sau trạng từ là gì trong tiếng anh

Trạng từ là một trong trong mỗi kể từ loại giờ Anh từ xưa cho tới hiện nay đã vô cùng thân thuộc với những người học tập, nhất là vô tiếp xúc giờ Anh. Bài ghi chép tại đây, TalkFirst tiếp tục nằm trong các bạn lần hiểu về định nghĩa Trạng kể từ (Adverbs), cơ hội phân loại Trạng kể từ, địa điểm ứng theo dõi từng loại và những lỗi thông thường bắt gặp Lúc dùng Trạng từ. Chúng tớ hãy nằm trong chính thức bài học kinh nghiệm nhé!

Bạn đang xem: sau trạng từ là gì trong tiếng anh

1. Trạng kể từ là gì? Chức năng công cộng của adverb?

Định nghĩa: Trạng kể từ (adverb) còn được gọi là phó kể từ là loại kể từ được dùng vô câu với tác dụng bổ sung cập nhật tăng vấn đề cho tới động từ, tính kể từ hoặc một trạng kể từ không giống.

Ví dụ 1:
It is very cold today.
⟶ Hôm ni trời vô cùng lạnh lẽo.
Phân tích: Trạng kể từ ‘very’ là trạng kể từ chỉ cường độ, tăng thêm ý nghĩa là “rất”. Nó bửa nghĩa cho tới tính kể từ ‘cold’ – “lạnh”, tăng vấn đề về cường độ “lạnh”.

Ví dụ 2:
She sings beautifully.
⟶ Cô ấy hát hoặc.
Phân tích: Trạng kể từ ‘beautifully’ là trạng kể từ chỉ phương thức, tăng thêm ý nghĩa là “hay” vô “hát hay”. Nó bửa nghĩa cho tới động kể từ ‘sings’ – “hát”, biểu diễn mô tả cô ấy hát thế nào.

Ví dụ 3:
That kid runs pretty(1) fast(2).
⟶ Đứa trẻ con cơ chạy khá(1) nhanh(2).
Phân tích: Trạng kể từ ‘pretty’ là trạng kể từ chỉ cường độ, tăng thêm ý nghĩa là “khá”. Nó bửa nghĩa cho tới trạng kể từ chỉ phương thức ‘fast’ – “nhanh”, biểu diễn mô tả “đứa trẻ con đó” chạy “nhanh” tại mức chừng này.

Trả câu nói. cho tới thắc mắc Sau trạng kể từ là gì, thường thì sau trạng kể từ được xem là những động kể từ thường. Tuy nhiên, câu vấn đáp bên trên chỉ vận dụng cho tới 2 loại trạng kể từ tần suấttrạng kể từ chỉ cơ hội thức.

Để hoàn toàn có thể tóm Chắn chắn kỹ năng và vận dụng đúng đắn về định nghĩa trạng kể từ, TalkFirst khuyên răn chúng ta nên lần hiểu kĩ từng loại trạng kể từ không giống nhau ở chỗ tiếp theo sau, vì thế từng loại trạng kể từ sẽ sở hữu những địa điểm đặc trưng riêng rẽ.

Ví dụ:

She quickly held that sick eleven-year-old child. (Động kể từ thông thường đứng sau Trạng kể từ chỉ cơ hội thức)

His younger brother sometimes cooks breakfast. (Động kể từ thông thường đứng sau Trạng kể từ chỉ tần suất)

3. Phân loại Trạng kể từ và địa điểm ứng theo dõi từng loại

Dựa vô tác dụng, Trạng kể từ được phân chia thành 7 loại chính. Mỗi loại với cùng một (số) địa điểm chắc chắn. Chúng tớ nằm trong lần hiểu 7 loại trạng kể từ và địa điểm ứng của bọn chúng nhé!

3.1. Trạng kể từ chỉ phương thức (Adverbs of Manner)

Chức năng:

Trạng kể từ chỉ phương thức bửa nghĩa cho tới động kể từ, biểu diễn mô tả phương thức tiến hành hành vi hoặc phân tích rộng lớn, nó biểu diễn mô tả mái ấm ngữ tiến hành một hành vi Theo phong cách thế nào. Trạng kể từ chỉ phương thức thông thường kèm theo hoặc ngay gần với những động kể từ thông thường (động kể từ chỉ hành động).

Ví dụ:
+ fast – thời gian nhanh ⟶ run rẩy fast – chạy nhanh
+ carefully – cẩn trọng ⟶ drive carefully – tài xế cẩn thận
+ well – tốt/ giỏi/… ⟶ cook well – nấu bếp ngon

Vị trí:

Trạng kể từ chỉ phương thức thông thường đứng ở một trong số địa điểm sau:

 • Sau nội động kể từ (nội động kể từ là những động kể từ ko yêu cầu với tân ngữ).
  Ví dụ: My husband drives carelessly.
  ⟶ Chồng tôi tài xế ẩu.
  Phân tích: ‘drives’ ở đó là nội động kể từ, ko cần thiết tân ngữ (object) và ‘carelessly’ là trạng kể từ chỉ phương thức theo dõi sau nội động kể từ ‘drive’.
 • Sau tân ngữ của nước ngoài động kể từ (ngoại động kể từ là những động kể từ yêu cầu với tân ngữ).
  Ví dụ: She educates her children well.
  ⟶ Cô ấy dạy dỗ những con cái của cô ý ấy chất lượng tốt.
  Phân tích: ‘educates’ ở đó là nước ngoài động kể từ, cần thiết tân ngữ (object), ‘her children’ là tân ngữ của ‘educates’ và ‘well’ là trạng kể từ chỉ phương thức nhưng mà cô ấy ‘educates’ con cái bản thân. ‘well’ theo dõi sau tân ngữ ‘her children’ của nước ngoài động kể từ ‘educate’.
 • Trước nước ngoài động kể từ Lúc tân ngữ của động kể từ cơ vượt lên lâu năm.
  Ví dụ: She quickly held that sick eleven-year-old child.
  ⟶ Cô ấy vẫn nhanh gọn ôm đứa trẻ con 11 tuổi tác bị căn bệnh cơ.
  Phân tích: Trạng kể từ phương thức ‘quickly’ trọn vẹn hoàn toàn có thể nhằm sau tân ngữ ‘that sick eleven-year-old child’. Tuy nhiên, tân ngữ này vượt lên lâu năm, bịa đặt trạng kể từ ‘quickly’ ở sau nó sẽ gây nên dán đoạn về nghĩa, nên lúc bắt gặp cần tân ngữ vượt lên lâu năm, người tớ tiếp tục bịa đặt nó lên ngay lập tức trước nước ngoài động kể từ như cơ hội ‘quickly’ lên đường trước nước ngoài động kể từ ‘held’ phía trên.  

3.2. Trạng kể từ chỉ gia tốc (Adverbs of Frequency)

trạng kể từ chỉ tần suất

Chức năng:

Trạng kể từ chỉ tần suất biểu diễn mô tả gia tốc mái ấm ngữ tiến hành một hành vi này cơ hoặc với cùng một hiện trạng này cơ. Trạng kể từ chỉ gia tốc thông thường kèm theo với động kể từ to-be hoặc động kể từ thông thường. Hoặc nếu như động kể từ thông thường này là nước ngoài động kể từ (động kể từ cần thiết tân ngữ), nó sẽ bị kèm theo sau tân ngữ của động kể từ cơ.

Ví dụ:
+ rarely – khan hiếm khi
+ sometimes – song khi
+ often – thường
+ usually – thông thường xuyên
+ always – luôn luôn luôn

Vị trí:

Trạng kể từ chỉ gia tốc thông thường đứng ở một trong số địa điểm sau:

 • Sau động kể từ to-be.
  Ví dụ:
  Her elder sister is always friendly and kind.  
  ⟶ Chị gái cô ấy luôn luôn trực tiếp thân thiện thiện và chất lượng tốt bụng.
  Phân tích: ‘always’ ở đó là trạng kể từ chỉ gia tốc và nó đứng sau động kể từ to-be ‘is’. ‘always’ biểu diễn mô tả gia tốc nhưng mà “chị gái của cô ý ấy” với tố hóa học “thân thiện và chất lượng tốt bụng”.
 • Trước hoặc sau động kể từ thường (động kể từ biểu diễn mô tả hành vi, bao hàm nội và nước ngoài động từ). Khi trạng kể từ gia tốc đứng sau, nó hoàn toàn có thể bị ngăn với nước ngoài động kể từ vì thế tân ngữ của nước ngoài động kể từ cơ. Tuy nhiên, chỉ mất một trong những trạng kể từ gia tốc hoàn toàn có thể đứng phí a đằng sau động kể từ thông thường hoặn tân ngữ của chính nó (sometimes, regularly và frequenly). Các trạng kể từ sót lại đều đứng trước động kể từ thông thường.

  Ví dụ 1:
  His younger sister plays soccer frequently.
  ⟶ Em gái anh ấy đùa soccer thông thường xuyên.
  Phân tích: Trạng kể từ chỉ gia tốc ‘frequently’ lên đường sau tân ngữ ‘soccer’ của nước ngoài động kể từ ‘play’.

  Ví dụ 2:
  His younger brother sometimes cooks breakfast.
  ⟶ Em trai của anh ấy ấy đôi lúc nấu nướng bữa sáng sủa.  
  Phân tích: Trạng kể từ chỉ gia tốc ‘sometimes’ lên đường trước động kể từ ‘cooks’.

3.3. Trạng kể từ chỉ thời hạn (Adverbs of Time)

Trạng kể từ chỉ thời gian

Chức năng:

Trạng kể từ hoặc cụm trạng kể từ chỉ thời gian biểu diễn mô tả thời hạn mái ấm ngữ tiến hành hành vi này cơ hoặc với trạng thái/tính chất/… thế nào cơ.  

Ví dụ:

yesterday, today, tomorrow, last year, this year, next year, last month, this month, next month, last weekend, this weekend, next weekend, 2 days ago, every day, every weekend, every Friday, v.v.       

Vị trí:

(Cụm) trạng kể từ chỉ thời hạn thông thường đứng ở một trong số địa điểm sau:

 • Cuối câu Lúc thời hạn ko cần phải nhấn mạnh vấn đề.
  Ví dụ:
  Her family bought a xế hộp last year.  
  ⟶ mái ấm cô ấy vẫn mua sắm một con xe khá năm ngoái.
  Phân tích: Trạng kể từ chỉ thời hạn ‘last year’ – “năm ngoái” vẫn cho thấy thời hạn nhưng mà “gia đình cô ấy vẫn mua sắm một con xe hơi”. Vì người nói/ ghi chép không thích nhấn mạnh vấn đề thời hạn nên ‘last year’ và đã được nhằm xuống cuối câu.
 • Đầu câu và với vết phẩy theo dõi sau khoản thời gian người nói/viết ham muốn nhấn mạnh vấn đề thời hạn.

Ví dụ:
Next month, we will promote that employee.
⟶ Tháng sau, Shop chúng tôi tiếp tục thăng chức cho tới nhân viên cấp dưới cơ.  
Phân tích: Tại trên đây, nhằm nhấn mạnh vấn đề thời hạn “thăng chức cho tới nhân viên cấp dưới đó”, người nói/ ghi chép vẫn nhằm trạng kể từ chỉ thời hạn ‘next month’ lên đầu câu. Lưu ý, Lúc tớ nhằm trạng kể từ chỉ thời hạn lên đầu câu, hâu phương cần phải có vết phẩy.

3.4. Trạng kể từ chỉ xứ sở (Adverbs of Place)

Trạng kể từ chỉ điểm chốn

Chức năng:

Trạng kể từ chỉ điểm chốn biểu diễn mô tả vị trí một vấn đề này xẩy ra hoặc một người/vật/con vật đang được xuất hiện bên trên.

Ví dụ:
+ here – ở đây
+ there – ở kia
+ away – theo dõi sau những động kể từ biểu diễn mô tả sự hoạt động như ‘go’, ‘run’, v.v. nhằm biểu diễn mô tả việc dịch rời ngoài điểm nào: ‘go away’, ‘run away’, v.v.
+ out – theo dõi sau những động kể từ biểu diễn mô tả sự hoạt động như ‘go’, ‘run’, v.v. nhằm biểu diễn mô tả việc dịch rời thoát khỏi một không khí nào: ‘go out’, ‘run out’, v.v.
+ along – được cặp thân thiện một trong số động kể từ biểu diễn mô tả sự hoạt động như ‘go’, ‘run’, ‘walk’, v.v. và một vị trí với vị trí kéo dãn như ‘riverbank’ – “bờ sông”, ‘coast’ – “bờ biển”, v.v. nhằm biểu diễn mô tả việc dịch rời dọc từ một điểm cơ.

Lưu ý:

Bên cạnh những trạng kể từ chỉ địa điểm bên trên tớ cũng có thể có những cụm trạng kể từ chỉ địa điểm với cấu trúc: giới kể từ (in/ on/ at/ between/…) + vị trí (*).

Ví dụ:
+ at a hospital, in the kitchen, v.v.

Vị trí:

 • Trạng kể từ chỉ xứ sở thông thường lên đường ngay lập tức sau động kể từ.
  Ví dụ:
  This morning, Mr. Daniel went out with his son.   
  ⟶ Sáng ni, ông Daniel vẫn ra phía bên ngoài với đàn ông ông ấy.
  Phân tích: Trạng kể từ chỉ xứ sở ‘out’ đứng sau động kể từ biểu diễn mô tả sự dịch rời ‘went’.  
 • Cụm trạng kể từ chỉ xứ sở theo dõi cấu tạo (*) hoàn toàn có thể lên đường ngay lập tức sau nội động kể từ, hoặc theo dõi sau tân ngữ của nước ngoài động kể từ. Nếu vô câu với tất cả cụm trạng kể từ chỉ xứ sở và (cụm) trạng kể từ chỉ thời hạn thì cụm trạng kể từ chỉ xứ sở tiếp tục lên đường trước.

  Ví dụ:
  They are cooking in the kitchen.
  ⟶  Họ đang được nấu bếp vô nhà bếp.
  Phân tích: Cụm trạng kể từ chỉ xứ sở ‘in the kitchen’ lên đường sau nội động kể từ ‘cook’ đang rất được phân chia ở thể tiếp nối ‘are cooking’.

  They are cooking dinner in the kitchen.
  ⟶  Họ đang được nấu nướng bữa tối vô nhà bếp.
  Phân tích: Trong câu bên trên, ‘cook’ lại là nước ngoài động kể từ và tân ngữ của chính nó là ‘dinner’. Cụm trạng kể từ chỉ xứ sở ‘in the kitchen’ lên đường sau tân ngữ ‘dinner’.

 • (Cụm) trạng kể từ chỉ xứ sở theo dõi sau động kể từ to-be.
  Ví dụ 1:
  Hey, we are here.
  ⟶  Này, Shop chúng tôi trên đây.

  Ví dụ 2:
  Our quấn is in the meeting room.
  ⟶  Sếp của tất cả chúng ta ở vô chống họp.

3.5. Trạng kể từ chỉ cường độ (Adverbs of Degree)

Adverbs of Degree

Chức năng:

Trạng kể từ chỉ cường độ biểu diễn mô tả cường độ của một đặc thù, phương thức thực hiện một hành vi hay như là một hành vi với tương quan cho tới xúc cảm. Trạng kể từ cường độ bửa nghĩa cho tới tính kể từ, trạng kể từ hoặc động kể từ. 

Ví dụ:

+ very – rất
⟶  very smart – vô cùng thông minh
⟶  very fast – một cơ hội vô cùng nhanh

+ really – thiệt sự
⟶  really serious – thiệt ngặt túc   
⟶ really lượt thích – thiệt sự thích
⟶ really slowly – một cơ hội thiệt sự chậm

+ quite –  khá
⟶  quite friendly – khá thân thiện thiện   
⟶ quite lượt thích – khá thích
⟶  quite angrily – một cơ hội khá là phẫn uất dữ

Vị trí:

 • Trước tính từ
  Ví dụ:
  That employee is extremely hard-working.
  ⟶ Nhân viên cơ hết sức chịu thương chịu khó.  

  They were pretty tired.
  ⟶ Họ đã tương đối mệt nhọc.

  John is a quite handsome guy.
  ⟶ John là một trong chàng trai khá đẹp nhất trai.

 • Trước trạng từ
  Ví dụ:
  She sings pretty beautifully.
  ⟶ Cô ấy hát khá hoặc.
  ⟶ Trạng kể từ cường độ ‘pretty’ bửa nghĩa cho tới trạng kể từ phương thức ‘beautifully’.
 • Trước động từ
  Ví dụ:
  My younger sister really likes cats.
  ⟶  Em gái tôi thiệt sự mến mèo.  

Lưu ý: Không cần trạng kể từ chỉ cường độ này người sử dụng cho tới tính kể từ cũng người sử dụng được cho tới động kể từ, nổi bật là ‘very’. Ta có thể nói rằng ‘very beautiful’ tuy nhiên ko thể trình bày ‘very like’. Thay vô cơ, tớ có thể nói rằng ‘really like’.

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên tới 35%
Khi ĐK khóa huấn luyện và đào tạo bên trên Talkfirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên tới 35%
Khi ĐK khóa huấn luyện và đào tạo bên trên Talkfirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên tới 30%
Khi ĐK khóa huấn luyện và đào tạo bên trên TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên tới 35%
Khi ĐK khóa huấn luyện và đào tạo bên trên Talkfirst

Xem thêm: moodle là gì

3.6. Trạng kể từ chỉ ý kiến/quan điểm (Adverbs of Opinion)

Chức năng:

Trạng kể từ chỉ ý kiến/quan điểm biểu diễn mô tả ý kiến/quan điểm… của những người nói tới một sự vật/hiện tượng/tình huống… được trình diễn vô câu.

Ví dụ:
+luckily/ fortunately – suôn sẻ là
+ unluckily/ unfortunately – rủi ro là
+ surprisingly – bất thần là
+ happily – phấn chấn sướng là
+ honestly – thật thà (mà nói) thì

Vị trí:

 • Đứng ở đầu câu và theo dõi sau vì thế vết phẩy.
  Ví dụ:
  Surprisingly, she came.
  ⟶ Bất ngờ thay cho, cô ấy đã đi đến.

  Unfortunately, we couldn’t find our bags.
  ⟶ Không may là, Shop chúng tôi dường như không thể nhìn thấy túi của Shop chúng tôi.

 • Đứng sau to-be và trước động kể từ thông thường.
  Ví dụ:
  They are apparently good people.
  ⟶ Họ có vẻ như là kẻ chất lượng tốt.

  I actually lượt thích your performance.
  ⟶ Thật đi ra là tôi mến phần trình biểu diễn của chúng ta. 

 • Đứng cuối câu và sau vết phẩy.
  He likes you, apparently.
  ⟶ Anh ấy mến các bạn, có vẻ như là vì vậy.  

3.7. Trạng kể từ nối (Conjunctive Adverbs)

Chức năng:

Trạng kể từ nối với tác dụng như liên kể từ, canh ty nối nhì mệnh đề hoặc nhì câu.

Ví dụ:
+ besides – ở kề bên đó
+ moreover – rộng lớn nữa
+ however – tuy rằng nhiên
+ consequently – sản phẩm là
+ therefore – nên là
+ next – tiếp theo/ sau đó

Vị trí:

 • Đầu câu và theo dõi sau vì thế vết phẩy nhằm nối câu này với câu phía trước.
  Ví dụ:
  We lượt thích cats, whereas they lượt thích dogs.
  ⟶ Chúng tôi mến mèo trong những khi chúng ta mến chó.  

4. Cách xây dựng Trạng từ

4.1. Thành lập kể từ Tính từ

 • Phần rộng lớn những trạng kể từ đều được xây dựng bằng phương pháp tăng đuôi -ly vô tính kể từ.
  Ví dụ:
  additional- additionally, careful- carefully, careless- carelessly, clear- clearly, rough- roughly, beautiful- beautifully, honest- honestly, frank- frankly, hopeful- hopefully, ridiculous- ridiculously, v.v.
 • Khi tính kể từ kết đốc vì thế đuôi -able, tớ quăng quật chữ ‘e’ và tăng ‘y’ vô.
  Ví dụ:
  adorable- adorably, sensible- sensibly, horrible- horribly, incredible- incredibly, probable- probably, remarkable- remarkably, v.v.
 • Đối với một trong những ÍT những kể từ kết đốc vì thế ‘e’, tớ quăng quật ‘e’ rồi mới nhất tăng ‘ly’. Nếu trước ‘e’ vẫn với ‘l’ thì tớ chia sẻ thêm ‘y’.
  Ví dụ:
  true- truly, gentle- gently, v.v.
 • Khi cuối tính kể từ là vần âm ‘y’, tớ thay cho ‘y’ vì thế ‘i’ rồi tăng ‘ly’ vô.  
  Ví dụ:
  easy- easily, greedy- greedily, happy- happily, scary- scarily, sly- slyly  v.v.

Xem thêm: 5 phút nắm rõ cách thức So sánh rộng lớn với tính từ

4.2. Thành lập kể từ Danh từ

 • Một số trạng kể từ được xây dựng bằng phương pháp tăng hậu chất lượng tốt ‘-wise’ vào trong 1 danh kể từ. Những trạng kể từ được xây dựng như vậy này thông thường đem nghĩa “theo phương pháp này đó”.
  Ví dụ:
  + clock (n.): đồng hồ thời trang ⟶ clockwise (adv.): theo hướng kim đồng hồ thời trang quay
  + edge (n.): rìa/ mép/ cạnh ⟶ edgewise (adv.): dọc từ rìa/ mép/ cạnh
 • Ngoài đi ra, với một trong những trạng kể từ cũng có thể có hậu tố ‘-wise’ ở cuối tuy nhiên ko được cấu trở thành kể từ danh kể từ.
  Ví dụ:
  otherwise (liên trạng từ)- còn nếu không thì, likewise (trạng kể từ cơ hội thức)- cũng Theo phong cách vì vậy (theo cơ hội và đã được nói tới trước đó), v.v.

4.3. Những tình huống quánh biệt

 • Là trạng kể từ tuy nhiên không tồn tại đuôi -ly và như là mặt mày chữ với cùng một tính kể từ.

Ví dụ:

Mặt chữNghĩa tính từNghĩa trạng từ
hardcứng/khómột cơ hội chịu thương chịu khó (VD: work hard, study hard, v.v.)
fastnhanh/nhanh chóng/nhanh nhẹnmột cơ hội thời gian nhanh nhẹn/nhanh chóng (VD: run rẩy fast, eat fast, v.v.)
latetrễ/muộnmột cơ hội trễ/muộn (VD: arrive late, go trang chính late, v.v.)

Lưu ý: Phần rộng lớn những trạng kể từ đồng dạng với tính kể từ phía trên, Lúc tăng -ly vô cũng tiếp tục trở thành một trạng kể từ không giống, với chân thành và ý nghĩa không giống.

Ví dụ:
+ hardly (adv.): khan hiếm Lúc (trạng kể từ tần suất)
+ lately (adv.):  mới đây (trạng kể từ chỉ thời gian)

 • Có những kể từ chứa chấp đuôi -ly tuy nhiên một vừa hai phải là trạng một vừa hai phải là tính kể từ. 
  Ví dụ:
  + She is a friendly (1) person. She talks vĩ đại bầm friendly (2).
  ⟶ Cô ấy là một trong người thân trong gia đình thiện. Cô ấy rỉ tai với tôi một cơ hội thân thiện thiện.
  Phân tích: Từ ‘friendly’ (1) là tính kể từ. Từ ‘friendly’ (2) là trạng kể từ.

  + You’re early (1) today. You don’t usually come vĩ đại class early (2).
  ⟶ Hôm ni các bạn cho tới sớm. Quý Khách ko thông thường xuyên cho tới lớp sớm.
  Phân tích: Từ ‘early’ (1) là tính kể từ. Từ ‘early’ (2) là trạng kể từ.

  + Swimming is my daily (1) activity.
  ⟶ Bơi lội là hoạt động và sinh hoạt hằng ngày của tôi. 
  This machine is checked daily (2).
  ⟶ Cái máy này được đánh giá hằng ngày. 
  Phân tích: Từ ‘daily’ (1) là tính kể từ. Từ ‘daily’ (2) là trạng kể từ.

4.4. Phân biệt Trạng kể từ và Tính từ

Dựa vô những cơ hội xây dựng trạng kể từ được trình diễn vô phần 3, các bạn vẫn phần này coi đi ra cơ hội phân biệt trạng kể từ và tính kể từ rồi đúng không ạ nào? Để gia tăng lại kỹ năng, các bạn hãy xem thêm bảng tổ hợp cơ hội phân biệt sau đây nhé.

Trường hợpTrạng từTính từ
Trạng kể từ với cấu trúc: tính kể từ + đuôi -lyCó đuôi -ly.
Đứng ở một trong những số những địa điểm sau:
+ Đứng ngay lập tức sau nội động kể từ.
+ Đứng sau tân ngữ của nước ngoài động kể từ.
+ Đứng trước nước ngoài động kể từ với tân ngữ lâu năm.
+ Đứng đầu câu và được theo dõi sau vì thế vết phẩy.
+ Đứng thân thiện nhì mệnh đề của một câu phức và thông thường với vết phẩy đằng trước.
+ Đứng trước tính kể từ.
+ Đứng trước trạng kể từ không giống.
+ Đứng sau trạng kể từ không giống.
Không với đuôi -ly.
Đứng ở một trong những số những địa điểm sau:
+ Đứng 1 mình sau động kể từ to-be.
+ Đứng cặp thân thiện to-be và danh kể từ.
+ Đứng cặp thân thiện mạo kể từ (a/ an/ the) và danh kể từ.
+ Đứng cặp thân thiện tính kể từ chiếm hữu (my/ our/ your/ his/her/ its/ their) và danh kể từ.
+ Đứng cặp thân thiện this/ that/ these/ those và danh kể từ.
+ Đứng sau trạng kể từ.
Trạng kể từ không tồn tại đuôi -ly hoặc với đuôi -ly tuy nhiên lại nằm trong mặt mày chữ với cùng một tính từKhông phân biệt được vì thế mặt mày chữ. Phải phân biệt vì thế địa điểm.
Đứng ở một trong những số những địa điểm sau:
+ Đứng ngay lập tức sau nội động kể từ.
+ Đứng sau tân ngữ của nước ngoài động kể từ.
+ Đứng trước nước ngoài động kể từ với tân ngữ lâu năm.
+ Đứng đầu câu và được theo dõi sau vì thế vết phẩy.
+ Đứng thân thiện nhì mệnh đề của một câu phức và thông thường với vết phẩy đằng trước.
+ Đứng trước tính kể từ.
+ Đứng trước trạng kể từ không giống.
+ Đứng sau trạng kể từ không giống.
Không phân biệt được vì thế mặt mày chữ. Phải phân biệt vì thế địa điểm.
Đứng ở một trong những số những địa điểm sau:
+ Đứng 1 mình sau động kể từ to-be.
+ Đứng cặp thân thiện to-be và danh kể từ.
+ Đứng cặp thân thiện mạo kể từ (a/ an/ the) và danh kể từ.
+ Đứng cặp thân thiện tính kể từ chiếm hữu (my/ our/ your/ his/her/ its/ their) và danh kể từ.
+ Đứng cặp thân thiện this/ that/ these/ those và danh kể từ.
+ Đứng sau trạng kể từ.

5. Một số trạng kể từ thông thường bắt gặp nhất vô giờ Anh

5.1. Trạng kể từ cơ hội thức

AdverbNghĩaExample
angrilymột cơ hội phẫn uất dữHe closed the door angrily.
⟶ Anh ấy tạm dừng hoạt động một cơ hội khó tính.
accuratelymột cơ hội chủ yếu xácMy daughter can accurately spell that long word.
⟶ Con gái tôi hoàn toàn có thể tiến công vần đúng đắn kể từ lâu năm cơ.
anxiouslymột cơ hội nơm nớp lắngYesterday, he anxiously talked vĩ đại bầm about the problem.
⟶ Hôm qua chuyện, anh ấy vẫn rỉ tai với tôi về việc đó một cơ hội lo ngại.
beautifullymột cơ hội đẹp nhất đẽ/ hayTheir son danced very beautifully.
⟶ Con trai chúng ta vẫn nhảy vô cùng đẹp nhất.
bravelymột cơ hội dũng cảmShe bravely rescued the 10-year-old kid.
⟶ Cô ấy vẫn cứu vãn đứa trẻ con chục tuổi tác một cơ hội dũng cảm
carefullymột cơ hội cẩn thậnThe students review the lesson carefully.
⟶ Các học viên ôn bài xích một cơ hội cẩn trọng.
carelesslymột cơ hội bất cẩn/ cẩu thảHer husband drives carelessly.
⟶ Chồng của cô ý ấy tài xế ẩu.
easilymột cơ hội dễ dàng dàngMy son easily finished those exercises.
⟶ Con trai tôi vẫn đơn giản ngừng những bài xích luyện cơ.
greedilymột cơ hội tham lam lamThey greedily took the money.
⟶ Họ lấy chi phí một cơ hội tham lam lam. 
happilymột cơ hội phấn chấn vẻThe children quý phái happily.
⟶ phường trẻ con vẫn hát một cơ hội hạnh phúc.
hardmột cơ hội chuyên nghiệp chỉOur daughter always works very hard.
⟶ Con gái của Shop chúng tôi luôn luôn thao tác rất chăm chỉ chỉ.
hungrilymột cơ hội đói khát/ ngốn ngấu  The child hungrily ate the cookie.
⟶ Đứa trẻ con vẫn ăn cái bánh quy một cơ hội ngốn ngấu.
hurriedlymột cơ hội vội vã vãThat employee hurriedly ran into the office.
⟶ Nhân viên này đã vội vàng chạy vô văn chống.
impolitelymột cơ hội thiếu/ ko lịch sựDon’t behhave impolitely lượt thích that!
⟶ Đừng hành xử bất lịch sự và trang nhã như thế!
lazilymột cơ hội lơ là biếngWhen we got trang chính, the children were lying lazily.
⟶ Khi Shop chúng tôi về cho tới mái ấm, trẻ nhỏ đang được ở một cơ hội lơ là biếng
loudly(nói) một cơ hội rộng lớn tiếngWe shouldn’t talk loudly. The baby is sleeping.
⟶ Chúng tớ tránh việc rỉ tai rộng lớn giờ. Em nhỏ xíu đang được ngủ.
politelymột cơ hội lịch sựShe politely asked vĩ đại go out.
⟶ Cô ấy vẫn van nài quy tắc ra đi ngoài một cơ hội lịch sự và trang nhã.
quicklymột cơ hội thời gian nhanh chóngHe got out of the xế hộp and quickly shook my hand.
⟶ Anh ấy thoát khỏi xe pháo và nhanh gọn hợp tác tôi.
recklesslymột cơ hội thiếu thốn thận trọng/ coi thường suấtWhen we were young, we sometimes decided recklessly.
⟶ Khi tất cả chúng ta còn trẻ con, tất cả chúng ta đôi lúc vẫn đưa ra quyết định một cơ hội thiếu thốn cẩn trọng.
seriouslymột cơ hội ngặt túcWe should think about this problem seriously.
⟶ Chúng tớ nên nghĩ về về yếu tố này một cơ hội tráng lệ và trang nghiêm.
wellmột cơ hội giỏi/ tốt/ hay/…My parents cook very well.
⟶ Cha u tôi nấu bếp thật ngon.

5.2. Trạng kể từ tần suất

AdverbNghĩaExample
alwaysluôn luônMy elder sister is always an ambitious person.  
⟶ Chị gái tôi vẫn là một người tham lam vọng.
usually/ frequentlythường xuyênThat employee usually goes vĩ đại work late.  
⟶ Nhân viên này thường xuyên đi làm việc trễ.
regularlyđều đặnWhen she were young, she exercised regularly.
⟶ Khi cô ấy còn trẻ con, cô ấy vẫn luyện thể dục thể thao một cơ hội đều đều.
sometimesđôi khiHer parents are sometimes very strict.
⟶ Cha u cô ấy đôi lúc vô cùng ngặt tự khắc.  
seldom/ scarcely/ rarely/ hardlyhiếm khiOur son rarely goes out late at night.
⟶ Con trai Shop chúng tôi khan hiếm Lúc ra phía bên ngoài vô tối muộn.  
hardly evergần như/ hầu hết khôngWe hardly ever walk vĩ đại school.
⟶ Chúng tôi hầu hết ko quốc bộ cho tới ngôi trường.
neverkhông bao giờOur daughter never makes us sad.
⟶ Con gái Shop chúng tôi ko khi nào thực hiện Shop chúng tôi buồn.

5.3. Trạng kể từ nút độ

AdverbNghĩaExample
slightlyhơiI’m slightly tired today.  
⟶ Hôm ni tôi khá mệt nhọc.  
rather/quite/prettykhá làThat employee works rather hard. 
⟶ Nhân viên cơ thao tác khá là chịu thương chịu khó.  
very  rất (không người sử dụng trước động từ)She is young and very talented.
⟶ Cô ấy trẻ con và vô cùng tài năng.   
reallythật sựThey really like science and arts.
⟶ Họ thiệt sự mến khoa học tập và nghệ thuật và thẩm mỹ.   
extremelycực kỳ (chỉ người sử dụng trước Adj và Adv , ko người sử dụng trước động từ)We are extremely serious right now.
⟶ Bây giờ, Shop chúng tôi hết sức tráng lệ và trang nghiêm.   
enormouslycực kỳ  They are enormously looking forward vĩ đại the tiệc ngọt.
⟶ Chúng tôi đang được hết sức mong đợi buổi tiệc.
a lotnhiều (chỉ người sử dụng sau nội động kể từ hoặc tân ngữ của nước ngoài động từ)  He loves her a lot.
⟶ Anh ấy yêu thương cô ấy nhiều.
littleít (chỉ người sử dụng sau nội động kể từ hoặc tân ngữ của nước ngoài động từ)I slept little last night.
⟶ Đêm qua chuyện tôi ngủ không nhiều.  
a littlemột chút (thường người sử dụng trước Adj hoặc Adv)He is a little arrogant.
⟶ Anh tớ kiêu ngạo một ít.  
completelyhoàn toànYou have completely forgotten bầm.
⟶ Quý Khách trọn vẹn quên tôi rồi.  
absolutelytuyệt đốiThis is absolutely the best option.
⟶ Đây vô cùng là việc lựa lựa chọn tốt nhất có thể.   

5.4. Trạng kể từ ý kiến

AdverbNghĩaExample
luckily/ fortunatelymay mắn là/thayLuckily, I found my wallet.  
⟶ May mắn thay cho, tôi vẫn tìm ra ví của tớ. 
unluckily/ unfortunatelykhông may là/ thayUnfortunately, they lost their mèo.
⟶ Không may là, chúng ta vẫn mất mặt chú mèo của mình.   
honestly  thành thiệt nhưng mà nóiHonestly, this soup is a little too salty.
⟶ Thành thiệt nhưng mà trình bày, khoản súp này khá đậm vượt lên.
franklythẳng thắn nhưng mà nóiFrankly, you need vĩ đại practice more.
⟶ Thẳng thắn nhưng mà trình bày, bạn phải rèn luyện tăng.   
actuallythật đi ra thìActually, I don’t work for that company anymore.
⟶ Thật đi ra thì, tôi không hề thực hiện cho doanh nghiệp cơ nữa.
apparentlycó vẻ là  He likes her, apparently.
⟶ Anh ấy mến cô ấy, có vẻ như là như vậy.
clearlyrõ ràng là  He loves her a lot.
⟶ Anh ấy yêu thương cô ấy nhiều.
ironicallymỉa mia là/ thayI slept little last night.
⟶ Đêm qua chuyện tôi ngủ không nhiều. 

5.5. Trạng kể từ nối

AdverbNghĩaExample
additionallyngoài raMeditation helps us relieve stress. Additionally, it improves the blood circulation.  
⟶ Thiền canh ty tất cả chúng ta tách stress. Dường như, nó nâng cấp tuần trả ngày tiết.   
besidesbên cạnh đóThat employee works efficiently. Besides, she is very honest.
⟶ Nhân viên cơ thao tác hiệu suất cao. Trong khi, cô ấy vô cùng chân thực.    
consequentlykết trái khoáy làHe drove carelessly last night and consequently, he is now in hospital.
⟶ Đêm qua chuyện anh ấy tài xế ẩu nên giờ hình họa nhập viện rồi.  
converselyngược lạiFirst, you need vĩ đại add the water vĩ đại the powder or conversely, the powder vĩ đại the water.
⟶ Trước hết, bạn phải tăng nước vô bột hoặc ngược lại, bột vô nước.
finallycuối cùngWe spent 2 hours on the train and another 1 hour on the bus. Finally, we reached the village at 7pm.
⟶ Chúng tôi dành riêng 2 giờ bên trên tàu và 1 giờ nữa bên trên xe pháo khách/ buýt. Cuối nằm trong, Shop chúng tôi cho tới buôn vô khi 7 giờ tối.
howevertuy nhiên  We appreciate your effort. However, we think you still have a lot vĩ đại improve.
⟶ Chúng tôi Review cao nỗ lực của chúng ta. Tuy nhiên, Shop chúng tôi nghĩ về các bạn còn nhiều vấn đề cần nâng cấp.
in additionngoài raMeditation helps us relieve stress. In addition, it improves the blood circulation.  
⟶ Thiền canh ty tất cả chúng ta tách stress. Dường như, nó nâng cấp tuần trả ngày tiết.  
neverthelesstuy nhiênWe appreciate your effort. Nevertheless, we think you still have a lot vĩ đại improve.
⟶ Chúng tôi Review cao nỗ lực của chúng ta. Tuy nhiên, Shop chúng tôi nghĩ về các bạn còn nhiều vấn đề cần nâng cấp.
meanwhiletrong Lúc đóAt that time, we were cooking in the kitchen. Meanwhile, they were doing the gardening.
⟶ Tại thời gian đó, Shop chúng tôi đang được nấu bếp vô nhà bếp. Trong Lúc cơ, chúng ta đang khiến vườn.

6. Các lỗi thông thường gặp

6.1. Dùng Trạng kể từ sau những linking verb

Nhiều người học tập giờ Anh hoặc lầm tưởng rằng, cứ sau động kể từ là tiếp tục người sử dụng trạng kể từ. Tuy nhiên, tớ với những tình huống nước ngoài lệ như sau:

 • Sau động kể từ biểu diễn mô tả sự cảm biến ‘feel’ – “cảm thấy”, tớ người sử dụng tính từ.
  Ví dụ:
  I feel comfortable. (I feel comfortably.)
  ⟶ Tôi thấy tự do thoải mái.
 • Sau động kể từ biểu diễn mô tả sự quy đổi hiện trạng ‘become’ – “trở thành”/“trở nên”, tớ người sử dụng tính từ.
  Ví dụ:
  She became strong. (She became strongly.)
  ⟶ Cô ấy vẫn trở thành mạnh mẽ và uy lực.
 • Sau những động kể từ nối (linking verb) sau: ‘seem…’ – “có vẻ…”, ‘look…’ – “trông với vẻ”, ‘taste…’ – “có vị…”, ‘smell…’ – “có mùi”, ‘sound…’ – “nghe với vẻ…”, ‘feel…’ – “(khi va vào) với cảm giác…”.
  Ví dụ:
  You seem happy today.
  ⟶ Quý Khách có vẻ như phấn chấn thời điểm hôm nay.

  She looks tired.
  ⟶ Cô ấy coi có vẻ như mệt nhọc.

  This food tastes good.
  ⟶ Món ăn này còn có vị ngon.

  This cake smells good.
  ⟶ Cái bình này còn có mùi hương thơm ngát.

  That idea sounds amazing.
  ⟶ Ý tưởng cơ nghe thiệt tuyệt.

  This scarf feels soft.
  ⟶ Khăn quàng cổ này sờ vô thấy mượt.

Lưu ý: Vẫn sẽ sở hữu tình huống Trạng kể từ đứng ngay lập tức sau những động kể từ bên trên. Nhưng Lúc cơ, hâu phương trạng kể từ còn là một tính kể từ. Trạng kể từ chỉ chèn vô thân thiện động kể từ và tính kể từ nhằm bửa nghĩa cho tới tính kể từ sau nó nhưng mà thôi.

Ví dụ:
This cake tastes very good.
⟶ Trạng kể từ cường độ ‘very’ chèn vô thân thiện linking verb ‘tastes’ và tính kể từ ‘good’.

6.2. Nhầm lộn trong số những Trạng kể từ với dạng tương tự nhau

Nhầm lộn trong số những trạng kể từ với dạng tương tự nhau tuy nhiên không giống nghĩa hoặc tự động tăng đuôi -ly vô trạng kể từ không tồn tại -ly. 3 tình huống tiêu xài biểu:  

 • ‘hard’ và ‘hardly’
  + ‘hard’ là trạng kể từ phương thức, Có nghĩa là “một cơ hội chuyên nghiệp chỉ”. ‘hardly’ là trạng kể từ chỉ cường độ, Có nghĩa là “gần như không”. Hãy phân biệt bọn chúng thiệt rõ nét nhằm dùng cho tới đúng đắn các bạn nhé.

  Ví dụ:
  He works very hard.
  ⟶ Anh ấy thao tác rất chăm chỉ chỉ.

  He hardly knows anyone here.
  ⟶ Anh ấy gần như là ko biết ai ở trên đây.

 • ‘late’ và ‘lately’
  + ‘late’ là trạng kể từ phương thức, Có nghĩa là “trễ/ muộn”. ‘lately’ là trạng kể từ chỉ thời hạn, Có nghĩa là “gần đây”. Hãy phân biệt bọn chúng thiệt rõ nét nhằm dùng cho tới đúng đắn các bạn nhé.

  Ví dụ:
  He arrived late.
  ⟶ Anh ấy tơi điểm trễ.
  Lately, I’ve made a lot of friends.
  ⟶ Gần trên đây, tôi đã từng quen thuộc được rất nhiều các bạn.  

 • fast’ hoặc ‘fastly’?
  + Câu vấn đáp là ‘fast’ các bạn nhé. Chúng tớ không tồn tại kể từ ‘fastly’? Đúng là phần rộng lớn những trạng kể từ đều sở hữu đuôi -ly tuy nhiên tất cả chúng ta cũng nên ý thức rằng tiếp tục luôn luôn với những nước ngoài lệ.

  Ví dụ:
  My daughter does homework very fast.

  My daughter does homework very fastly.

6.3. Dùng những Trạng kể từ ko được sử dụng vô một trong những tình huống ví dụ này đó

 • ‘very’ ko người sử dụng trước động từ
  + Trạng kể từ chỉ cường độ ‘very’- “rất” chỉ người sử dụng trước tính kể từ, ko người sử dụng trước động kể từ. Ta hoàn toàn có thể người sử dụng ‘really’ thay cho thế cho tới ‘very’ trước động kể từ.

  Ví dụ:

  I very lượt thích you.
  I really lượt thích you.

 • ‘a lot’ chỉ người sử dụng sau nội động kể từ hoặc tân ngữ của nước ngoài động từ
  + ‘a lot’ ko được sử dụng trước tính kể từ hoặc trạng kể từ nhưng mà chỉ người sử dụng sau nội động kể từ hoặc tân ngữa của nước ngoài động kể từ.
  + Tuy nhiên, ‘a lot’ hoàn toàn có thể được sử dụng trước tính kể từ hoặc trạng kể từ ở dạng đối chiếu rộng lớn.

  Ví dụ:
  She sleeps a lot.
  I love you a lot.
  That book is a lot more interesting than thở this one.
  She runs a lot faster.

7. Bài tập

7.1. Phát hiện tại và sửa lỗi sai trong số câu mặt mày dưới

 1. Today, I feel confidently.
 2. My elder brother plays basketball rarely.
 3. They cooked dinner quick.
 4. They seem happily today.
 5. Our daughter works very hardly.
 6. She always walks fastly.
 7. This táo khuyết tastes well.
 8. That employee usually goes vĩ đại work lately.
 9. That runner is faster a lot.
 10. I very lượt thích that green shirt.

Answer:

 1. ‘confidently’ ⟶ ‘confident’
 2. ‘plays basketball rarely’ ⟶ ‘rarely plays basketball’
 3. ‘quick’ ⟶ ‘quickly’
 4. ‘happily’ ⟶ ‘happy’
 5. ‘hardly’ ⟶ ‘hard’
 6. ‘fastly’ ⟶ ‘fast’
 7. ‘well’ ⟶ ‘good’
 8. ‘faster a lot’ ⟶ ‘a lot faster’
 9. ‘very’ ⟶ ‘really

7.2. Chọn kể từ tương thích nhằm điền vô khu vực trống

1. …………….., we lost the game.

A. unlucky                B. unluckily

2. She slammed the door……………..

A. angry                    B. angrily

3. The baby is asleep. We should speak more……………..

A. softly                    B. soft

4. This jacket feels……………..

A. roughly                B. rough

5. Those students look……………..

A. anxiously             B. anxious

6. She…………….. rescued the child.

A. brave                    B. bravely

7. You speak…………….. Japanese.

A. perfect                 B. perfectly

8. The pizza tastes……………..

A. awful                    B. awfully

9. That child looks very……………..

A. sadly                     B. sad

10. His son dances……………..

A. beautifully           B. beautiful

Answer:

1. B

2. B

3. A

4. B

5. B

6. B

7. A

8. A

9. B

10. A

Trên đó là tổ hợp những kỹ năng cần thiết kèm cặp bài xích luyện chủ thể về những Trạng kể từ vô giờ Anh. TalkFirst ước rằng bài học kinh nghiệm này vẫn phần này giúp cho bạn tóm được cơ hội dùng đúng đắn những trạng kể từ giờ Anh. Cảm ơn các bạn vẫn hiểu bài xích viết! Hẹn bắt gặp các bạn trong mỗi nội dung bài viết chuẩn bị tới!

Thường xuyên rẽ thăm hỏi trang web Talkfirst.vn để sở hữu tăng những kỹ năng về tự học tiếng Anh uỷ thác tiếp dành cho những người đi làm việc & đến lớp tất bật nhé!

Xem thêm: shift home là gì