tiling là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Bạn đang xem: tiling là gì


/'tailiɳ/

Thêm nhập tự vị của tôi

chưa sở hữu ngôi nhà đề
 • danh từ

  sự lợp ngói

 • ngói

 • Xem thêm: ấp tiếng anh là gì

  mái ngói

 • sự lát đá; sự lát gạch ốp vuông

  Từ sát giống

  multilingual dentilingualTừ vựng giờ Anh theo gót ngôi nhà đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Xem thêm: gluconeogenesis là gì

  Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản