nhãn hiệu tiếng anh là gì

Bản dịch của "nhãn hiệu" vô Anh là gì?

vi nhãn hiệu = en

Bạn đang xem: nhãn hiệu tiếng anh là gì

volume_up

brand

chevron_left

chevron_right

VI

nhãn hiệu {danh}

EN

nhãn hiệu vẫn đăng ký {danh}

EN

Bản dịch

VI

nhãn hiệu {danh từ}

nhãn hiệu (từ khác: hiệu, mác, nhãn)

nhãn hiệu (từ khác: nhãn, mác, thương hiệu, chiêu bài)

nhãn hiệu (từ khác: thương hiệu vẫn ĐK, phiên bản quyền, thương hiệu)

VI

nhãn hiệu vẫn đăng ký {danh từ}

nhãn hiệu vẫn đăng ký (từ khác: phiên bản quyền, thương hiệu, thương hiệu)

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "nhãn hiệu" vô giờ đồng hồ Anh

hiệu danh từ

English

 • mark
 • brand

nhãn danh từ

English

 • brand
 • tag
 • label

tước hiệu danh từ

Xem thêm: catered to you là gì

English

 • title

mã hiệu danh từ

English

 • code

biệt hiệu danh từ

English

 • pseudonym

ký hiệu danh từ

English

 • sign

danh hiệu danh từ

English

 • title
 • label

phù hiệu danh từ

English

 • badge

ám hiệu danh từ

English

 • cipher

hữu hiệu tính từ

English

 • effective

hình vẽ bên trên huy hiệu danh từ

English

 • emblem

dấu hiệu danh từ

English

 • sign
 • signal

thương hiệu danh từ

English

 • trademark

huy hiệu danh từ

English

 • pin

chính hiệu tính từ

English

 • real

Hơn

Duyệt qua loa những chữ cái

 • A
 • Ă
 • Â
 • B
 • C
 • D
 • Đ
 • E
 • Ê
 • G
 • H
 • I
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • Ô
 • Ơ
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • Ư
 • V
 • X
 • Y

Những kể từ khác

Vietnamese

 • nhân điển hình
 • nhân đây
 • nhân đôi
 • nhân đạo
 • nhân đức
 • nhã nhạc cung đình
 • nhã nhặn
 • nhãn
 • nhãn cầu
 • nhãn dán
 • nhãn hiệu
 • nhãn hiệu vẫn đăng ký
 • nhéo
 • nhìn
 • nhìn chung
 • nhìn chòng chọc
 • nhìn siêng chú
 • nhìn chằm chằm
 • nhìn chằm chằm vô loại gì
 • nhìn chằm chặp
 • nhìn kỹ