nghị định tiếng trung là gì

Trong cuộc sống thường ngày, hằng ngày tất cả chúng ta xúc tiếp thông thường xuyên với những loại văn bạn dạng như thông tin, thông tư, quyết định… Mỗi loại sẽ sở hữu được những tác dụng riêng biệt. Hôm ni tất cả chúng ta nằm trong tự động học tập giờ Trung với những văn bạn dạng hành chủ yếu vì thế giờ trung nhé! sành đâu về sau các bạn nào là này sẽ là hành chủ yếu và tiếp tục sử dụng thì sao.

Các loại văn bạn dạng hành chủ yếu vì thế giờ trung

1. Thông báo: 通知 /tōngzhi/
 
2. Thông tư: 通告 /tōnggào/
 
3. Công văn: 公文 /gōngwén/
 
4. Quyết định: 裁定 /cáidìng/ hoặc 决定 /juédìng/
 
5. Báo cáo: 报告 /bàogào/
 
6. Kế hoạch: 计划 /jìhuà/
 
7. Đề án: 预案 /yù’àn/
 
8. Biên bản: 记录 /jìlù/
 
9. Chỉ thị: 指示 /zhǐshì/
 
11. Nghị định: 议定 /yìdìng/

Các kể từ và cụm kể từ nhằm điền nhập tư liệu hành chính

地址 /dìzhǐ/: địa chỉ
 
Ví dụ:
 
请在申请表上填写你的地址、姓名、年龄和电话号码。
Qǐng zài shēnqǐngbiǎo shàng tiánxiě nǐ de dìzhǐ, xìngmíng, niánlíng hé diànhuà hàomǎ.
Vui lòng viết lách vị trí, thương hiệu, tuổi hạc và số Smartphone của người sử dụng bên trên kiểu mẫu đơn.
 
出生日期 /chūshēng rìqī/: ngày sinh
 
职业 /zhíyè/: nghề ngỗng nghiệp
 
雇主 /gùzhǔ/: mái ấm tuyển chọn dụng
 
中间名 /zhōngjiān míng/: thương hiệu đệm
 
收入来源 /shōurù láiyuán/: thu nhập nhập
 
原地址 /yuán dìzhǐ/: vị trí trước đó (hiểu là nguyên vẹn quán)
 
护照号码 /hùzhào hàomǎ/: số hiệu chiếu
 
手机号 /shǒujī hào/: số Smartphone di động
 
关系状态 /guānxì zhuàngtài/: hiện tượng côn trùng quan liêu hệ
 
受抚养人数 /shòu fúyǎng rénshù/ : số của những người bảo lãnh
 
职位 /zhíwèi/: chức vụ
 
驾照号码 /jiàzhào hào mǎ/: số giấy má luật lệ lái xe
 
联系电话 /liánxì diànhuà/: số Smartphone nhà
 
姓 /xìng/: họ
 
电子邮箱 /diànzǐ yóuxiāng/: vị trí e-mail
 
身份证号码 /shēnfèn zhèng hàomǎ/: Số phúc lợi xã hội

Bạn đang xem: nghị định tiếng trung là gì

Đây là những loại sách vở, văn bạn dạng hành chủ yếu vì thế giờ trung phổ biến nhập cuộc sống, các bạn sẽ cần thiết lúc tới những phòng ban hành chủ yếu Nhà nước. Quý khách hàng hãy nhờ rằng bổ sung cập nhật nhập vốn liếng kể từ của tôi nhé!

Xem thêm:

Xem thêm: Loại giày chạy bộ nào tốt xứng đáng để lựa chọn ?

  • Từ vựng giờ Trung chủ thể tổ chức triển khai chủ yếu trị
  • Cơ quan liêu hành chủ yếu vì thế giờ Trung
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY