nho giáo tiếng anh là gì

Lúc này, Nho giáo đang được thể hiện rõ ràng rệt những điểm yếu kém và yếu ớt xoàng của chính nó.

Bạn đang xem: nho giáo tiếng anh là gì

Each President of the Church has been quick to tướng point out that he has weaknesses and imperfections.

Tôi là kẻ nho giáo.

I'm a very religious man.

Nho giáo tôn vinh sự trung thành với chủ so với non nước quân căn nhà.

They all swore personal loyalty to tướng the Führer.

Nho giáo coi đạo đức nghề nghiệp của nhân loại cần thiết rộng lớn gia tài.

They believe that human life must be valued infinitely above material possessions.

Học fake Nho giáo cần thiết học tập nhiều hơn thế nữa về Lục nghệ rộng lớn là xem sách.

His emphasis was on teaching rather phàn nàn writing.

Nho giáo cũng khá thông dụng ở Daegu, với cùng 1 học viện chuyên nghành rộng lớn đem trụ trực thuộc TP. Hồ Chí Minh.

Confucianism is also popular in Daegu, with a large academy based in the thành phố.

Thiên Chúa giáo cũng khá được hợp lí hóa, và Nho giáo vẫn là một trong thuyết lí đạo đức nghề nghiệp cần thiết.

Christianity also was legalized, and Confucianism remained an important ethical doctrine.

Hoàng đế Trần Thái Tông cũng đều có nhiều góp phần cho việc vững mạnh của nền giáo dục Nho giáo.

Kangaroo care has also lead to tướng greater confidence in parenting skills.

Trong triết học tập Nho giáo, lòng hiếu hạnh là một trong đức tính tôn trọng phụ vương u và tổ tiên của tớ.

In Confucian philosophy, filial piety is a virtue of respect for one's parents and ancestors.

Ông đang được vận dụng nhiều phương án tôn vinh Nho giáo và xúc tiến những độ quý hiếm văn hóa truyền thống Trung Quốc.

He adopted many measures honoring Confucianism and promoting Chinese cultural values.

Sự bằng vận thân thuộc Nho giáo và Phật giáo đang được tạo cho vị thế chủ yếu trị của ông trở thành vững chãi.

Harmony of Confucism and Buddhism made his political statue very stable.

Nho giáo thời Lý nhìn toàn diện cách tân và phát triển tuy nhiên chưa tồn tại ĐK cách tân và phát triển uy lực tựa như những triều đại sau.

Education grew, but not as fast as in rival nations.

Phật giáo, Đạo giáoNho giáo kể từ Trung Quốc cũng đều có tác động cho tới niềm tin cậy và tín ngưỡng của những người Nhật.

Taoism and Confucianism from Đài Loan Trung Quốc have also influenced Japanese beliefs and customs.

Xem thêm: ấp tiếng anh là gì

Làn sóng loại nhì là sau khoản thời gian cơ quan chính phủ rút Nho giáo ngoài list tôn giáo được thừa nhận vô những năm 1970.

The second wave followed after the government withdrew Confucianism's status as a recognized religion in the 1970s.

Sosu Seowon là Seowon (thư viện Nho giáo) thứ nhất giành được mối cung cấp tương hỗ tài chủ yếu vương quốc bằng phương pháp miễn thuế.

Sosu Seowon is the first Seowon (Confucian academy) to tướng have had national financial tư vấn by way of tax exemptions.

Trên đà thắng lợi, Go-Daigo nỗ lực hồi phục quyền lực tối cao của Hoàng gia và tiến hành bám theo Nho giáo thế kỷ 10.

In the swell of victory, Go-Daigo endeavored to tướng restore imperial authority and tenth-century Confucian practices.

Bài hát, bên dưới mẫu mã 125 đau khổ, được sáng sủa tác bên dưới nổ lực của hội đồng văn tự động học tập Nho giáo và học tập fake.

The Songs, in the sườn of 125 cantos, were composed through the efforts of a committee of Confucian philologists and literati.

Chàng trẻ trai thao tác vô ngân hàng của phụ vương bản thân vài ba năm trong những khi bám theo học tập giáo dục Nho giáo truyền thống lâu đời bên trên một ngôi trường xã.

As a young man he worked for several years at his father's ngân hàng while pursuing a traditional Confucian education at a local village school.

Ông dã tăng cường việc tiêu thụ Nho giáo và Phật giáo, mang đến xây một ngôi miếu vương quốc và tu sửa những thông thường thờ tổ tiên.

He furthered the formal state adoption of Confucianism and Buddhism, building a national temple and repairing the ancestral shrine.

Bài chi tiết: Văn hóa Trung Quốc Từ thời cổ truyền, văn hóa truyền thống Trung Quốc đang được chịu đựng tác động mạnh kể từ Nho giáo và những triết lý cổ xưa.

Since ancient times, Chinese culture has been heavily influenced by Confucianism and conservative philosophies.

8 Học fake Nho giáo Từ Uyên Minh (Tu Wei-Ming) đang được nói: “Ý nghĩa tối hậu của cuộc sống thể hiện nay vô cuộc sống tầm thông thường của con cái người”.

8 Confucian scholar Tu Wei-Ming said: “The ultimate meaning of life is found in our ordinary, human existence.”

Hội đồng Tối cao Nho giáo Indonesia (MATAKIN) dự trù rằng 95% số tín loại Nho giáo là kẻ Hoa; đa số 5% sót lại là những người dân Java cải đạo.

The Supreme Council for the Confucian Religion in Indonesia (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, MATAKIN) estimated that 95 percent of Confucians are ethnic Chinese; most of the remaining 5 percent are ethnic Javanese converts.

Nho học tập vẫn hoạt động và sinh hoạt tích rất rất ở Nhật Bản nhờ những căn nhà sư, tuy nhiên bên dưới thời Tokugawa, Nho giáo đang được bay thoát khỏi sự trấn áp của Phật giáo.

Confucian studies had long been kept active in nhật bản by Buddhist clerics, but during the Tokugawa period, Confucianism emerged from Buddhist religious control.

Kể kể từ Khi triều đại Joseon trải qua Nho giáo như hệ tư tưởng vương quốc của chính nó vô thế kỷ 14, non nước xây cất nhiều thông thường thờ Nho giáo.

Since the Joseon dynasty adopted Confucianism as its national ideology in the 14th century, the state built many Confucian shrines.

Từ năm 1983 cho tới năm 1992, ông là quản trị của ban quản lí trị Viện Triết học tập Đông Á, là cơ cấu tổ chức ban sơ được xây dựng nhằm nghiên cứu và phân tích Nho giáo.

Between 1983 and 1992, he was chairman of the board of Governors of the Institute of East Asian Philosophies, which was founded to tướng study Confucianism.

Xem thêm: anh là gì trong em