trả bài tiếng anh là gì

to recite one's lesson

Bạn đang xem: trả bài tiếng anh là gì

VERB

/tuː rɪˈsaɪt wʌnz ˈlɛsᵊn/

Trả bài bác là trình diễn trước nghề giáo bài bác đang được học tập nhằm nghề giáo đánh giá.

1.

Cậu học viên thoải mái tự tin đứng trước lớp trả bài học kinh nghiệm về lịch sử dân tộc những nền văn minh thượng cổ.

The student confidently stood in front of the class to lớn recite his lesson on the history of ancient civilizations.

2.

Thứ Sáu sản phẩm tuần, nghề giáo tiếp tục gọi học viên trả bài bác nhập sách giáo khoa.

Xem thêm: leaflet là gì

We have been waiting almost two weeks and the teacher still did not recite the lesson.

Chúng tớ nằm trong học tập những cụm kể từ nhập giờ đồng hồ Anh về những quy trình ra mắt nhập quy trình thực hiện bài bác luyện và nộp bài bác luyện nha!

- vì thế homework, vì thế exercise (làm bài bác tập)

- submit homework (nộp bài bác tập)

- mark, grade the homework (chấm bài)

- correct the exercise, correct the homework (sửa bài bác luyện, chữa trị bài bác tập)

Xem thêm: yahoo powered là gì

- approve the homework (duyệt bài)

- revise the homework (chấm lại bài)

- to recite one's lesson (trả bài)