tập làm văn tiếng anh là gì

Năm 1924, Miller vứt Western Union nhằm góp sức không còn bản thân cho tới việc viết văn.

Bạn đang xem: tập làm văn tiếng anh là gì

In 1924 Miller quit Western Union in order vĩ đại dedicate himself completely vĩ đại writing.

Người viết văn trước không còn cần phải có tài năng vừa mới được.

A writer needs talent first of all.

Bà ko phát biểu là bà viết văn.

You didn't tell má you write.

Tôi đang được viết văn.

I'm writing.

Phong cơ hội viết văn xuôi của Urquhart là có một không hai.

Urquhart's prose style is unique.

Cho chất vấn loại máy thu âm này nhằm dùng cho những người viết văn?

What recorder would writers use?

Trumbo chính thức thực hiện phim nhập năm 1937 vẫn kế tiếp việc làm viết văn.

Trumbo started working in movies in 1937 but continued writing prose.

Nàng tiếp tục phát biểu Tôi nghe phát biểu anh viết văn hoặc Tôi nghe phát biểu anh là 1 căn nhà văn?

Had she said I heard you write or I heard you’re a writer?

Luther vừa vặn tài giỏi dịch thuật vừa vặn tài giỏi viết văn.

Luther’s talent as a translator was combined with skill as a writer.

Mặc cho dù học tập kế toán tài chính tuy nhiên sở ngôi trường của Virginia là viết văn.

Despite being and Accountant Virginia's forte is writing.

Phần mượt hoàn toàn có thể thiếu hụt tương hỗ phù hợp cho tới việc phát âm hoặc viết văn phiên bản hai phía.

Software may lack proper tư vấn for reading or writing bi-directional text.

Năm 2000, bà xây dựng Quỹ Mbaasem nhằm xúc tiến và tương hỗ phụ phái đẹp châu Phi viết văn.

In 2000, she established the Mbaasem Foundation vĩ đại promote and tư vấn the work of African women writers.

Xem thêm: bereal là gì

Bà chính thức viết văn kể từ khi lên 15 tuổi tác.

He started writing when he was 15 years old.

Tác fake phái nam chính thức viết văn dùng hiragana.

Male authors came vĩ đại write literature using hiragana.

Và Nick cứ suy nghĩ anh tao mới nhất là kẻ xuất sắc viết văn cơ đấy.

And Nick thought he was the writer.

Ông cực kỳ xuất sắc viết văn.

Writes pretty well.

40 Và tôi chỉ ghi chép lại một vài ba điều, vì thế tôi yếu ớt xoàng trong những công việc viết văn.

40 And only a few have I written, because of my weakness in writing.

Tôi dạy dỗ viết văn ở MVCC.

And I teach creative writing at MVCC.

Ông chính thức viết văn nhập thời hạn này.

He also started writing during this time.

Candice viết văn còn hoặc là hơn tôi.

Candice writes better than thở má.

Viết văn phiên bản súc tích

Write concise text

Anh đang được viết văn lại.

You're writing again.

Tôi ko biết viết văn, tôi ko biết vẽ, tôi ko biết sáng sủa tác nhạc.

I can't write, I can't paint, I can't làm đẹp a tuy nhiên.

Xem thêm: :v có nghĩa là gì