trạng từ quan hệ là gì

Trạng kể từ mối quan hệ (When, Where, Why) rất có thể thay cho thế mang đến giới kể từ hoặc đại kể từ mối quan hệ, thông thường dùng làm nối nhị mệnh đề nhập câu. Để cầm có thể kiến thức và kỹ năng cần thiết này, hãy nằm trong ELSA Speak tò mò nội dung bài viết tiếp sau đây nhé.

Trạng kể từ mối quan hệ là gì?

Trạng kể từ mối quan hệ là gì?

Trạng kể từ mối quan hệ (Relative adverbs) When, Where, Why là những kể từ sử dụng để mang rời khỏi vấn đề về người, vị trí hoặc một sự vật hiện tượng kỳ lạ. Trong giờ đồng hồ Anh, trạng kể từ mối quan hệ dùng làm nối một đại kể từ hoặc danh kể từ với mệnh đề mối quan hệ.

Bạn đang xem: trạng từ quan hệ là gì

Kiểm tra phân phát âm với bài xích tập luyện sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click to tát start recording!

Recording... Click to tát stop!

loading

Trạng kể từ mối quan hệ chỉ vào vai trò thực hiện tân ngữ, ko thể đứng trước động kể từ. trái lại, đại kể từ mối quan hệ rất có thể thực hiện công ty ngữ hoặc tân ngữ nhập câu. 

Ví dụ: 

  • Do you remember the time when we went to tát high school? (Bạn sở hữu ghi nhớ khoảng tầm thời hạn tất cả chúng ta học tập cấp cho 3 không?)
  • The villa where we stay is very beautiful. (Căn Nhà biệt thự điểm tất cả chúng ta ở vô cùng đẹp mắt.)

Cách dùng trạng kể từ quan lại hệ

Trạng kể từ mối quan hệ được dùng nhằm nối nhị câu hoặc mệnh đề mối quan hệ cùng nhau. Chúng thông thường thay cho thế mang đến danh kể từ chỉ thời hạn, vị trí, nguyên do và reviews mệnh đề tiếp sau đó. 

Trạng kể từ mối quan hệ rất có thể được dùng làm thay cho thế những danh kể từ như:

Trạng kể từ quan lại hệ Thay thế danh từ
Whentime, period, day, month,…
Wherethere, here, place, street, town, country
Whyreason

Cấu trúc trạng kể từ quan lại hệ

Cấu trúc trạng kể từ quan lại hệ

N +relative adverbs

Ví dụ:

  • That is the university. We met for the first time at that place.

= That is the university where we met for the first time. (Đó là ngôi trường ĐH điểm tuy nhiên tất cả chúng ta gặp gỡ nhau phiên thứ nhất.)

  • She remembers the day. She first went to tát school.

= She remembers the day when she first went to tát school. (Cô ấy ghi nhớ lại ngày thứ nhất cô ấy tới trường.)

Lưu ý: Trong tình huống cần thiết sự quý phái Lúc tiếp xúc, chúng ta có thể dùng cấu hình sau để thay thế thế tuy nhiên ý nghĩa sâu sắc vẫn ko thay đổi.

N + giới kể từ (in/on/at) + which

Ví dụ:

  • That is the school where we met for the last time.

= That is the school at which we met for the last time. (Đó là ngôi ngôi trường điểm tuy nhiên tất cả chúng ta gặp gỡ nhau phiên cuối cùng)

  • Do you remember the day when you got your first job?

= Do you remember the day on which you got your first job? (Bạn sở hữu ghi nhớ ngày tuy nhiên các bạn sẽ có được việc làm thứ nhất không?)

Các trạng kể từ mối quan hệ phổ cập nhập giờ đồng hồ Anh

Các trạng kể từ mối quan hệ phổ cập nhập giờ đồng hồ Anh

1. Trạng kể từ mối quan hệ When

Trạng kể từ mối quan hệ when dùng làm thay cho thế kể từ chỉ thời hạn, thông thường thay cho thế mang đến kể từ then.

Cấu trúc: 

Danh kể từ (chỉ thời gian) + When + S + Động từ…

Ví dụ: Do you still remember the day? We first talked on that day.

= Do you still remember the day when we first talked? (Bạn sở hữu ghi nhớ ngày thứ nhất tất cả chúng ta thì thầm cùng nhau không?)

2. Trạng kể từ mối quan hệ Where

Trạng kể từ mối quan hệ where dùng làm thay cho thế mang đến kể từ chỉ vị trí, thông thường thay cho thế mang đến there.

Cấu trúc:

Danh kể từ (chỉ điểm chốn) + Where + S + Động từ…

Lưu ý: Where rất có thể được thay cho thế bởi vì in/on/at + which.

Ví dụ: The khách sạn was very clean. We stayed there.

= The khách sạn where we stayed was very clean.

= The khách sạn at which we stayed was very clean. (Khách sạn điểm Shop chúng tôi ở vô cùng sạch sẽ sẽ)

3. Trạng kể từ mối quan hệ Why

Trạng kể từ mối quan hệ why dùng làm thay cho thế cho những cụm kể từ chỉ nguyên do như: for the reason, for that reason.

Cấu trúc:

Danh kể từ (chỉ lý do) + Why + S + Động từ…

Ví dụ: I don’t know the reason. You didn’t go to tát the company for that reason today.

→ I don’t know the reason why you didn’t go to tát the company today. (Tôi ko biết nguyên do tại vì sao các bạn ko cho tới doanh nghiệp lớn ngày hôm nay)

Bài tập luyện trạng kể từ mối quan hệ nhập giờ đồng hồ Anh [có đáp án chi tiết]

Bài tập luyện trạng kể từ mối quan hệ nhập giờ đồng hồ Anh sở hữu đáp án chi tiết

Bài 1: Chọn câu vấn đáp đúng

Câu hỏi Câu trả lời
1. She bought all the books__________were needed for the next exam.A. that

B. what

C. those

D. who

2. He is talking about the author________book is one of the best-sellers this year.A. which

B. whose

C. that

D. who

3. This is the university __________ Linda went to tát last year.A. when

B. where

C. why

D. which

4.  It was winter _________ John went on vacation.A. where

B. when

C. why

D. that

5. Tell your teacher __________ you didn’t get homework completed.A. where

B. when

Xem thêm: phát xít là gì

C. why

D. who

6. He wants to tát know _________ you didn’t go to tát the các buổi tiệc nhỏ last night.A. where

B. when

C. which

D. why

7. This is the village in________my family and I have lived for over 18 years.A. which

B. that

C. whom

D. where

8. My mother,________everyone admires, is a famous teacher.A. where

B. whom

C. which

D. whose

9. The woman,________was sitting in the meeting hall, didn’t seem friendly to tát us at all.A. who

B. whom

C. where

D. when

10. We’ll come in May__________the schools are on holiday.A. that

B. where

C. which

D. when

11. The woman with__________I have been working is very friendly.A. who

B. that

C which

D. whom

12. What was the name of the boy ________passport was stolenA. whose 

B. who 

C. which 

D. when

13. The beach  ________ we spent our holiday was really beautiful.A. what 

B. who 

C. where 

D. which

14. The last time ________ Jack saw her, she looked very beautiful.A. when

B. who 

C. where 

D. which

15. I bought a xế hộp ________is very nice.A. who

B. whose

C. whom

D. that

Bài 2: Viết lại câu dùng mệnh đề quan lại hệ

1. Astronomers will never forget this day. They found a new constellation that day.

→ ………………………………………………………………………………………….

2. The children often go for picnics on Sundays. They have a lot of không lấy phí time then.

→ ………………………………………………………………………………………….

3. He doesn’t know the reason. You didn’t go to tát the các buổi tiệc nhỏ last night for that reason.

→ ………………………………………………………………………………………….

4. Do you remember the place? We went on holiday there last year.

→ ………………………………………………………………………………………….

Đáp án:

Bài 1

1. A2. A3. B4. B5. C
6. D7. A8. B9. A10. D
11. D12. A13. C14. A15. D

Bài 2: 

1. Astronomers will never forget this day when they found a new constellation.

2. The children often go for picnics on Sundays when they have a lot of không lấy phí time.

3. He doesn’t know the reason why you didn’t go to tát the các buổi tiệc nhỏ last night.

4. Do you remember the place where we went last year?

Xem thêm: gluconeogenesis là gì

Để áp dụng linh động kiến thức và kỹ năng trạng kể từ mối quan hệ, bạn phải ôn luyện những bài xích tập luyện ngữ pháp và dùng bọn chúng nhập tiếp xúc thông thường ngày. 

Đăng ký học tập giờ đồng hồ Anh nằm trong ELSA Speak

Ngoài rời khỏi, nếu như muốn nâng lên trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh một cơ hội toàn vẹn, các bạn hãy học hành thông thường xuyên nằm trong tiện ích ELSA Speak. Đây là phần mềm luyện rằng số 1 lúc bấy giờ, sử dụng technology A.I. phát hiện tiếng nói và sửa lỗi phân phát âm tức thì tức thì. 

Bạn sẽ tiến hành rèn luyện 44 âm tiết chuẩn chỉnh như người bạn dạng ngữ. Hệ thống tiếp tục chỉ dẫn cụ thể cơ hội nhấn âm, nhả khá, bịa lưỡi sao mang đến chuẩn chỉnh nhất. Đăng ký ELSA Pro nhằm hưởng thụ tức thì hôm nay!