tranh chấp tiếng anh là gì

Giải quyết giành chấp tiếng Anh là dispute settlement hay dispute resolution.
Việc xử lý giành chấp là sự ban ngành, tổ chức triển khai đem thẩm quyền đánh giá và rời khỏi đưa ra quyết định xử lí những giành chấp dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, thương nghiệp, làm việc,… bên trên hạ tầng đánh giá những tư liệu, bệnh cứ đem nhập vụ giành chấp. Từ bại liệt, canh ty đảm bảo an toàn quyền và quyền lợi hợp lí của cá thể, ban ngành hoặc tổ chức triển khai.
Một số kể từ vựng tương quan cho tới xử lý giành chấp nhập giờ đồng hồ Anh:

Xem thêm: catered to you là gì

 • Thủ tục hành chủ yếu (tiếng Anh là administrative formalities)
 • Văn bạn dạng pháp quy (tiếng Anh là legal documents)
 • Văn bạn dạng pháp lý (tiếng Anh là legislation)
 • Chuyên viên pháp luật (tiếng Anh là legal specialist)
 • Tư vấn pháp lý (tiếng Anh là legal advice)
 • Đơn khởi khiếu nại (tiếng Anh là lawsuit petition)
 • Khởi khiếu nại (tiếng Anh là tệp tin a lawsuit (against somebody))
 • Thư giải trình (tiếng Anh là comfort letter)
 • Phạt hành chủ yếu (tiếng Anh là administrative sanction/punishment)
 • Hòa giải (tiếng Anh là mediate)
 • Tài sản (tiếng Anh là property)
5/5 - (100 bình chọn)

Bạn đang xem: tranh chấp tiếng anh là gì