tham vấn tiếng anh là gì

VIETNAMESE

Bạn đang xem: tham vấn tiếng anh là gì

tham vấn

tham khảo

Tham vấn là sự việc lần hiểu, lấy tăng những vấn đề từ rất nhiều mối cung cấp tư liệu không giống nhau như mạng internet, sách, giáo trình… nhằm mục tiêu mục tiêu học hỏi và giao lưu, nghiên cứu và phân tích hoặc lấy địa thế căn cứ nhằm giải quyết và xử lý việc làm.

1.

Nếu những triệu hội chứng trở thành xấu đi, hãy tư vấn chủ kiến bác bỏ sĩ.

If the symptoms get worse, consult your doctor.

Xem thêm: gluconeogenesis là gì

2.

Hãy tư vấn chủ kiến bác bỏ sĩ của doanh nghiệp về cường độ luyện thể thao tuy nhiên chúng ta nên luyện.

Consult your doctor about how much exercise you should attempt.

Chúng tớ nằm trong học tập một trong những kể từ vô giờ Anh đem nghĩa tư vấn, tìm hiểu thêm nha!

- consult (tham vấn): If the symptoms get worse, consult your doctor. (Nếu những triệu hội chứng trở thành xấu đi, hãy tư vấn chủ kiến bác bỏ sĩ.)

- refer (tham khảo): To whom should I refer the matter? (Tôi hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm yếu tố này với ai?)

- turn to tát somebody (hỏi ai đó): You know you can always turn to tát bủ right? (Bạn hiểu được các bạn luôn luôn hoàn toàn có thể căn vặn tôi tuy nhiên trúng không?)

- seek advice on (tìm điều khuyên): You should always reach out and seek advice on seniors. (Bạn luôn luôn nên lần điều răn dạy kể từ những người dân cút trước.)

Xem thêm: addfr có nghĩa là gì