phân tích nghĩa là gì

Ý nghĩa của kể từ phân tách là gì:

Bạn đang xem: phân tích nghĩa là gì

phân tích nghĩa là gì? Tại trên đây chúng ta nhìn thấy 13 chân thành và ý nghĩa của kể từ phân tách. Quý khách hàng cũng rất có thể thêm 1 khái niệm phân tách bản thân


1

190   53

- Phân: phân loại đối tượng người dùng trí tuệ trở thành nhiều cỗ phận
- Tích: reviews, phán xét thực hiện rõ ràng yếu tố.
=> Phân tích là sự phân loại đối tượng người dùng trí tuệ trở thành nhiều phần tử, kể từ cơ đánh giá ví dụ theo đuổi từng phần tử nhằm đã cho thấy quan hệ cấu trở thành và mối liên hệ nhân ngược đằm thắm bọn chúng, mặt khác thể hiện những reviews, phán xét nhằm mục tiêu thực hiện rõ ràng yếu tố phân tích.

Hoàng Ngà - Ngày 29 mon 3 năm 2014


2

64   33

phân tích

phan tích là phân chia nho đối tượng người dùng trở thành nhiều góc nhìn khcá dể phân tich bọn chúng .kể từ những loại nhỏ tatổng hợp ý bọn chúng trở thành í rộng lớn để mang đi ra ý ngghĩa chung


3

56   45

phân tích

đgt. 1. Chia tách đi ra nhằm giảng giải, nghiên cứu: phân tách bài bác thơ phân tách tình hình phân tách rất rất phải chăng. 2. Chia tách những bộ phận thoát ra khỏi hợp ý chất: phân tách nước trở thành hi-đrô và ô-xi.


4

35   26

phân tích

nghia la tach tung thu mot noi chạm lam ro nài de

Ẩn danh - Ngày 10 mon một năm 2016


5

47   40

phân tích

đgt. 1. Chia tách đi ra nhằm giảng giải, nghiên cứu: phân tách bài bác thơ phân tách tình hình phân tách rất rất phải chăng. 2. Chia tách những bộ phận thoát ra khỏi hợp ý chất: phân t [..]


6

47   43

phân tích

phân phân chia, thiệt sự hoặc tự tưởng tượng, một đối tượng người dùng trí tuệ đi ra trở thành những nguyên tố phân tách tình hình phân tí [..]


7

8   4

phân tích

Phân tích là sự phân loại đối tượng người dùng trí tuệ trở thành nhiều phần tử, kể từ cơ đánh giá ví dụ theo đuổi từng phần tử nhằm đã cho thấy quan hệ cấu trở thành và mối liên hệ nhân ngược đằm thắm bọn chúng, mặt khác thể hiện những reviews, phán xét nhằm mục tiêu thực hiện rõ ràng yếu tố phân tích.

Ẩn danh - Ngày 08 mon một năm 2021

Xem thêm: :v có nghĩa là gì


8

38   35

phân tích

Phân tích là sự phân loại đối tượng người dùng trí tuệ trở thành nhiều phần tử, kể từ cơ đánh giá ví dụ theo đuổi từng phần tử nhằm đã cho thấy quan hệ cấu trở thành và mối liên hệ nhân ngược đằm thắm bọn chúng, mặt khác thể hiện những reviews, phán xét nhằm mục tiêu thực hiện rõ ràng yếu tố phân tích.

Linh - Ngày 21 mon 12 năm 2016


9

7   13

phân tích

phân tích là gì ?
là phân tách đi ra những gì bản thân ko hiểu

hồng xoa - Ngày 11 mon 9 năm 2017


10

1   7

phân tích

Phân tích là phân chia nhỏ đối tượng người dùng đi ra trở thành nhiều góc nhìn không giống nhau. Sau cơ tổ hợp lại trở thành một ý rộng lớn kể từ những góc nhìn tất cả chúng ta vẫn phân tích

Nhã - Ngày 19 mon một năm 2022


11

1   9

phân tích

- Phân: phân loại đối tượng người dùng trí tuệ trở thành nhiều cỗ phận- Tích: reviews, phán xét thực hiện rõ ràng yếu tố.=> Phân tích là sự phân loại đối tượng người dùng trí tuệ trở thành nhiều phần tử, kể từ cơ đánh giá ví dụ theo đuổi từng phần tử nhằm đã cho thấy quan hệ cấu trở thành và mối liên hệ nhân ngược đằm thắm bọn chúng, mặt khác thể hiện những reviews, phán xét nhằm mục tiêu thực hiện rõ ràng yếu tố phân tích.

ko đem - Ngày 08 mon 12 năm 2022


12

37   48

phân tích

Chia tách đi ra nhằm giảng giải, phân tích. | : '''''Phân tích''' bài bác thơ.'' | : '''''Phân tích''' tình hình.'' | : '''''Phân tích''' rất rất phải chăng.'' | Chia tách những trở thành ph [..]


13

26   46

phân tích

niddesa (nam), paṭisambhidā (nữ), vibhaṅga (nam), vavattheti (vi + ava + thā + e)Từ-điển.com là một trong tự vị được viết lách tự những người dân như chúng ta và tôi.
Xin sướng lòng trợ giúp và thêm 1 kể từ. Tất cả những loại kể từ được hoan nghênh!

Xem thêm: wikipedia là gì

Thêm ý nghĩa