reflecting là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /rɪ.ˈflɛkt/
Hoa Kỳ[rɪ.ˈflɛkt]

Ngoại động từ[sửa]

reflect ngoại động từ /rɪ.ˈflɛkt/

Xem thêm: Kinh nghiệm mua giày MLB độc đáo và nổi bật nhất

Bạn đang xem: reflecting là gì

 1. Phản chiếu, hành động tự nhiên, dội lại.
  to reflect light — phản chiếu ánh sáng
  to reflect sound — dội lại âm thanh
 2. Phản ánh.
  their actions reflect their thoughts — hành vi của mình phản ánh tư tưởng họ
 3. Mang lại (hành động, thành quả... ).
  the result reflects credit upon his family — thành quả ấy tạo nên giờ đồng hồ đảm bảo chất lượng cho tới mái ấm gia đình anh ta
 4. (Hình học) Phản xạ; nhân chiếu.
 5. (Hiếm, hình học) Gấp lại, gập lại; lật.
  to reflect the corner of the paper — vội vàng mép giấy tờ lại
 6. Phản tỉnh.

Thành ngữ[sửa]

reflect in a line
(Hình học) Đối xứng qua chuyện đường thẳng liền mạch.
reflect in a point
Đối xứng qua chuyện một điểm.
reflect on a circle
Phản xạ bên trên một vòng tròn trĩnh.
reflect on a line
Phản xạ bên trên một đường thẳng liền mạch.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

reflect nội động kể từ (+ on, upon) /rɪ.ˈflɛkt/

 1. Suy suy nghĩ, ngẫm suy nghĩ.
  to reflect upon what answers to tát make — tâm lý nên vấn đáp thế nào
 2. Làm e lây, thực hiện xấu xa lây, thực hiện đem giờ đồng hồ, làm mất đi đáng tin tưởng.
  to reflect on someone's honour — thực hiện ai đem tai đem tiếng
 3. Chỉ trích, chê trách cứ, khiển trách cứ.
  to reflect on somene's — chỉ trích ai
  to reflect upon someone's conduct — chỉ trích tư cơ hội của ai
 4. Hồi tâm.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "reflect". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt free (chi tiết)