quá đỉnh tiếng anh là gì

Và tao yêu thương sự quá đỉnh cao của tao.

Bạn đang xem: quá đỉnh tiếng anh là gì

And I love how awesome I am.

Nắng quá đỉnh đầu rồi.

The sun is directly overhead.

Chúng tao quá đỉnh.

We did good.

Quá đỉnh, trực thăng này!

Cool, a helicopter!

Bảo mật trực tuyến của quá đỉnh.

Their online security is unreal.

Thật quá đỉnh.

Oh, this is superlative.

Wow, quá đỉnh!

Wow, this is awesome!

Em trai quá đỉnh!

Right on, little bro.

Tất cả những cây với ko quá 27 đỉnh đều duyên dáng vẻ, thành quả này được Aldred và McKay xác minh vô năm 1998 vì thế công tác PC .

All trees with at most 27 vertices are graceful; this result was shown by Aldred and McKay in 1998 using a computer program.

Vào năm 2010, dùng một cách thức PC không giống, vô dự án công trình có tên "Graceful Tree Verification Project", dẫn dắt vì thế Wenjie Fang, thành quả được không ngừng mở rộng cho những cây ko quá 35 đỉnh.

Another extension of this result up lớn trees with 35 vertices was claimed in 2010 by the Graceful Tree Verification Project, a distributed computing project led by Wenjie Fang.

Xem thêm: essex corp là gì

Quá tuyệt đỉnh luôn luôn.

So awesome.

Địa hình Cholsan đa phần là những ngọn đống cao khan hiếm Khi vượt lên trên quá 300 m; đỉnh tối đa là Yondaesan có tính cao 393 m.

The terrain is dominated by rolling hills, seldom exceeding 300 m; the highest peak is Yŏndaesan at 393 m.

Đỉnh quá, ông biết thương hiệu tôi!

How about that, you knew my name!

Trông anh đỉnh quá.

You look fantastic.

Đỉnh quá đi!

That's so cool.

Đỉnh quá cần không?

Pretty cool, right?

Có lẽ với quá nhiều loại sự đỉnh ở phía trên.

Maybe there's just too much awesome here.

19 Những người dân có kinh nghiệm: Thỉnh phảng phất với thời cơ cho 1 anh hoặc chị quá 35 tuổi hạc chút đỉnh và được đào tạo và giảng dạy vô ngành trình độ nhưng mà Bê-tên cần thiết.

19 Experienced Ones: Occasionally there is an opening for a brother or a sister who is somewhat over the age of 35 and who has the training and skills that Bethel needs.

Hiến pháp Tây Ban Nha 1978 là đỉnh điểm vô quá trình quy đổi dân công ty bên trên Tây Ban Nha.

The Spanish Constitution of 1978 is the culmination of the Spanish transition lớn democracy.

Xem thêm: catered to you là gì