nhang tiếng anh là gì

Phép dịch "nhang" trở nên Tiếng Anh

incense là bạn dạng dịch của "nhang" trở nên Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Một số người thắp nhang hoặc cầu van người quá cố nhằm xua xua những quỷ thần. ↔ Some people offer incense or prayers to tướng the departed in order to tướng repel wicked spirits.

 • Một số người thắp nhang hoặc cầu van người quá cố nhằm xua xua những quỷ thần.

  Bạn đang xem: nhang tiếng anh là gì

  Some people offer incense or prayers to tướng the departed in order to tướng repel wicked spirits.

 • Glosbe

 • Google

 • mosquito coil

 • incense

 • freckle · freckles · heat-spot

 • incense

 • at leisure

 • freckled

 • freckle · freckly

Không nhen bất kể cái gì bên trên bàn thờ cúng vàng cạnh bên nhang — Ex.

30:37 Not to tướng burn anything on the Golden Altar besides incense — Ex.

Khi nào là thoát khỏi chống dịch, điểm nhưng mà cậu tớ mong muốn bay càng nhang càng chất lượng cậu tớ chính thức trình bày nhảm nhí.

As soon as he's out of the room, which is as soon as he can be out of the room, he starts in on the trash talking.

Các hoạt hóa học tìm kiếm được nhập nhang con muỗi hoàn toàn có thể gồm những: Pyrethrum – vật tư dạng bột bất ngờ từ là một loại cây hoa cúc.

Active ingredients found in mosquito coils may include: Pyrethrum – a natural, powdered material from a kind of chrysanthemum plant.

Chàng trai với tàn nhang Gã châu á mập tóc nhiều năm, con cái khỉ gian ác.

Boy with freckles, fat Asian with hair extensions, evil monkey.

Tàn nhang blue color ah?

That xanh rờn freckle?

Và tin yêu tôi lên đường, nó sở hữu toàn bộ những thành kiến nhưng mà chúng ta cũng có thể tưởng tượng rời khỏi, ví dụ như ngồi bắt chéo cánh chân bên trên sàn, nhang, trà thảo mộc, những người dân dùng đồ chay, toàn bộ những loại ấy, tuy nhiên vì thế u tôi lên đường và tôi thì tò lần, vậy cho nên tôi cũng bám theo u.

And trust má, it had all the stereotypes that you can imagine, the sitting cross- legged on the floor, the incense, the herbal tea, the vegetarians, the whole giảm giá khuyến mãi, but my mom was going and I was intrigued, ví I went along with her.

Và tôi biết là đang được sáng sủa... Khi những nốt tàn nhang của cô ý bước vô chống.

And I can tell it's morning... when your freckles come in the room.

Chúng tôi hoàn toàn có thể thắp nhang chứ?

May I light up the incense?

Mùi nhang à?

The incense?

Vốn sở hữu tự tại tưởng tượng, người tớ biến chuyển di vật, hình ảnh, và tượng những thánh trở nên những vật thờ phượng; người tớ cúi bái, thơm, thắp nến và nhang trước bọn chúng, group vòng hoa, van quy tắc kỳ lạ kể từ quyền năng bí ẩn của bọn chúng...

Xem thêm: ấp tiếng anh là gì

A natural freedom of fancy among the people turned the holy relics, pictures, and statues into objects of adoration; people prostrated themselves before them, kissed them, burned candles and incense before them, crowned them with flowers, and sought miracles from their occult influence. . . .

Và một thằng đàn ông nhỏ mặt mũi tràn tàn nhang.

And a freckle-faced little space cadet.

Đôi vai tàn nhang

Freckled shoulders.

Với tàn nhang bên trên mũi cô ấy.

The one with freckles on her nose.

Đốt nhang nhằm lôi cuốn những hồn quái của những người dân đã thử tàn lụy và tiêu diệt của nả của gia đình

Burning joss sticks attracts ghosts, who consume the smoke and destroy the fortunes of the family.

Tạp chí New Scientist tường trình: “Mùi nhang thơm sực hoàn toàn có thể thực hiện sợ hãi sức mạnh các bạn.

“The sweet smell of incense could be bad for your health,” reports New Scientist magazine.

Nhưng sau 1 / 4 nén nhang, nữ giới người chủ sở hữu của lưỡi thăm dò đang được yêu thương tui một cách triệt để

But after 0.01 seconds the owner of the sword will fall for me

Hoặc fake, Khi bị tóm gọn cần nhen nhang ngợi ca tụng nhà vua La-mã, bọn họ sở hữu vi-phạm luật của Đức Chúa Trời kháng việc thờ hình tượng chăng?

Or, when pressured to tướng burn a pinch of incense to tướng the deity of the emperor, would they break God’s command against idolatry?

Nhang con muỗi sẽ là dung dịch khử côn trùng nhỏ an toàn và tin cậy cho những người và động vật hoang dã sở hữu vú, tuy vậy một trong những nghiên cứu và phân tích đã cho thấy côn trùng quan tiền quan ngại Khi nhang người sử dụng nhập chống kín.

Mosquito coils are considered to tướng be safe insecticides for humans and mammals, although some studies highlight concerns when they are used in closed rooms.

Người tớ dọn món ăn, thức uống và dung dịch lá bên trên bàn thờ cúng, nhen giấy tờ ghi những bài xích cầu vong na ná nhen nhang trong mỗi miếu nhỏ dựng lên dọc từ lề đàng.

Food, drink and tobacco were put on the altar tables, and paper containing prayers, as well as joss sticks, was burned in the little shrines phối up all along the route.

Sau Thế chiến II, doanh nghiệp lớn của Ueyama có tên Dainihon Jochugiku Co. Ltd đang được xây dựng những doanh nghiệp lớn liên kết kinh doanh ở nhiều vương quốc, bao hàm Trung Quốc và Thái Lan, tạo ra thành phầm nhang kháng con muỗi dựa vào những ĐK tùy từng từng khu vực.

After the Second World War, his company, Dainihon Jochugiku Co. Ltd, established joint-venture firms in various countries, including Đài Loan Trung Quốc and Thailand, to tướng produce mosquito repelling products based on local conditions.

Khi lên đường em chỉ là 1 trong cô nhỏ bé toàn xương và tàn nhang

When you left you were a little girl bone, only tails and freckles.

Và tin yêu tôi lên đường, nó sở hữu toàn bộ những thành kiến nhưng mà chúng ta cũng có thể tưởng tượng rời khỏi, ví dụ như ngồi bắt chéo cánh chân bên trên sàn, nhang, trà thảo mộc, những người dân dùng đồ chay, toàn bộ những loại ấy, tuy nhiên vì thế u tôi lên đường và tôi thì tò lần, vậy cho nên tôi cũng bám theo u.

And trust má, it had all the stereotypes that you can imagine, the sitting cross-legged on the floor, the incense, the herbal tea, the vegetarians, the whole giảm giá khuyến mãi, but my mom was going and I was intrigued, ví I went along with her.

Một số người thắp nhang hoặc cầu van người quá cố nhằm xua xua những quỷ thần.

Some people offer incense or prayers to tướng the departed in order to tướng repel wicked spirits.

Do bại liệt, cô nàng ko tàn nhang trân trọng truy tìm chủ yếu cô ấy.

Xem thêm: like new và brand new là gì

So, the girl without freckles went treasure hunting on her own.

Ban đầu Ueyama đang được tạo nên que nhang thơm sực trộn láo nháo kể từ bột tinh nghịch bột, bột vỏ quýt domain authority cam thô và bột hoa thủy cúc, nhen trong vòng 40 phút.

Ueyama initially created incense sticks mixed from starch powder, dried mandarin orange skin powder, and pyrethrum powder, burning in around 40 minutes.