mục lục tiếng anh là gì

Bản dịch của "mục lục" vô Anh là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: mục lục tiếng anh là gì

chevron_right

Bản dịch

VI

bảng mục lục {danh từ}

Ví dụ về phong thái dùng

Vietnamese English Ví dụ theo dõi văn cảnh của "mục lục" vô Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "table of contents" vô một câu

It includes a book view, which shows a table of contents, and a view mode for all entries.

Xem thêm: leaflet là gì

According lớn the manuscripts's table of contents, there were originally 58 songs, including blank spaces intended for songs 59 and 60.

Topics are roughly clustered as shown in the table of contents.

He identified a 7 pages long section that is split by numbered headings, with the whole section preceded by its table of contents.

The table of contents does not list early material, such as the prefaces.

Xem thêm: cit là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "mục lục" vô giờ đồng hồ Anh