tự sướng tiếng anh nghĩa là gì

Chú, rõ nét là chỉ hoàn toàn có thể đem năng lượng khi tuy nhiên tự sướng thôi..

You only move sex-toys!

Bạn đang xem: tự sướng tiếng anh nghĩa là gì

Sáu mon rồi tôi chỉ biết tự sướng tuy nhiên ko mối quan hệ dục tình với ai.

I haven't had sex in six months with someone other than thở myself.

Anh các bạn, nếu như cậu trốn cơ nhằm " tự sướng ", nó ko đem chất lượng đâu.

Dude, if you're out there whacking off, man, that is not cool.

Họ ko đem gọi bản thân là " phù thủy thợ thuyền mộc " chỉ vì thế bản thân cứ " tự sướng " hoài.

They don't Gọi má " wood wizard " because I masturbate.

Vui loại là tôi thấy nghiện tự sướng đâu có hại cho sức khỏe gì.

Funny I've never seen the harm in chronic masturbation.

Người dân Phi tự sướng bên trên những bãi tắm biển ở Nigeria.

It was Africans taking selfies on the beaches of Nigeria.

Tự sướng cái!

Gotta vì thế a selfie!

Anh cứ tự sướng như vậy một ngày dài hoặc trên đây đơn thuần nghề nghiệp cung cấp thời gian?

Are you just thrilled being yourself all day or is it a part-time job?

Người hình mẫu thiết bị lót chắc chắn là loại anh tiếp tục tự sướng khi anh còn 14 nhỉ.

Underwear models are the kind of guys you fuck when you're 14.

Ồ, cứ tự sướng cút khi hoàn toàn có thể.

Well, you enjoy your moment while you can.

Mày chỉ tự sướng với những niềm mơ ước thân mật buổi ngày thôi.

Entertaining yourself with stupid daydreams.

Mày dành riêng thời hạn nhằm tự sướng trước gương à?

Got caught up looking at yourself in the mirror?

Anh chỉ hoàn toàn có thể lấy quần trong của em và tự sướng một mình

Xem thêm: sat test là gì

I could just grab a wire hanger And do it myself

Khi 1 cô nàng đang được tự sướng, này đó là điều tốt.

When a girl is helping herself, that's a good fucking thing.

Hút cần thiết tụt xuống, đớp bimbim Cheetos và tự sướng ko nên là plan nhập bong của thầy.

Smoking marijuana, eating Cheetos and masturbating vì thế not constitute plans in my book.

Tụi ngươi tự sướng hả?

You got this stuff?

Định trong nhà tự sướng hả?

You'd rather stay home page and gobble knobs?

Em hoàn toàn có thể tự sướng một bức được ko ạ?

Can I take a selfie?

Tôi cút tự sướng với loại điện thoại thông minh trên đây.

I'm gonna go play with my phone now.

Như là tự sướng nhỉ!

Like fuck you were!

[Xoay gấp đôi nhằm dùng cơ chế tự sướng tự sướng]

[Double twist for selfie mode]

Tự sướng là vấn đề rất rất thông thường tuy nhiên con cái.

Y'know, buddy, it's perfectly normal for you vĩ đại touch yourself.

Giống 1 đám say xỉn và nghiện tự sướng thì hơn!

A bunch of inebriates and chronic masturbators more lượt thích it.

Tự sướng khi con cái còn thức.

Xem thêm: filerepmalware là gì

Uh, enjoying yourself while you're awake.

Tự sướng tiếp nào là.

Take a picture.