thành tựu tiếng anh là gì

VIETNAMESE

Bạn đang xem: thành tựu tiếng anh là gì

thành tựu

ENGLISH

success

NOUN

/səkˈsɛs/

achievement

Thành tựu là hình mẫu đạt được sau đó 1 thời hạn nghiên cứu và phân tích.

Ví dụ

1.

Xem thêm: business analyst là gì

Đó là những trở thành tựu dạy dỗ ấn tượng.

Those are amazing educational success.

2.

Thế giới reviews cao những trở thành tựu vĩ đại rộng lớn của quần chúng. # nước Việt Nam nhập sự nghiệp thi công và đảm bảo an toàn non sông.

The world highly appreciates the great success of the Vietnamese people in their national construction and defence.

Ghi chú

Ngoài success, còn rất có thể dùng kể từ vựng sau nhằm chỉ trở thành tựu nè!

- achievement: That's really a big achievement. - Thật là một trong trở thành tựu vĩ đại rộng lớn.

Danh sách kể từ mới nhất nhất:

Xem chi tiết

Xem thêm: lol là gì