nối từ tiếng anh là gì

Từ nối vô giờ đồng hồ Anh là vấn đề không nhiều người nhắc cho tới tuy nhiên lại vô nằm trong cần thiết. Không sở hữu kể từ nối, cho dù chúng ta thưa hoặc viết lách thì cũng ko thể sở hữu sự logic và vô nằm trong tách rộc rạc. Vậy cho nên hãy chuẩn bị những kể từ nối thông dụng nhất nhằm hoàn toàn có thể tiếp xúc ngẫu nhiên và thành thục rộng lớn nhé!

Bạn đang xem: nối từ tiếng anh là gì

I. KIẾN THỨC VỀ TỪ NỐI TRONG TIẾNG ANH

1. Khái niệm

Từ nối vô giờ đồng hồ Anh còn được gọi là Linking words hoặc Transitions. Chúng được dùng để làm links trong số những câu, khiến cho cả đoạn văn ngặt nghèo, mạch lạc rộng lớn. Nếu không tồn tại kể từ nối, chắc chắn là những lời nói của các bạn sẽ đặc biệt tách rộc rạc.

2. Các loại kể từ nối vô giờ đồng hồ Anh

Phụ nằm trong vô ý nghĩa sâu sắc và tính năng vô câu nhưng mà kể từ nối được chia thành 3 loại:

  • Liên kể từ kết hợp: dùng để làm nối những kể từ, cụm kể từ hoặc mệnh đề ngang sản phẩm nhau sở hữu và một công dụng.

  • Tương liên từ: là sự việc phối hợp thân thiện liên kể từ và một kể từ không giống, dùng để làm links những cụm kể từ hoặc mệnh đề tương tự về mặt mày ngữ pháp.

  • Liên kể từ phụ thuộc: nối trong số những mệnh đề không giống nhau về công dụng.

II. CÁC LOẠI TỪ NỐI TRONG TIẾNG ANH

Sau trên đây, nội dung bài viết tiếp tục phân tách những loại kể từ nối theo đòi ý nghĩa sâu sắc và công dụng nhằm tất cả chúng ta hoàn toàn có thể đơn giản vận dụng trong số tình huống.

1. Những kể từ nối có công dụng thể hiện ví dụ

STT

TỪ NỐI

DỊCH NGHĨA

1

As an example

 Ví dụ như

2

For example

 Ví dụ

3

For instance

 Kể cho tới một vài ví dụ

4

Specifically

 Đặc biệt là

5

Thus

 Do đó

6

To illustrate

 Để minh họa

2. Những kể từ nối có công dụng sánh sánh

STT

TỪ NỐI

DỊCH NGHĨA

1

By the same token

Với những vật chứng tương tự động như thế

2

In lượt thích manner

Theo cơ hội tương tự

3

In the same way

Theo cơ hội giống  như thế

4

In similar fashion

Theo cơ hội tương tự động thế

5

Likewise

Tương tự động như thế

6

Similarly

Tương tự động thế

3. Những kể từ nối có công dụng tăng thông tin

STT

TỪ NỐI

DỊCH NGHĨA

1

And

2

Also

Cũng

3

Besides

Ngoài ra

4

First, Second, Third…

Thứ nhất, loại nhì, loại ba

5

In addition

Thêm vô đó

6

Furthermore

Xa rộng lớn nữa

7

Moreover

Thêm vô đó

8

To begin with, Next, Finally

Bắt đầu với, tiếp theo sau là, sau cuối là

4. Những kể từ nối có công dụng nhắc lại

STT

TỪ NỐI

DỊCH NGHĨA

1

In other words

Nói cơ hội khác

2

In short

Nói cụt gọn gàng thì

3

In simpler terms

Nói theo đòi một cơ hội đơn giản và giản dị hơn

4

That is

Đó là

5

To put it differently

Nói không giống chuồn thì

6

To repeat

Để nhắc lại

5. Những kể từ nối có công dụng khẳng định

STT

TỪ NỐI

DỊCH NGHĨA

1

In fact

Thực tế là

2

Indeed

Thật sự là

3

No

Không

4

Yes

5

Especially

Đặc biệt là

6. Những kể từ nối chỉ sự đối lập

STT

TỪ NỐI

DỊCH NGHĨA

1

But

Nhưng

2

Yet

3

However

Tuy nhiên

4

Nevertheless

5

In contrast

Đối lập với

6

On the contrary

7

Instead

Thay vì

8

On the other hand

Mặt khác

9

Still

Vẫn

7. Những kể từ nối chỉ nguyên vẹn nhân, kết quả

STT

TỪ NỐI

DỊCH NGHĨA

1

Accordingly

Theo đó

2

And so

Và vì thế thế

3

As the result

Kết trái ngược là

4

Consequently

Do đó

5

For this reason

Vì nguyên nhân này nên

6

Hence

Vì vậy

7

So

8

Therefore

9

Thus

10

Then

Sau đó

8. Những kể từ nối có công dụng thể hiện kết luận

STT

TỪ NỐI

DỊCH NGHĨA

1

And so

Và vì thế thế

2

After all

Sau vớ cả

3

At last

Cuối cùng

4

Xem thêm: leaflet là gì

Finally

5

In brief

Nói chung

6

In closing

Tóm lại là

7

In conclusion

Kết luận lại thì

8

On the whole

Nói chung

9

To cunclude

Để kết luận

10

To summarize

Tóm lại

9. Những kể từ nối có công dụng chỉ vị trí

STT

TỪ NỐI

DỊCH NGHĨA

1

Above

Phía trên

2

Alongside

Dọc

3

Beneath

Ngay phía dưới

4

Beyond

Phía ngoài

5

Farther along

Xa rộng lớn dọc theo

6

In back

Phía sau

7

In front

Phía trước

8

Nearby

Gần

9

On top of

Trên đỉnh của

10

To the left

Về phía mặt mày trái

11

To the right

Về phía mặt mày phải

12

Under

Phía dưới

13

Upon

Phía trên

10. Những kể từ nối có công dụng thể hiện sự tương tác về thời gian

STT

TỪ NỐI

DỊCH NGHĨA

1

Afterward

Về sau

2

At the same time

Cùng thời điểm

3

Currently

Hiện tại

4

Earlier

Sớm hơn

5

Formerly

Trước đó

6

Immediately

Ngay lập tức

7

In the future

Trong tương lai

8

In the meantime

Trong Lúc hóng đợi

9

In the past

Trong vượt lên trước khứ

10

Later

Muộn hơn

11

Meanwhile

Trong Lúc đó

12

Previously

Trước đó

13

Simultaneously

Đồng thời

14

Subsequently

Sau đó

15

Then

Sau đó

16

Until now

Cho cho tới bây giờ

III. BÀI TẬP SỬ DỤNG CÁC TỪ NỐI TRONG TIẾNG ANH

1. Bài tập

1. _____________ you study harder, you won’t win the scholarship.

A. Unless

B. Because

C. If

D. In order that

2. The countryside air is fresh,________________, it’s not polluted.

A. However

B. Whenever

C. Moreover

D. Beside

3. Our teacher explained the lesson slowly ______________ we might understand him.

A. and

B. sánh that

C. if not

D. or

4. __________ he goes to lớn the theatre with u, I shall go alone.

A. Because of

B. Because

C. Unless

D. When

5. His mother was sick._________________, Jane had to lớn stay at trang chính to lớn look after her.

A. But

B. However

C. So

D. Therefore

6. They asked u to lớn wait for them; ____________, he didn’t turn back.

A. but

B. however

C. so

D. therefore

7. __________ the darkness in the room, we couldn’t continue our studying.

A. Because of

B. Since

C. Although

D. In spite of

8. _____________ he knew the danger of smoking, he couldn’t give it up.

A. Since

B. Though

C. Because of

D. Despite

9. It was already 6p.m, ______________ we closed our office and went trang chính.

A. therefore

B. but

C. however

D. so

10. _________________ he had to lớn take her mother to lớn the hospital, he still attened our tiệc ngọt yesterday.

A. Because

B. In spite of

C. Because of

D. Although

2. Đáp án

CÂU

1

2

3

4

5

ĐÁP ÁN

A

C

B

C

D

CÂU

6

7

8

9

10

ĐÁP ÁN

B

A

B

D

D

Bên cạnh việc chỉ học tập nằm trong, hãy ghi nhớ rèn luyện nhằm hoàn toàn có thể ghi ghi nhớ và dùng thành thục những kể từ nối Ms Hoa Giao Tiếp vẫn share nhé! Đừng quên lần một môi trường xung quanh thích hợp nhằm nâng lên kĩ năng tiếp xúc nữa nhé!

Xem thêm: make up my mind nghĩa là gì