rồi sao tiếng anh là gì

Phép dịch "rồi sao" trở thành Tiếng Anh

then, well, what then là những phiên bản dịch tiên phong hàng đầu của "rồi sao" trở thành Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Nếu cho 1 viên đạn vô đầu con cái quỷ quái vật ko thực hiện được gì cả, rồi sao? ↔ If putting a bullet in that monster's head doesn't bởi the trick, then what?

Bạn đang xem: rồi sao tiếng anh là gì

 • then

  adjective conjunction noun adverb

  Nếu cho 1 viên đạn vô đầu con cái quỷ quái vật ko thực hiện được gì cả, rồi sao?

  If putting a bullet in that monster's head doesn't bởi the trick, then what?

 • well

  adjective verb noun interjection adverb

  Lời tiên tri cũng lấy cút sự thèm muốn của anh ấy rồi sao?

  Or has the oracle robbed you of your desire as well?

 • what then

  Được rồi, vậy thì sau thời điểm anh thưa với cổ là từng chuyện đều đảm bảo chất lượng, rồi sao?

  So after you tell her that everything's fine, what then?

 • Glosbe

 • Google

Ông Kamaji vẫn group lò rồi sao?

Kamaji lit the fires already.

Con quên quy tắc rồi sao?

Have you forgotten the code?

Đã cho tới giờ rồi sao?

It's time already?

Không nên cậu vẫn ngừng hoạt động rồi sao.

Didn't you close the hatch?

Rồi sao nữa?”

Therefore, What?”

Ông thưa là vẫn với TP. Hồ Chí Minh rồi sao?

You mean that the town's already mix up?

Vì ông ấy ko thể rời ngoài chống bản thân, ông ấy nên nhờ công ty chúng tôi. - Rồi sao?

Since he couldn’t leave his room, he had đồ sộ ask us đồ sộ do his errands for him.

Anh được trao rồi sao?

You got the job?

Xem thêm: made in france là gì

Hắn bị tiêu diệt rồi sao?

Is he dead?

Giờ tôi vẫn không có tác dụng với ngài rồi sao?

Parents took advantage of mạ done then?

Ta thực hiện hắn són đi ra quần rồi sao?

Did I scare him off?

Ồ, tôi không còn giờ rồi sao?

Oh, that's all my time?

Đến khi rồi sao, thiên thạch?

Whoa! Is it my time, angel?

Sắp cho tới điểm rồi, sao mi lại thế này?

We're almost there, sánh why are you being lượt thích this?

Ông làm cái gi rồi, sao ko tống cô tao vô cơ sở y tế tâm thần?

Hurry up and throw her into the madhouse!

Mọi người ngoài cơ dở tương đối không còn rồi sao?

ls everybody out there nuts? "

Rồi sao nữa?

And then what?

Đồ Tể vẫn quay về rồi sao?

The Ripper back again?

Các con cháu thất lạc trí rồi sao?

Are you out of your mind?

Rốt cuộc cũng rảnh rồi sao?

You have time now?

Được rồi, sao nữa?

Okay, and?

Xem thêm: dark net là gì