thử là gì

Có 13 kết quả:

佌 thử呲 thử暑 thử此 thử泚 thử玼 thử癙 thử署 thử跐 thử黍 thử鼠 thử齜 thử龇 thử

Bạn đang xem: thử là gì

Từ điển phổ thông

nhỏ, vị thế thấp kém

Từ điển trích dẫn

1. § Xem “thử thử” 佌佌.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Nhỏ, vị thế thấp xoàng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhỏ bé xíu. Ít ỏi. Cũng nói: Thử demo.

Tự hình 1

Dị thể 2

Từ ghép 1

Một số bài xích thơ sở hữu dùng

Từ điển phổ thông

1. mắng mỏ
2. nhe răng cười
3. rách nát, vỡ, đứt
4. phun đi ra, phun ra

Từ điển Trần Văn Chánh

Nhe (răng) (như 齜, cỗ 齒).

Từ điển Trần Văn Chánh

①(khn) Mắng: 挨呲 Bị mắng; 把孩子呲了一頓 Mắng con cái một trận;
② (đph) Nhe răng ra: 呲着牙笑 Nhe răng cười;
③ Rách: 鞋呲了 Giày rách nát rồi;
④ (đph) Tan vỡ, tách đứt;
⑤ (đph) Phun, phun đi ra.

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ điển phổ thông

1. rét bức
2. nắng
3. mùa hè

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Mùa hè nóng nực. ◎Như: “thịnh thử” 盛暑, “khốc thử” 酷暑. ◇Lưu Cơ 劉基: “Hàng hữu mại ngược fake, thiện tàng cam, thiệp hàn demo bất hội” 杭有賣果者, 善藏柑, 涉寒暑不潰 (Mại cam fake ngôn 賣柑者言) Tại Hàng Châu sở hữu người phân phối ngược cây, khéo lưu giữ cam, qua loa ngày đông ngày hè (mà cam vẫn) ko thối nhừ.
2. (Danh) Hơi rét. ◎Như: “tị thử” 避暑. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Tàn demo vị chi tiêu dung” 殘暑未消融 (Hà Nam đạo trung khốc demo 河南道中酷暑) Khí rét tàn vẫn ko tan không còn.
3. (Tính) Nóng nực. ◎Như: “thử thiên” 暑天, “thử khí” 暑氣.

Từ điển Thiều Chửu

① Nắng, rét.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Nóng, nắng: 暑天 Mùa hè, mùa nóng; 暑熱 Nóng nực; 中暑 Say nắng và nóng, trúng nắng;
② Giữa ngày hè, mùa hè: 暑期 Nghỉ hè, mùa hè; 暑假 Nghỉ hè.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nắng. Mặt trời chiếu rét.

Tự hình 3

Dị thể 1

Chữ tương tự 1

Từ ghép 17

Một số bài xích thơ sở hữu dùng

Từ điển phổ thông

này, mặt mày này

Từ điển trích dẫn

1. (Đại) Ấy, mặt mày ấy. § Đối lại với “bỉ” 彼. ◎Như: “thử nhân” 此人 người cơ, “bất phân bỉ thử” 不分彼此 ko phân tách trên đây cơ.
2. (Đại) Chỗ này, lúc này, cơ. ◎Như: “tòng demo dĩ hậu” 從此以後 kể từ giờ trở lên đường, “đáo demo vi chỉ” 到此為止 cho tới đấy là không còn.
3. (Phó) Thế, như thế. ◇Dữu Tín 庾信: “Thiên hà vi nhi demo túy!” 天何為而此醉 (Ai Giang Nam phú 哀江南賦) Trời sao nhưng mà say sưa như thế!
4. (Liên) Ấy, bèn, thì. § Dùng như: “tư” 斯, “nãi” 乃, “tắc” 則. ◇Lễ kí 禮記: “Hữu đức demo hữu nhân, hữu nhân demo hữu thổ, hữu thổ demo hữu tài, hữu tài demo hữu dụng” 有德此有人, 有人此有土, 有土此有財, 有財此有用 (Đại Học 大學) Có đức thì sở hữu người, sở hữu người thì sở hữu khu đất, sở hữu khu đất thì sở hữu của, sở hữu của thì sở hữu sử dụng.

Từ điển Thiều Chửu

① Ấy, mặt mày ấy, ngược lại với chữ bỉ 彼.
② Thế, lời nói thưa hướng đẫn hẳn hoi, như kì tự động nhâm dĩ thiên hạ trọng như demo 其自任以天下之重如此 thửa gánh vác lấy việc làm u ám nhập thiên hạ như vậy.
③ Ấy, bèn, như hữu đức demo hữu nhân 有德此有人 (Ðại học tập 大學) sở hữu đức ấy (bèn) sở hữu người.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Này, tính năng này, mặt mày này, người này, việc này, cơ, như vậy, thế (này), vậy, nay: 此人 Người này; 由此及彼 Từ tính năng này cho tới khuôn kia; 如此 Như thế, như vậy; 特此布告 Nay bá cáo; 此,壯士 也 Người này là tráng sĩ (Sử kí); 賢者亦樂此乎? Bậc người nhân hậu cũng phấn chấn với những loại này chăng? (Mạnh tử); 此之謂自慊 Đó (như thế) gọi là tự răn bản thân (Đại học); 天何爲而此醉? Trời vì thế sao nhưng mà say sưa như thế? (Dữu Tín: Ai Giang Nam phú);
② Đó, bấy giờ, trên đây, địa điểm này: 從此以後 Từ trên đây trở đi; 到此爲止 Đến đấy là hết; 由此往西 Từ địa điểm này (đây) rẽ lịch sự phía tây; 今王鼓樂於此 Nay căn nhà vua nổi nhạc lên ở vùng này (Mạnh tử);
③ (văn) Thì (dùng như 則, cỗ 刂): 有德此有人,有人此有土 Có đức thì sở hữu người, sở hữu người thì sở hữu khu đất (Đại học);
④ 【此外】thử nước ngoài [cêwài] Bên cạnh đó (thường sử dụng tất nhiên sau với 還 hoặc 還有): 這個地區盛產大米,此外還產玉米和花生 Vùng này tạo ra nhiều gạo, ngoại giả còn tồn tại bắp (ngô) và hạt lạc (lạc); 這個圖書館藏書十多萬册,此外還有不少報紙和期刊 Thư viện này chứa chấp rộng lớn chục vạn cuốn sách, ngoại giả còn tồn tại nhiều báo và tập san.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái này — Thế ấy. Td: Như demo 如此 ( như thế ).

Tự hình 5

Dị thể 1

Từ ghép 14

Một số bài xích thơ sở hữu dùng

Từ điển phổ thông

nước white trong

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Trong trong cả (nước).
2. (Tính) Mướt những giọt mồ hôi.
3. (Tính) Rực rỡ, tươi tắn sáng sủa.
4. (Động) Ngâm, thẫm. ◎Như: “thử bút” 泚筆 chấm cây viết nhập mực.

Từ điển Thiều Chửu

① Nước lắng nhập.
② Mồ hôi mướt đi ra.
③ Nhấm, thẫm. Như demo cây viết 泚筆 nhấm cây viết, đẫm cây viết nhập mực.
④ Rực rỡ.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Nước lắng trong;
② Sáng chói, rực rỡ;
③ Đổ những giọt mồ hôi, toát mồ hôi;
④ Thấm, đẫm (mực): 泚筆 Đẫm cây viết nhập mực.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước nhỏ giọt, nhỉ đi ra — Đổ những giọt mồ hôi — Vẻ tươi tắn sáng sủa.

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ tương tự 3

Một số bài xích thơ sở hữu dùng

Từ điển phổ thông

màu ngọc tươi tắn sáng

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Màu ngọc tươi tắn sáng sủa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ sáng sủa đẹp nhất của ngọc — Vẻ bùng cháy của ăn mặc quần áo.

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ tương tự 3

Xem thêm: bereal là gì

Một số bài xích thơ sở hữu dùng

Từ điển phổ thông

1. hội chứng ưu uất
2. rò, nhọt rò

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Bệnh tự băn khoăn buồn nhưng mà trị đi ra, ưu dịch. ◇Thi Kinh 詩經: “Ai té tè tâm, Thử ưu dĩ dương” 哀我小心, 癙憂以痒 (Tiểu nhã 小雅, Chánh nguyệt 正月) Thương cho tới lòng cảnh giác của tớ, Vì băn khoăn buồn nhưng mà sinh đi ra bị bệnh.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Chứng ưu uất;
② Rò, nhọt rò.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh tật, nhức yếu ớt.

Tự hình 1

Từ điển phổ thông

1. ký tên
2. tạm thời lưu giữ chức, chuyên dụng cho lâm thời

Tự hình 4

Dị thể 3

Chữ tương tự 1

Một số bài xích thơ sở hữu dùng

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Giẫm, giẫm.
2. (Động) Đứng nhón gót.
3. (Động) Đứng bất động đậy, dừng, ngừng. ◎Như: “thải trụ” 跐住 ngừng lại.
4. (Động) Dựa, tựa nhập, ỷ lại.
5. (Tính) “Thải khi” 跐踦 chếch, không đồng đều.
6. (Tính) “Thải trĩ” 跐豸 mềm mịn và mượt mà, xinh đẹp nhất.
7. Một âm là “thử”. (Động) Di động, sinh hoạt.
8. (Động) Nhe răng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dẫm giẫm lên. Cách lên.

Tự hình 1

Dị thể 2

Chữ tương tự 2

Từ điển phổ thông

lúa nếp

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Lúa nếp, lá nhỏ và nhọn, sở hữu lông thô, phân tử white hoặc vàng, sở hữu hóa học vật liệu nhựa. § Ghi chú: Vì hột lúa đều nhau nên thời xưa lấy thóc nhưng mà chế tấp tểnh tấc thước và cân nặng lạng ta.
2. (Danh) Đồ đựng rượu thời xưa, chứa chấp được tía thăng 升. ◇Lã Thị Xuân Thu 呂氏春秋: “Thao demo tửu nhi tiến thủ chi” 操黍酒而進之 (Thận đại lãm 慎大覽) Cầm "thử" rượu nhưng mà nhấc lên.

Từ điển Thiều Chửu

① Lúa, lúa mùa. Vì hột lúa đều nhau nên thời xưa lấy thóc nhưng mà chế tấp tểnh tấc thước và cân nặng lạng ta.

Từ điển Trần Văn Chánh

Cây kê nếp, lúa nếp.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lúa nếp — Tên một cỗ chữ Hán, cỗ Thử.

Tự hình 7

Dị thể 2

Chữ tương tự 1

Từ ghép 1

Một số bài xích thơ sở hữu dùng

Từ điển phổ thông

con chuột

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Con con chuột.
2. (Tính) Lo âu. ◎Như: “thử tư” 鼠思 lo lắng. ◇Thi Kinh 詩經: “Thử tư khấp huyết, Vô ngôn bất tật” 鼠思泣血, 無言不疾 (Tiểu nhã 小雅, Vũ vô chánh 雨無正) Lo âu khóc nước đôi mắt đi ra tiết, Không lời nói nào là nhưng mà ko thống cực khổ, nhức thương.
3. (Tính) “Thủ thử” 首鼠 trù trừ, du di, tự dự. § Cũng gọi là “thủ thí” 首施.

Từ điển Thiều Chửu

① Con con chuột.
② Chuột hoặc truyền dịch bệnh bắt bẻ cho những người, nên gọi hội chứng dịch bắt bẻ là demo dịch 鼠疫.
③ Người hoặc trù trừ, du di, tía nên gọi là thủ demo 首鼠. Cũng gọi là thủ thí 首施.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Chuột: 鼠患貓 Chuột kinh hồn mèo;
②【首鼠】thủ demo [shôushư] Người tía nên.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con con chuột. loại con chuột — Chỉ bọn hạ nhân — Tên một cỗ chữ Hán, cỗ Thử.

Tự hình 4

Dị thể 7

Từ ghép 16

Một số bài xích thơ sở hữu dùng

Từ điển phổ thông

nhe răng, nhăn răng

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Nghiến răng. ◎Như: “thử nha liệt chủy” 齜牙咧嘴: (1) nghiến răng nhếch mép (vẻ hung ác), (2) teo giúm nhăn nhó vì thế đặc biệt đau nhức hoặc rất là kinh kinh hồn.
2. (Động) Nhe răng. ◎Như: “thử nha trừng nhãn” 齜牙瞪眼 nhe răng trợn đôi mắt.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (khn) Nhe, nhăn (răng): 齜着牙 Nhăn răng; 齜牙一笑 Nhe răng đi ra cười;
② Răng không đồng đều, vẩu.

Tự hình 2

Dị thể 5

Chữ tương tự 1

Từ điển phổ thông

nhe răng, nhăn răng

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của 齜.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (khn) Nhe, nhăn (răng): 齜着牙 Nhăn răng; 齜牙一笑 Nhe răng đi ra cười;
② Răng không đồng đều, vẩu.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 齜

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ tương tự 1

Xem thêm: make up my mind nghĩa là gì