tiêu sản tiếng anh là gì

Tiêu sản là 1 trong những định nghĩa tài chủ yếu cần thiết nhập sách "Rich Dad Poor Dad" của Robert Kiyosaki. Nó được khái niệm là ngẫu nhiên gia tài này đưa đến ngân sách hoặc rơi rụng chi phí của chúng ta nhưng mà ko đưa đến thu nhập.

1.

Robert Kiyosaki nhấn mạnh vấn đề vai trò của việc thuyên giảm những chi tiêu sản như xe hơi cao giá hoặc những số tiền nợ ko quan trọng.

Robert Kiyosaki emphasizes the importance of minimizing liabilities such as expensive cars or unnecessary debt.

2.

Bất động sản rất có thể là gia tài có mức giá trị, tuy nhiên còn nếu như không được quản lý và vận hành hiệu suất cao, bọn chúng rất có thể phát triển thành chi tiêu sản bởi ngân sách duy trì và thuế BDS.

Xem thêm: sat test là gì

Real estate properties can be valuable assets, but if not managed effectively, they can become liabilities due to tát maintenance costs and property taxes.

Định nghĩa của "liability" nhập văn cảnh này không giống với ý nghĩa sâu sắc thường thì của thuật ngữ. Cùng DOL mò mẫm hiểu tăng nhé!

- Trong thuật ngữ kế toán tài chính và tài chủ yếu, "liability" tức là "nợ" hoặc "nghĩa vụ tài chính" của một doanh nghiệp lớn hoặc tổ chức triển khai. Đây là 1 trong những số tiền nợ hoặc nhiệm vụ nên trả nhập sau này, thông thường là chi phí, sản phẩm & hàng hóa hoặc cty.

Ví dụ:

  • The company's outstanding loans and accounts payable are considered liabilities on their balance sheet. (Các khoản vay mượn ko trả và những khoản nên trả của doanh nghiệp lớn sẽ là các khoản nợ bên trên bảng bằng vận nối tiếp toán)

  • The pension obligations of the company are long-term liabilities that will be paid over a period of several years. (Nghĩa vụ hưu trí của doanh nghiệp lớn là nghĩa vụ tài chủ yếu lâu năm sẽ được giao dịch thanh toán nhập một khoảng chừng thời hạn kéo dãn vài ba năm)

    Xem thêm: wikipedia là gì