tôi không thể tiếng anh là gì

Tôi ko thể giả dối lương lậu tâm được nửa.

Bạn đang xem: tôi không thể tiếng anh là gì

I can't compromise my conscience any more.

Tôi ko thể viết lách một câu nói. mang đến ông phát âm, vì như thế ông đã trở nên loà.

I could not write a message for him to tát read, because he had lost his sight.

Ông biết là tôi ko thể chạy được nhưng mà.

You know I can't run rẩy away.

Tôi ko thể đem cổ cho tới bến bãi coi phim ê nữa.

I can't take her to tát that drive-in again.

Tôi ko thể phát động lại!

I can't restart!

Tôi ko thể hát sao?

Can't I sing a little?

Tôi ko thể tin cẩn được.

I can't believe this.

Bởi vì như thế tôi ko thể tưởng tượng rời khỏi chuyện đi dạo đâu này mà không tồn tại ông chồng tôi.

Because seeing anything without my husband, I can't even imagine that.

Một Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc vạc biểu: "Chúng tôi ko thể dò xét rời khỏi anh tớ.

One buổi tiệc nhỏ thành viên was quoted as saying, "We can't find him.

Tôi ko thể kể cho những người.

I can't tell you that.

Tôi ko thể nhằm cô kế tiếp được quánh vụ.

It ends here, agent.

Tôi ko thể bị thế được.

I can't have mono.

Có chuyện đột xuất tôi ko thể đến

Something comes up suddenly and I can't go

Xem thêm: sat test là gì

Tôi ko thể thực hiện Ngài tuyệt vọng được”.

I could not disappoint him.”

Tôi ko thể.

I just can't.

Tôi ko thể kể mang đến nữ giới Katie, rưa rứa Marty và Todd.

I couldn't tell my girlfriend Katie, or Marty and Todd.

Tôi ko thể này Chịu được điều đó”.

I could not put up with that.”

Tôi ko thể lưu giữ mạng mang đến quý khách... ngần ấy thời hạn còn nếu không nhờ anh tớ.

I couldn't have kept us alive all this time without him.

Tôi ko thể nhằm ông vô được.

I can't let you in.

tôi ko thể thao tác làm việc ê khi ở nhập bóng tối.

And I can't vì thế that if I'm left in the dark.

Tôi ko thể nhắm đôi mắt lại – loà quáng chạy trốn cho tới sản phẩm Himalayas.

I can’t shut my eyes—blindly go running away to tát the Himalayas.

Chúng tôi ko thể tìm ra chống mang đến cô.

We can't find a room for you just lượt thích that!

Tôi ko thể tiếp cận ngay gần rộng lớn.

I could not get closer,

Nó biết tôi nhận nuôi nó và tôi ko thể đem con cái.

Because she knows that I adopted her and that I can't have kids.

tôi ko thể tin cẩn một ai.

And I couldn't trust anyone.

Xem thêm: social2search là gì