thay đổi tiếng trung là gì

 • Learn English
 • Apprendre le français
 • 日本語学習
 • 学汉语
 • 한국어 배운다
 • |
 •  
 • Diễn đàn Cồ Việt
 • Đăng nhập
 • |
 • Đăng ký
 • Diễn đàn Cồ Việt
 • Xin chào
 • |
 • Thoát

Từ điển

Bạn đang xem: thay đổi tiếng trung là gì

Dịch văn bản

Từ điển Trung - Việt

Tra từ

 • Cùng học tập nước ngoài ngữ

  • Học kể từ vựng
  • Nghe phân phát âm
 • Thư viện tài liệu

   • Kỹ năng
   • Các kỳ ganh đua quốc tế
   • Phương pháp học tập Tiếng Trung
   • Ngữ pháp
   • Từ vựng - Từ điển
   • Thành ngữ
   • Tiếng Trung kí thác tiếp
   • Dịch thuật
   • Tiếng Trung vỡ lòng
   • Tiếng Trung chuyên nghiệp ngành
   • Tài liệu khác

Hỏi đáp nhanh

Gửi

Kết quả

Vietgle Tra từ

Cộng đồng

Bình luận

Từ điển Trung - Việt

Xem thêm: smart tv là gì

[huàn]

|

Bộ|Hán Việt|Tất cả

Bộ: 扌(Thủ)

Hán Việt: HOÁN

1. đổi; trao đổi; hoán đổi; hoán。给人东西同时从他那里取得别的东西。

交换

trao đổi

调换

đổi

2. thay; đổi。变换;更换。

换车

thay xe

换人

thay người

换衣服

thay đồ

3. thay đổi tiền。兑换。

Từ ghép: 换班 换茬 换代 换防 换个儿 换工 换季 换肩 换届 换马 换脑筋 换气扇 换钱 换亲 换取 换算 换汤不换药 换帖 换文 换洗 换血 换牙 换言之

logo-Lac Viet

©2023 Lạc Việt

Xem thêm: cisco là gì

 • Điều khoản sử dụng
 • |
 • Liên hệ
 • Trang trở thành viên:
 • Cồ Việt
 • |
 • Tri Thức Việt
 • |
 • Sách Việt
 • |
 • Diễn đàn