sau suggested là gì

Trong Tiếng Anh, cấu trúc suggest là dạng ngữ pháp được sử dụng phổ cập và khá không xa lạ so với người học tập. Tuy nhiên, cấu hình này có rất nhiều công thức và cơ hội dùng không giống nhau vào cụ thể từng văn cảnh, khiến cho nhiều người khó khăn phân biệt.

Trong nội dung bài viết này, hãy nằm trong ELSA Speak mò mẫm hiểu cụ thể về cấu hình suggest nhập giờ đồng hồ Anh và áp dụng vào cụ thể từng bài bác luyện rõ ràng nhé!

Bạn đang xem: sau suggested là gì

Kiểm tra trị âm với bài bác luyện sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click to tướng start recording!

Recording... Click to tướng stop!

loading

Tổng ăn ý cấu hình suggest nhập giờ đồng hồ Anh

Cấu trúc suggest được sử dụng khi mình thích ý kiến đề xuất chủ ý hoặc khêu ý điều gì với ai cơ. Trong giờ đồng hồ Anh tiếp xúc hằng ngày, thậm chí còn trong những đề thi đua, khuôn mẫu cấu hình này được dùng khá phổ cập với nhiều loại không giống nhau. Cụ thể như sau: 

1. Suggest + noun/noun phrase (Suggest + danh từ/cụm danh từ)

Trong tình huống này, danh kể từ hoặc cụm danh kể từ tiếp tục nhập vai trò thực hiện tân ngữ đứng sau động kể từ “suggest”.

Ví dụ: 

 • He suggested a Chinese restaurant near the station for má. (Anh ấy khêu ý cho tới tôi một nhà hàng quán ăn Trung Quốc ở ngay gần căn nhà ga ).
 • He suggested some milk with bread for breakfast. (Anh ấy ý kiến đề xuất một không nhiều sữa với bánh mỳ cho tới bữa tiệc sáng).

2. Suggest + that-clause (Suggest + mệnh đề “that”)

Mệnh đề “that” theo đuổi sau suggest để mang rời khỏi chủ ý, khuyến nghị nào là cơ. Trong những trường hợp kém cỏi sang chảnh, chúng ta có thể lược quăng quật “that”. 

Ví dụ: 

 • He suggests that I go to tướng nhật bản. (Anh ấy khêu ý rằng tôi nên cho tới Nhật Bản)
 • John suggests (that) they go out to tướng have dinner. He knows a very good restaurant. (John khuyến nghị rằng chúng ta nên ra bên ngoài bữa tối. Anh ấy biết một nhà hàng quán ăn vô cùng ngon).

Lưu ý: Khi người sử dụng cấu hình suggest, theo đuổi sau mệnh đề “that” là động kể từ nguyên vẹn khuôn mẫu, ko “to”.

Ví dụ: Her doctor suggested that she do more exercise. (Bác sĩ răn dạy cô ấy nên luyện thể thao nhiều hơn)

-> Chủ ngữ là “she” tuy nhiên động kể từ “do” ở dạng nguyên vẹn khuôn mẫu, ko phân tách.

3. Suggest + V-ing

Cấu trúc suggest + V-ing dùng làm nhắc đến một hành vi, tuy nhiên không chỉ có lăm le rõ ràng ai tiếp tục thực hiện hành vi cơ.

Ví dụ: 

 • My sister suggested going shopping. (Chị tôi ý kiến đề xuất cút mua sắm sắm).
 • I suggested going to tướng the beach in the summer. (Tôi khuyến nghị cút đại dương nhập mùa hè).
Cấu trúc suggest: 1.Suggest + noun/noun phrase 2.Suggest + that-clause 3.Suggest + V-ing...

4. Suggest + Wh-question word (Suggest + kể từ nhằm hỏi)

Bạn hoàn toàn có thể người sử dụng những kể từ nhằm căn vặn như where, when, what, who, how theo đuổi sau động kể từ suggest, nhằm mục đích khêu ý thực hiện điều gì cơ, với ai, lúc nào, ở đâu, ra sao,…

Ví dụ: 

 • Could you suggest where I might be able to tướng buy a beautiful dress? (Bạn hoàn toàn có thể khêu ý cho tới tôi một vị trí mua sắm váy (váy) rất đẹp được không?)
 • Could you suggest where we could eat lunch? (Bạn hoàn toàn có thể khêu ý coi tất cả chúng ta tiếp tục ăn trưa ở đâu không?

5. Cấu trúc suggest nhập câu con gián tiếp

Cấu trúc suggest nhập câu con gián tiếp dùng làm rủ rê hoặc ý kiến đề xuất ai cơ thực hiện điều gì.

Cấu trúc: S + suggest + Ving = S + suggest + (that) + S + V1 + somebody + to tướng V1

Ví dụ:

An said: “Why don’t we go to tướng the movies next week?” 

(An nói: “Tại sao tất cả chúng ta ko cút coi phim nhập tuần cho tới nhỉ?”).

→ An suggested going to tướng the movies next week. 

= An suggested that they go to tướng the movies next week.

(An ý kiến đề xuất cút coi phim nhập tuần tới).

Cách ghi chép lại câu với cấu hình Suggest: Shall we/ Let’s/ Why don’t we + V1 = S + suggested + V-ing

–> Đề nghị nằm trong thực hiện gì

Ví dụ: 

 • Let’s go fishing this afternoon. (Hãy cút câu cá nhập chiều nay)

→ I suggested going fishing this afternoon. (Tôi ý kiến đề xuất nên cút câu cá nhập chiều nay).

 • Why don’t we go to tướng work by bike? (Tại sao tất cả chúng ta ko đi làm việc tự xe đạp điện nhỉ?)

→ I suggested going to tướng work by xe đạp. (Tôi khuyến nghị đi làm việc tự xe cộ đạp)

Cách dùng cấu hình suggest cụ thể, chuẩn chỉnh xác

1. Dùng nhằm răn dạy nhủ một người (nhóm người) cụ thể

 • Suggest + that + S + should +V1 răn dạy một người (nhóm người) cụ thể

Ví dụ: I suggested that John should exercise more.

–> Tôi ý kiến đề xuất Jone nên luyện thể thao nhiều hơn thế.

 • Suggest + that + S + V1 răn dạy một người (nhóm người) rõ ràng với đặc điểm khêu ý [không người sử dụng nhập văn viết]

Ví dụ: I suggest she not wear that shirt anymore. It’s too old.

–> Tôi răn dạy cô ấy tránh việc đem cái áo cơ nữa. Nó vẫn quá cũ rồi.

 • Be + suggest + (that) + S +V ý kiến đề xuất hoặc phân tích và lý giải điều gì đó

Ví dụ: I’m suggesting (that) we go somewhere to tướng relax, but I can’t think of a specific place yet.

–> Tôi đang được lăm le ý kiến đề xuất tất cả chúng ta đi lượn lờ đâu đó nhằm thư giãn và giải trí, tuy nhiên tôi ko nghĩ về rời khỏi được vị trí rõ ràng nào.

Cách người sử dụng cấu hình suggest: răn dạy nhủ một group người;gợi ý con gián tiếp; (Sự việc/Món đồ) đã cho chúng ta thấy ai đó đã làm những gì,...

2. Dùng nhằm đề cử một người (vật) phù phù hợp với phục vụ (mục đích) nào là đó:

Suggest sth/sb for sth đề cử ai hoặc vật nào là đó

Ví dụ:

 • We suggested Mrs. Thuy for the post of manager

  Chúng tôi vẫn đề cử bà Thúy lưu giữ phục vụ cai quản lý

 • We suggested Mary for this award.

  Chúng tôi đề cử Mary nhận phần thưởng này

3. Dùng để mang rời khỏi khêu ý con gián tiếp, “bóng gió”

Ví dụ: I just suggested he travel to tướng Danang; I didn’t force him. 

→ Tôi chỉ khêu ý anh ấy cút phượt TP. Đà Nẵng thôi, tôi ko hề xay buộc.

4. Sử dụng cấu hình suggest + gerund nhập trường hợp quý phái trọng

*Gerund (danh động từ): Dạng động kể từ được dẫn đến bằng phương pháp thêm thắt đuôi “-ing” nhập động kể từ nguyên vẹn khuôn mẫu.

 • Suggest + V-ing người sử dụng nhập trường hợp sang chảnh, ko ám duy nhất người rõ ràng nào là (dùng nhập văn viết)

Ví dụ: Why suggest going to tướng the shopping mall on weekends when this is the most crowded time? 

→ Sao lại răn dạy cho tới trung tâm thương nghiệp nhập vào ngày cuối tuần khi này đó là thời gian rất nhiều người nhất?

 • Suggest + V-ing nhấn mạnh vấn đề việc ham muốn đề nghị

Ví dụ: He also suggested bringing an umbrella in case it rains. 

→ Anh ấy cũng ý kiến đề xuất đem theo đuổi dù nhằm phòng ngừa trời mưa

Xem thêm: Kinh nghiệm mua giày MLB độc đáo và nổi bật nhất

 • Suggest + V-ing tách việc người nghe bị xấu xí hổ trước tiếng đề nghị

Ví dụ: I suggest planning before doing anything. Revenue fell by half compared to tướng the previous month. 

→ Tôi ý kiến đề xuất nên lập plan trước lúc thực hiện bất kể việc gì. Doanh thu vẫn hạn chế 1/2 đối với mon trước rồi.

Tránh trình bày “I suggest (that) you…” vì thế không thích ý niệm rằng đối phương đang được tác động cho tới “doanh thu”, tách thực hiện chúng ta xấu xí hổ hoặc tức giận dỗi.

5. (Sự việc/Món đồ) đã cho chúng ta thấy ai đó đã thực hiện gì

Ví dụ: The hat suggests that Mr. Brown was at the scene of the crime. 

→ Chiếc nón đã cho chúng ta thấy rằng ông Brown vẫn xuất hiện bên trên hiện tại ngôi trường của vụ án

Xem thêm:

 • Cấu trúc enough nhập giờ đồng hồ Anh
 • Cấu trúc spend
 • Cấu trúc used to/be used to

Bài luyện áp dụng cấu hình suggest nhập giờ đồng hồ Anh [Có đáp án chi tiết]

Bài luyện áp dụng cấu hình suggest: ghi chép lại câu; phân tách động từ

Bài tập

I. Sử dụng cấu hình suggest nhằm ghi chép lại câu sao cho tới nghĩa ko thay đổi. 

1. John has got a headache.

→ I suggest __________________________.

2. Binh is leaving her xế hộp outside the market. (lock/carefully)

→ I suggest ___________________________.

3. Why don’t you watch more Chinese films, An? (should)

→ The teacher suggests __________________.

4. They ate more fruits and vegetables.

→ I suggest __________________________.

5. Why don’t you ask her yourself.

→ I suggest _________________________.

II. Chia động kể từ.

1. My teacher suggests that I (read) _______ many books.

2. I suggest that he (play) ______ basketball after school.

3. Her quấn suggested (tobe) ______ on time.

4. My mom suggests we (get) ________ married as soon as possible.

5. I suggested that they (invite) ______their friend to tướng the birthday tiệc ngọt.

6. It’s ví hot. I suggest (open) ______the door.

7. Shi suggests (help) _______ poor children.

Đáp án chi tiết

I. Viết lại câu sao cho tới nghĩa ko đổi

1. I suggest John should get a headache.

2. I suggest Binh lock her xế hộp outside the market carefully.

3. The teacher suggests An should watch more Chinese films.

4. I suggest they should eat more fruits and vegetables.

5. I suggest you should ask her yourself.

II. Chia động kể từ.

1. Should read/read. 

2. Should play/play. 

3. Being. 

4. Should get/ get. 

5. Should invite/ invite.

6. Opening.

7. Helping.

Cấu trúc suggest đem nhiều phương pháp dùng không giống nhau nên bạn phải xem xét nhằm áp dụng thiệt chất lượng trong những lúc thực hiện bài bác luyện Tiếng Anh và tiếp xúc hằng ngày. 

Ngoài rời khỏi, nhằm nâng lên chuyên môn nước ngoài ngữ một cơ hội toàn vẹn, các bạn hãy rèn luyện thông thường xuyên nằm trong App ELSA Speak. Những khuôn mẫu câu, đoạn đối thoại nhưng mà phần mềm hỗ trợ hoàn toàn có thể giúp đỡ bạn gia tăng thêm thắt nhiều cấu hình, ngữ pháp phổ biến rộng lớn.

Nâng cao khả năng giờ đồng hồ Anh toàn vẹn nằm trong ELSA Speak

Đặc biệt, ELSA Speak hoàn toàn có thể phát hiện tiếng nói và sửa lỗi trị âm tức thì tức thời. Quý Khách sẽ tiến hành rèn luyện 44 âm nhập khối hệ thống ngữ âm, trình bày giờ đồng hồ Anh trôi chảy, trôi chảy như người bạn dạng xứ. 

Hiện ni, ELSA Speak vẫn cải tiến và phát triển rộng lớn 25,000 bài bác rèn luyện, rộng lớn 5,000 bài học kinh nghiệm với tương đối đầy đủ kỹ năng: Phát âm, nghe, vệt nhấn, đối thoại,… Người người sử dụng sẽ tiến hành thực hiện bài bác đánh giá nguồn vào, design quãng thời gian học tập giờ đồng hồ Anh theo như đúng chuyên môn cá thể. 

Hiện ni, vẫn đem rộng lớn 40 triệu người tiêu dùng bên trên toàn cầu và rộng lớn 10 triệu người tiêu dùng bên trên VN lựa lựa chọn ELSA Speak nhằm sát cánh đồng hành bên trên tuyến đường đoạt được nước ngoài ngữ. Còn chúng ta thì sao? Còn chần chờ gì nhưng mà ko ĐK ELSA Pro và thưởng thức nhiều chức năng có ích tức thì thời điểm ngày hôm nay. 

Suggest + Ving hoặc to tướng V?

Xem thêm: yahoo powered là gì

Không người sử dụng “to V” sau Suggest. Thay nhập cơ, tớ dùng cấu hình Suggest + Gerund (V-ing).

Cấu trúc Suggest (nghĩa khuyến nghị, ý kiến đề xuất, thể hiện tiếng khuyên) còn tồn tại chân thành và ý nghĩa nào là khác?

Suggest còn tức là ám chỉ (=imply).
Ví dụ: Are you suggesting (that) Linda is lazy? (Anh đang được ám chỉ Linda lười biếng nói chung biếng nên không?)