thương hiệu tiếng anh là gì

Bạn đang xem: thương hiệu tiếng anh là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "thương hiệu" nhập giờ đồng hồ Anh

hiệu danh từ

English

 • mark
 • brand

tước hiệu danh từ

English

 • title

thương mại danh từ

English

 • business
 • trade

mã hiệu danh từ

English

 • code

biệt hiệu danh từ

English

 • pseudonym

thương gia danh từ

English

 • merchant

thương nghiệp danh từ

English

 • commerce

ký hiệu danh từ

English

 • sign

danh hiệu danh từ

Xem thêm: :v có nghĩa là gì

English

 • title
 • label

phù hiệu danh từ

English

 • badge

nhãn hiệu danh từ

English

 • brand

ám hiệu danh từ

English

 • cipher

hữu hiệu tính từ

English

 • effective

hình vẽ bên trên huy hiệu danh từ

English

 • emblem

thương xá danh từ

English

 • hospital

thương tật danh từ

English

 • injury

dấu hiệu danh từ

English

Xem thêm: half an hour nghĩa là gì

 • sign