sau stopped là gì

Cấu trúc stop là 1 trong trong mỗi điểm ngữ pháp đặc biệt quan trọng nhập giờ đồng hồ Anh, rất có thể chuồn cùng theo với “to V” hoặc “V_ing”. Để thám thính làm rõ rộng lớn về phong thái người sử dụng cấu hình này, hãy nằm trong ELSA Speak mày mò nội dung bài viết tiếp sau đây.

Stop nhập giờ đồng hồ Anh là gì?

Theo Cambridge Dictionary, stop vừa vặn là danh kể từ, vừa vặn là động kể từ.

Bạn đang xem: sau stopped là gì

Kiểm tra trị âm với bài bác tập luyện sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click lớn start recording!

Recording... Click lớn stop!

loading

Stop /stɑːp/ ở dạng động kể từ tức là “dừng lại, ngừng lại”. Theo sau động kể từ stop rất có thể là “to V” hoặc “V_ing”, tùy nhập mục tiêu của những người phát biểu.

Ví dụ:

 • She stopped to pick up the letter that she’d dropped. (Cô ấy tạm dừng nhằm nhặt lá thư nhưng mà cô vẫn tiến công rơi.)
 • She stopped playing tennis lớn go trang chính. (Cô ấy ngừng tennis nhằm về căn nhà.)

Trong Lúc cơ, stop /stɑp/ dạng danh kể từ tức là “sự ngừng lại, sự giới hạn lại” hoặc “bến đỗ, căn nhà ga”.

Ví dụ:

 • We only had an hour lớn drive including a 40 min stop for dinner. (Chúng tôi chỉ có một giờ nhằm tài xế, bao hàm 40 phút tạm dừng nhằm bữa ăn.)
 • It’s time lớn put a stop to gender discrimination. (Đã đến thời điểm giới hạn việc phân biệt nam nữ.)

Những cụm kể từ thông thườn chuồn với stop:

Cụm từÝ nghĩa
Stop off (or over)Ngừng lại, đỗ lại
Stop at nothingKhông ngần lo ngại thao tác gì nhằm đạt được mục đích
Pull out all the stopsCố gắng rất là nhằm đạt được mục đích
Stop someone’s mouthKhiến mang lại ai cơ lưu giữ lạng lẽ, ko thể phát biểu được về một điều gì đó
Stop short of sthDừng lại Lúc chuẩn bị phát biểu hoặc thực hiện một điều gì đó
Put a stop lớn sthKết giục việc gì đó
Cấu trúc stop nhập giờ đồng hồ Anh là gì?

Cấu trúc Stop + To V

Cấu trúc stop lớn V được sử dụng Lúc ai cơ tạm ngưng việc đang khiến nhằm trả sang trọng thực hiện một việc làm không giống.

Cấu trúc

S + stop(s/ed) + lớn V

Ví dụ:

 • He stopped to buy a new book. (Anh ấy tạm dừng để sở hữ một cuốn sách.)
 • It’s time they stopped to think about their next destination. (Đã đến thời điểm chúng ta tạm dừng nhằm nghĩ về cho tới điểm đến chọn lựa tiếp sau.)

Cấu trúc Stop + V_ing

Cấu trúc stop V_ing dùng Lúc ai cơ hoàn thành hẳn một hành vi này cơ.

Cấu trúc

S + stop(s/ed) + V-ing

Ví dụ:

 • He stopped drinking alcohol because of his stomach ache. (Anh ấy dừng hoàn toàn việc tợp thức uống sở hữu hễ vị bệnh tình đau bao tử.)
 • She stopped using plastic bags. (Cô ấy vẫn dừng hoàn toàn việc dùng túi ni lông.)

Các cấu hình đặc biệt quan trọng với Stop nhập giờ đồng hồ Anh

Cấu trúcÝ nghĩaVí dụ
S + stop + by + N/V_ingGhé thăm hỏi một điểm này, người này cơ.Could I stop by Lily’s house on our way home?

→ Con rất có thể tạm dừng nhằm ghé thăm hỏi nhà đất của Lily bên trên đàng tất cả chúng ta về căn nhà không?

S + stop off + N/V_ingAi cơ tạm dừng nhằm táp vào nơi nào đó Lúc đang di chuyển bên trên đàng.We’ll stop off at the supermarket on our way trang chính.

→ Chúng tớ tiếp tục tạm dừng nhằm nhập khu chợ bên trên đàng về căn nhà.

S + stop over + N/V_ingAi cơ tạm dừng ở một vị trí (thường người sử dụng Lúc chuồn sử dụng máy bay).On my way lớn California, I plan lớn stop over for three days in Thủ đô New York.

Trên đàng cho tới California, tôi ý định tiếp tục nghỉ chân lại 3 ngày ở Thủ đô New York.

S + stop up + N/V_ingNgười này cơ thức khuya nhằm làm cái gi.He often stops up late doing homework.

→ Anh ấy thông thường xuyên thức khuya nhằm thực hiện bài bác tập luyện về căn nhà.

Cấu trúc stop dạng đặc biệt

Có thể các bạn quan tiền tâm:

 • Cấu trúc avoid
 • Cấu trúc let’s
 • Cấu trúc forget

Bài tập luyện cấu hình Stop [có đáp án chi tiết]

Bài 1: Chia động kể từ nhập ngoặc

1. Daniel stopped ________ (work) for them last week.

2. On the way lớn Hanoi, I stopped ________ (look) at a fair.

3. She has stopped ________ (cycle) lớn work.

4. Anna stopped ________ (wait) for her sister.

5. Jack stopped off  ________ (play) at the park on his way trang chính.

6. My sisters stop ________ (go) lớn school.

7. He stopped ________ (have) dinner at 9:00 p.m.

8. I stopped ________ (look) at the red dress.

9. She stopped ________ (talk) lớn them.

10. He advises bầm lớn stop ________ (smoke).

11. Lily wishes it would stop ________ (rain).

12. My sister stopped ________ (drive) her siêu xe lớn answer her phone.

13. We stopped ________ (have) breakfast at the station.

14. My aunt stopped the Clip ________ (ask) her daughter some questions.

15. The doctor recently told her she should stop ________ (drinking) wine. 

Bài 2: Viết lại câu với kể từ mang lại sẵn

1. Linda!/ Please/ stop/ make/ some noise/ my baby/ sleep.

Xem thêm: ấp tiếng anh là gì

2. Selena/ should/ stop/ eat/ junk food/ she/ on a diet.

3. My brother/ stop/ smoke/ and/ start/ do/ exercise.

4. I/ stop/ talk/ my friend/ when/ the teacher/ come in.

5. They/ hungry/ so/ they/ stop/ have/ a taco.

6. John and Jack/ should/ stop/ play games/ they/ have/ a lot of/ things/ bởi.

7. She/ stop/ walk/ help/ an old man.

8. Jason/ stop/ drink/ his cappuccino/ because/ he/ in a hurry.

9. He/ can’t/ stop/ dream/ of/ his crush.

10. He/ stop/ call/ to/ his friend/ on/ Telegram.

11. The weather/ cold/ so/ I/ stop/ have/ a hot coffee cup.

12. We/ wish/ she/ would stop/ talk/ we/ want/ some quiet.

13. Why/ did/ he/ stop/ work/ there? The boss/ think/ he/ enjoy/ it.

14. After/ stop/ eat/ a hamburger/ for breakfast/ she/ continue/ with/ her work.

15. When/ Lily/ will/ stop/ ask/ the same questions/ ?/ her boyfriend/ bởi not/ know/ the answer.

16. On her way/ the  market/ she/ stop/ talk/ her aunt/ for/ a few minutes.

17. Jenny/ never/ stop/ travel/ she/ never/ stay/ in one place/ for/ more phàn nàn two weeks.

18. She/ stop/ eat/ tomatoes/ because/ she/ allergic/ to/ them.

19. My friend/ stop/ drive/ because/ she/ was/ too tired.

20. My grandfather/ stop/ drive/ when/ he/ 80.

Bài tập luyện cấu hình stop sở hữu đáp án

Đáp án chi tiết

Bài 1:

1. working2. lớn look3. cycling4. lớn wait5. playing
6. going7. lớn have8. lớn look 9. lớn talk10. smoking
11. raining12. driving13. lớn have14. lớn ask15. drinking 

Bài 2: 

1. Linda! Please stop making some noise. My baby is sleeping.

2. Selena should stop eating junk food. She is on a diet.

3. My brother stopped smoking and started lớn bởi some exercise.

4. I stopped talking lớn my friend when the teacher came in.

5. They were hungry, sánh they stopped lớn have a taco.

6. John and Jack should stop playing games. They have a lot of things lớn bởi.

7. She stopped walking lớn help an old man.

8. Jason stopped drinking his cappuccino because he was in a hurry.

9. He can’t stop dreaming of his crush.

10. He stopped lớn gọi his friend on Telegram.

11. The weather was cold, sánh I stopped lớn have a hot coffee cup.

12. We wish she would stop talking! We want some quiet.

13. Why did he stop working there? The quấn thought he was enjoying it.

14. After stopping lớn eat a hamburger for breakfast, she continued with her work.

15. When will Lily stop asking the same questions? Her boyfriend doesn’t know the answer!

16. On her way lớn the market, she stopped lớn talk lớn her aunt for a few minutes.

17. Jenny never stops traveling. She never stays in one place for more phàn nàn two weeks. 

18. She stopped eating tomatoes because she was allergic lớn them.

19. My friend stopped driving because she was too tired. 

Xem thêm: adsl là gì

20. My grandfather stopped driving when he was 80.

>> Xem thêm: Cách người sử dụng cấu hình however

Trên đó là tổng hợp lý và phải chăng thuyết, cách sử dụng và bài bác tập luyện với cấu hình stop. Quý khách hàng hãy ôn tập luyện thông thường xuyên nhằm nắm rõ dạng ngữ pháp cơ bạn dạng này nhé!