trường liên cấp tiếng anh là gì

VIETNAMESE

Bạn đang xem: trường liên cấp tiếng anh là gì

trường phổ thông liên cấp

trường liên cấp

inter-level high school

NOUN

escalator school

Trường phổ thông liên cấp cho là quy mô ngôi trường vận dụng hệ huấn luyện và đào tạo nhiều cấp cho học tập kể từ thiếu nhi cho tới đái học tập, Trung học tập hạ tầng, Trung học tập phổ thông tuy nhiên triệu tập nhất vẫn chính là bậc học tập trung học tập phổ thông.

1.

Xem thêm: leaflet là gì

Cô ham muốn mang lại phụ nữ tới trường ngôi trường phổ thống liên cấp cho ở Canada.

She wants đồ sộ send her daughter đồ sộ a inter-level high school in Canada.

2.

Trường phổ thông liên cấp cho là 1 định nghĩa phổ cập rộng lớn ở những nước phương Tây.

Inter-level high school is a concept that is more prominent in Western countries.

Để nói tới định nghĩa ngôi trường liên cấp cho (trường đạo tào nhiều hơn thế một level phổ thông), nhập giờ đồng hồ Anh tất cả chúng ta hoàn toàn có thể người sử dụng nhì định nghĩa escalator school và inter-level school nha!

- By attending an escalator school you are guaranteed đồ sộ get admitted đồ sộ university. (Khi học tập bên trên một ngôi trường liên cấp cho, chúng ta được đáp ứng tiếp tục được trao nhập ngôi trường ĐH.)

- She wants đồ sộ send her daughter đồ sộ an inter-level school in Canada. (Cô ham muốn mang lại phụ nữ tới trường ngôi trường liên cấp cho ở Canada.)

Xem thêm: cisco là gì