tầng 1 tiếng anh là gì

Tầng một là tầng loại nhất của 1 căn ngôi nhà hoặc toà ngôi nhà.

1.

Cô ấy phi vào cầu thang máy tại tầng 1 và nhấn nút loại 35.

She got on the elevator on the first floor and pushed the button for the 35th.

You go up đồ sộ the first floor.

Cùng học tập thêm thắt một số trong những kể từ vựng giờ anh tương quan cho tới những tầng nha!

Xem thêm: :3 là gì

- Tầng trệt/ lầu 1: the ground floor/ the first floor

- Tầng lửng: mezzanine

- Tầng hầm: basement

- Tầng 2: the second floor

- Tầng/ lầu 4: 4th floor/ the fourth floor

- Tầng/ lầu 5: 5th floor/ the fifth floor

- Tầng/ lầu 3: third floor/ 3rd floor

- Tầng mái: attic

- tầng hầm dưới đất nổi: semi-basement

- tầng thượng: top floor

Xem thêm: ¥ là gì