quả bắp tiếng anh là gì

VIETNAMESE

Bạn đang xem: quả bắp tiếng anh là gì

trái bắp

ENGLISH

corn

NOUN

/kɔːn/

ear maize, ear of corn

Trái bắp là hoa kiểu của cây ngô, được quấn nhập lớp lá, với râu.

Ví dụ

1.

Trái bắp biết bao hóa học xơ và những ăn ý hóa học thực vật hoàn toàn có thể tương hỗ sức mạnh tiêu hóa và đôi mắt.

Corn is rich in fiber and plant compounds that may aid digestive and eye health.

2.

Xem thêm: leaflet là gì

Ăn ngô theo dõi một cơ chế cân đối và đều đặn là một trong những việc cực kỳ cần thiết.

It's important đồ sộ eat corn with moderation and as part of a balanced diet.

Ghi chú

Chúng tớ nằm trong thăm dò hiểu một vài loại ngũ ly nhập giờ Anh nhé:

  • Lúa mạch: barley

  • Lúa mì: wheat

  • Trái bắp: corn

  • Yến mạch: oat

  • Hạt diêm mạch: quinoa

Danh sách kể từ mới nhất nhất:

Xem chi tiết

Xem thêm: out of sheer curiosity là gì