mộc mạc, đơn sơ,đơn sơ,...

-Trái nghĩa: học đòi, ăn nghịch ngợm, rơi hoa,...

a, Từ đồng nghĩa tương quan : đơn sơ, đơn giản
b, Từ trái khoáy nghĩa: tiêu tốn lãng phí, phung phí

Từ đồng nghĩa: thông thường
Từ trái khoáy tức thị :lãng phí

a) Đồng nghĩa: đơn giản và giản dị, thông thường.

b) Trái nghĩa   : học đòi , tiêu tốn lãng phí.

Từ sát đồng nghĩa tương quan với kể từ giản dị: sát giản dị

Từ trái khoáy nghĩa với giản dị là: màu sắc mè

a.kể từ đồng nghĩa tương quan : đơn giản và giản dị, bình thường

b.kể từ trái khoáy nghĩa : học đòi, lãng phí

đồng nghĩa : đơn giản và giản dị, bình thường

trái nghĩa : học đòi, lãng phí

A) giản đơn, thông thường, mộc mạc, chất phác,đơn giản

B)kiêu rơi, lung linh, diêm dúa, lòe loẹt, sáng sủa lóa,...

Đồng nghĩa : Mộc mạc, mộc mạc, đơn giản và giản dị, đơn sơ, dung dị
Trái nghĩa: Khoa trương, học đòi, ăn nghịch ngợm...

Từ đồng nghĩa tương quan với kể từ giản dị và đơn giản và giản dị thông thường trái khoáy tức thị học đòi lãng phí

a.kể từ đồng nghĩa tương quan : đơn giản và giản dị, bình thường

b.kể từ trái khoáy nghĩa : học đòi, lãng phí

a) hoà đồng
b) ko hoà đồng

a.kể từ đồng nghĩa tương quan : đơn giản và giản dị, bình thường

b.kể từ trái khoáy nghĩa : học đòi, lãng phí

a.kể từ đồng nghĩa tương quan : đơn giản và giản dị, bình thường

b.kể từ trái khoáy nghĩa : học đòi, lãng phí

Đồng nghĩa : Mộc mạc, mộc mạc, đơn giản và giản dị, đơn sơ, dung dị
Trái nghĩa: Khoa trương, học đòi, ăn nghịch ngợm...

Chào chị chỉ mang lại em bài bác này với ạ

A kể từ đồng nghĩa tương quan : đơn sơ , đơn giản
B kể từ trái khoáy nghĩa : học đòi , cầu kì

Bình dị,tầm thường(đồng nghĩa). (Trái nghĩa)xa hoa sắc xảo

a.kể từ đồng nghĩa tương quan : đơn giản và giản dị, bình thường

b.kể từ trái khoáy nghĩa : học đòi, lãng phí

a.kể từ đồng nghĩa tương quan : đơn giản và giản dị, bình thường

b.kể từ trái khoáy nghĩa : học đòi, lãng phí

a.kể từ đồng nghĩa tương quan : đơn giản và giản dị, bình thường

b.kể từ trái khoáy nghĩa : học đòi, lãng phí

đơn giản giản đơn giản và giản dị dị đồng nghĩa 

Xem thêm: 500ae là gì

trái nghĩa học đòi bài bạc phung phí 

A)đồng nghĩa:đơn giản,bình thừơng 


B)trái nghĩa:đua đề nghị,lạng ta phí,xa thẳm hoa

a.kể từ đồng nghĩa tương quan : đơn giản và giản dị, bình thường

b.kể từ trái khoáy nghĩa : học đòi, lãng phí

a.kể từ đồng nghĩa tương quan : đơn giản và giản dị, bình thường


b.kể từ trái khoáy nghĩa : học đòi, lãng phí

đồng nghĩa: đơn giản và giản dị, bình thường

trái nghĩa: học đòi, lãng phí

a) mộc mạc, đơn giản và giản dị,mộc mạc

b)ăn nghịch ngợm, đua đòi

a: đơn giãn , thông thường.

b: khoan trương, học đòi , sang chảnh.

đồng nghĩa với kể từ gian giảo dị đơn giản và giản dị, bình thường

Trái nghĩa với giản dị là rơi hoa, tiêu tốn lãng phí, đua đòi

A. Đơn thuần, mộc mạc, mộc mạc, đơn giản

B. Xa hoa, đua đòi, lãng phí

Đồng nghĩa : Mộc mạc, mộc mạc, đơn giản và giản dị, đơn sơ, dung dị
Trái nghĩa: Khoa trương, học đòi, ăn nghịch ngợm...

Đồng nghĩa : Mộc mạc, mộc mạc, đơn giản và giản dị, đơn sơ, dung dị
Trái nghĩa: Khoa trương, học đòi, ăn nghịch ngợm...

a. Từ đồng nghĩa tương quan hoặc sát nghĩa với kể từ giản dị là: mộc mạc, đơn giản và giản dị,...

b. Từ trái khoáy nghĩa với kể từ giản dị là: sang chảnh, tiêu tốn lãng phí,..

Đồng nghĩa : Mộc mạc, mộc mạc, đơn giản và giản dị, đơn sơ, dung dị
Trái nghĩa: Khoa trương, học đòi, ăn nghịch ngợm...

a hòa nhã

b sang chảnh , lãng phí

Đồng nghĩa : Mộc mạc, mộc mạc, đơn sơ, giản dị.

Trái nghĩa: Khoa trương, học đòi, ăn nghịch ngợm, tiêu tốn lãng phí.

Đồng nghĩa : Mộc mạc, mộc mạc, đơn giản và giản dị, đơn sơ, dung dị
Trái nghĩa: Khoa trương, học đòi, ăn nghịch ngợm...

Đồng nghĩa : Mộc mạc, mộc mạc, đơn giản và giản dị, đơn sơ, dung dị
Trái nghĩa: Khoa trương, học đòi, ăn nghịch ngợm...

Đồng nghĩa :đơn giản, hòa nhã

Trái : Vô ơn , vong ơn

Đồng nghĩa : Mộc mạc, mộc mạc, đơn giản và giản dị, đơn sơ, dung dị
Trái nghĩa: Khoa trương, học đòi, ăn nghịch ngợm...

a, kể từ đồng nghĩa tương quan với kể từ giản dị: Mộc mạc, mộc mạc, đơn giản và giản dị, đơn sơ, dung dị

b, kể từ trái khoáy nghĩa với kể từ giản dị: Phô trương, lòe loẹt 

            này đó là chủ ý của tôi, nếu như sai thì cảm thông nhé! 

           Đánh giá chỉ cho chính bản thân 5 sao nhé

-Đồng hoặc sát nghĩa: Bình thường

-Trái nghĩa: Xa hoa

CHÚC HỌC TỐT!

꧁༺ღẨℕღⅅᎯℕℋღ༻꧂

ồng nghĩa : Mộc mạc, mộc mạc, đơn giản và giản dị, đơn sơ, dung dị
Trái nghĩa: Khoa trương, học đòi, ăn nghịch ngợm...

Đồng nghĩa : Mộc mạc, mộc mạc, đơn giản và giản dị, đơn sơ, dung dị
Trái nghĩa: Khoa trương, học đòi, ăn nghịch ngợm...

Đồng nghĩa : Mộc mạc, mộc mạc, đơn giản và giản dị, đơn sơ, dung dị
Trái nghĩa: Khoa trương, học đòi, ăn nghịch ngợm...

Đồng nghĩa : Mộc mạc, mộc mạc, đơn giản và giản dị, đơn sơ, dung dị
Trái nghĩa: Khoa trương, học đòi, ăn nghịch ngợm...

Đồng nghĩa : Mộc mạc, mộc mạc, đơn giản và giản dị, đơn sơ, dung dị
Trái nghĩa: Khoa trương, học đòi, ăn nghịch ngợm...

Đồng nghĩa : Mộc mạc, mộc mạc, đơn giản và giản dị, đơn sơ, dung dị
Trái nghĩa: Khoa trương, học đòi, ăn nghịch ngợm...

a) Đồng nghĩa hoặc sát nghĩa với kể từ “giản dị”: mộc mạc, đơn giản

b) Từ trái khoáy nghĩa với kể từ “giản dị”: cầu kì, chu toàn

Đồng nghĩa : Mộc mạc, mộc mạc, đơn giản và giản dị, đơn sơ, dung dị
Trái nghĩa: Khoa trương, học đòi, ăn nghịch ngợm...

A.Bình dân ,bình thông thường,…
B.hào nhoáng,thanh lịch trọng,…

đồng nghĩa : mộc mạc 

Trái nghĩa : sành điệu 

Xa hoa, phung phí, phô trương,...

Xem thêm: smart tv là gì