số 1 trong tiếng anh là gì

Trong giờ đồng hồ anh thì số điểm là phần nhưng mà những bạn phải lưu giữ gần giống nên học tập gần như là trước tiên. Tất nhiên, nhiều khi các bạn lại quên rơi rụng cơ hội ghi chép, cơ hội phát âm của những số điểm nhập giờ đồng hồ anh. Vậy nên, nội dung bài viết này Vuicuoilen sẽ hỗ trợ chúng ta lưu giữ lại vài ba kỹ năng về số điểm nhé. Cụ thể nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ chúng ta biết số 1 giờ đồng hồ anh là gì và cơ hội phát âm số 1 trong những giờ đồng hồ anh ra làm sao.

Số 1 giờ đồng hồ anh là gì
Số 1 giờ đồng hồ anh là gì

Số 1 giờ đồng hồ anh là one, phiên âm phát âm là /wʌn/

Bạn đang xem: số 1 trong tiếng anh là gì

One /wʌn/

https://huba.org.vn/wp-content/uploads/2022/06/one.mp3

Xem thêm: Loại giày chạy bộ nào tốt xứng đáng để lựa chọn ?

Phần số điểm giờ đồng hồ anh này khá dễ nhìn đọc nên các bạn chỉ việc coi cơ hội trị âm chuẩn chỉnh phía trên rồi phát âm theo gót là được. Nếu bạn thích phát âm “nét” hơn thì hoàn toàn có thể coi phiên âm kết phù hợp với cơ hội phát âm chuẩn chỉnh nhằm phát âm. Cách phát âm phiên âm chúng ta cũng có thể xem thêm nội dung bài viết Cách phát âm phiên âm giờ đồng hồ anh nhằm nắm rõ rộng lớn.

Xem thêm: moodle là gì

Lưu ý: Có một cảnh báo nhỏ mang lại chúng ta cơ là lúc nói tới loại hạng nhập giờ đồng hồ anh thì hạng nhất hoặc số 1 ko được gọi là number one nhưng mà gọi là first hoặc ghi chép là 1st (st là nhị chữ cuối nhập kể từ first). Chúng tớ tiếp tục tìm hiểu hiểu về số trật tự nhập nội dung bài viết không giống.

Số 1 giờ đồng hồ anh là gì
Số 1 giờ đồng hồ anh là gì

Xem tăng những số không giống nhập giờ đồng hồ anh

Sau Lúc đang được biết số 1 giờ đồng hồ anh là gì, chúng ta cũng có thể xem thêm một vài ba số điểm không giống nhập giờ đồng hồ anh nhé. hiểu đâu cũng có thể có số các bạn đang được mong muốn tìm hiểu thì sao.

 • Fifty /ˈfɪf.ti/: số 50
 • Ninety-one /ˈnaɪn.ti wʌn/: số 91
 • Twenty-three /ˈtwen.ti θriː/: số 23
 • Thirty-three /ˈθɜː.ti θriː/: số 33
 • Eighteen /ˌeɪˈtiːn/: số 18
 • Seventy-nine /ˈsev.ən.ti naɪn/: số 79
 • Sixty-nine /ˈsɪk.sti naɪn/: số 69
 • Ninety-nine /ˈnaɪn.ti naɪn/: số 99
 • Six /sɪks/: số 6
 • Eleven /ɪˈlev.ən/: số 11
 • Nineteen /ˌnaɪnˈtiːn/: số 19
 • Seventy-seven /ˈsev.ən.ti ˈsev.ən/: số 77
 • Eighty-one /ˈeɪ.ti wʌn/: số 81
 • Sixty-three /ˈsɪk.sti θriː/: số 63
 • Twenty-one /ˈtwen.ti wʌn/: số 21
 • Forty-eight /ˈfɔː.ti eɪt/: số 48
 • Twelve /twelv/: số 12
 • Ninety-eight /ˈnaɪn.ti eɪt/: số 98
 • Thirty-two /ˈθɜː.ti tuː/: số 32
 • Seventy-three /ˈsev.ən.ti θriː/: số 73
 • Seven /ˈsev.ən/: số 7
 • Seventeen /ˌsev.ənˈtiːn/: số 17
 • Ninety-five /ˈnaɪn.ti faɪv/: số 95
 • Twenty-four /ˈtwen.ti fɔːr/: số 24
 • Nine /naɪn/: số 9
 • Fifty-seven /ˈfɪf.ti ˈsev.ən/: số 57
 • Sixty-five /ˈsɪk.sti faɪv/: số 65
 • Sixty-seven /ˈsɪk.sti ˈsev.ən/: số 67
 • Eighty-six /ˈeɪ.ti sɪks/: số 86
 • Sixty-six /ˈsɪk.sti sɪks/: số 66
 • Zero /ˈzɪə.rəʊ/: số 0
 • Forty /ˈfɔː.ti/: số 40
 • Fifty-six /ˈfɪf.ti sɪks/: số 56
 • Seventy-two /ˈsev.ən.ti tuː/: số 72
 • Eighty-seven /ˈeɪ.ti ˈsev.ən/: số 87
 • Seventy-eight /ˈsev.ən.ti eɪt/: số 78
 • Fourteen /ˌfɔːˈtiːn/: số 14
 • One million /wʌn ˈmɪl.jən/: 1 triệu
 • Ninety-seven /ˈnaɪn.ti ˈsev.ən/: số 97
 • Thirty-six /ˈθɜː.ti sɪks/: số 36
 • Twenty-eight /ˈtwen.ti eɪt/: số 28
 • Eighty-five /ˈeɪ.ti faɪv/: số 85
 • Three /θriː/: số 3

Như vậy, nếu khách hàng vướng mắc số 1 giờ đồng hồ anh là gì thì câu vấn đáp đặc biệt giản dị và đơn giản, số 1 trong những giờ đồng hồ anh ghi chép là one, phiên âm phát âm là /wʌn/. Cách phát âm của số này khá giản dị và đơn giản tuy vậy về phong thái dùng thì các bạn cũng nên cảnh báo một chút ít. Khi nói tới loại hạng thì số 1 (hạng nhất) sẽ tiến hành ghi chép là 1st thay cho number one hoặc one.