người yêu tôi tiếng anh là gì

Ví dụ về dùng Người yêu thương tôi nhập một câu và bạn dạng dịch của họ

I belong to tướng my lover, and he desires u.

V2 My lover has gone down to tướng his garden,

Xem thêm: filerepmalware là gì

But, as of two nights ago, he is my lover.

But I have noticed today that my beloved seems somewhat troubled.

Kết quả: 102, Thời gian: 0.0359

Từng chữ dịch

S

Xem thêm: postman là gì

Từ đồng nghĩa tương quan của Người yêu thương tôi

Cụm kể từ nhập trật tự chữ cái

Tìm mò mẫm Tiếng việt-Tiếng anh Từ điển vày thư

Truy vấn tự điển mặt hàng đầu

Tiếng việt - Tiếng anh

Tiếng anh - Tiếng việt