nội lực tiếng anh là gì

VIETNAMESE

Bạn đang xem: nội lực tiếng anh là gì

nội lực

sức mạnh mặt mũi trong

Nội lực là những lực sinh đi ra kể từ bên phía trong.

1.

Đừng coi thông thường nội lực của anh ấy ấy, anh ấy tiếp tục đạt được bất kể điều gì anh ấy ham muốn.

Don't underestimate his inner strength, he will achieve whatever he wants.

Xem thêm: 500ae là gì

2.

Từ bi đưa đến mang đến tớ nội lực.

Compassion gives us inner strength.

Chúng tớ nằm trong phân biệt một trong những cụm vô giờ Anh với nghĩa tương tự động nhau như internal force, inner strength, self-confidence, self-determination nha!

- internal force (nội lực): Don't mess with his inner force, he will achieve anything he wants. (Đừng coi thông thường nội lực của anh ấy ấy, anh ấy tiếp tục đạt được bất kể điều gì anh ấy ham muốn.)

- inner strength (sức mạnh mặt mũi trong): Your inner strength will enable you lớn prevail over life's obstacles. (Sức mạnh bên phía trong của các bạn sẽ khiến cho bạn thắng lợi những trở lo ngại của cuộc sống thường ngày.)

- self-confidence (tự tin): He ruined her self-confidence with a few well-chosen words. (Anh tiếp tục phá hủy sự thoải mái tự tin của cô ý vì như thế một vài ba kể từ được lựa lựa chọn kỹ lưỡng.)

- self-determination (tự quyết): She owed him for those early lessons in self-determination. (Cô nợ anh những bài học kinh nghiệm đầu tiên về sự việc tự động quyết.

Xem thêm: essex corp là gì