mô hình đồ chơi tiếng anh là gì

scale model, toy model là những phiên bản dịch tiên phong hàng đầu của "Đồ đùa tế bào hình" trở nên Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Vật trưng bày bao hàm xe cộ đồ vật đùa, búp bê, quy mô động đậy, hero phim hoạt hình, tủ chứa đồ về khoa học tập viễn tưởng, quy mô rocket, phim hoạt hình Nhật Bản, đồ vật đùa cổ xưa. ↔ Exhibits include toy vehicles, dolls, action figures, cartoon characters, science fiction collectibles, model rockets, Japanese anime, classic toys.

Bạn đang xem: mô hình đồ chơi tiếng anh là gì

  • physical representation of an object

  • toy model

    deliberately simplistic model with many details removed so sánh that it can be used to lớn explain a mechanism concisely. It is also useful in a mô tả tìm kiếm of the fuller model

  • Glosbe

  • Google

Vật trưng bày bao hàm xe cộ đồ chơi, búp bê, mô hình động đậy, hero hoạt hình, tủ chứa đồ về khoa học tập viễn tưởng, mô hình rocket, hoạt hình Nhật Bản, đồ chơi cổ xưa.

Exhibits include toy vehicles, dolls, action figures, cartoon characters, science fiction collectibles, model rockets, Japanese anime, classic toys.

Trong Lúc cơ, chứ không bảo ai cơ vẽ thêm thắt phiên bản vẽ, các bạn sẽ thấy một lô phiên bản vẽ cao ngất nghểu, điều bản vẽ xây dựng sư tiếp tục thực hiện là gửi cho chính mình một luyện những chỉ dẫn thi công ráp, tương tự loại chúng ta hoặc thấy khi còn nhỏ, vô đồ đùa tế bào hình hoặc đem loại, "Phần A gắn vô B, và C vô D".

Meanwhile, instead of sending someone working drawings, which are those huge sets of blueprints that you've seen your whole life, what the architect can bởi is send a phối of assembly instructions, lượt thích you used to lớn get when you were a child, when you bought little models that said, "Bolt A to lớn B, and C to lớn D."

Khi chúng ta tâm lý, trên đây đó là một mô hình đồ vật chơi tương tự việc buôn bán CP Lúc thị ngôi trường đang được phát triển.

As you're thinking, this is a toy model of something lượt thích selling in the stock market during a rising market.

Mô hình đồ vật chơi của đa số hero và được sản xuất vô mon 10 và vé đặt điều trước mang lại The Last Jedi được chính thức xuất kho vô nằm trong mon.

Figurines of many of the characters were released in October, and advance tickets for Last Jedi went on sale in October.

Vào buổi rạng đông của những năm 1970, Mabuchi đang trở thành một trong mỗi mái ấm phát hành mô tơ tranh bị nguyên vẹn phiên bản tiên phong hàng đầu toàn cầu về năng lượng điện tử chi tiêu và sử dụng, đồ chơi và máy cất cánh mô hình.

By the dawn of the 1970s, Mabuchi had become one of the world's leading producers of original equipment motors for consumer electronics, toys and model aircraft.

Nếu đem chỗ bị thương tương tự đặc điểm này trên đây, chúng ta cũng có thể bôi hóa học này vô tương tự đồ chơi xếp hình Lego, nó sẽ bị tập trung trở nên công ty.

So if you have a bleeding wound lượt thích the one behind bủ, you can actually put our material onto this, and just like Lego blocks, it'll reassemble into the local tissue.

Tuy nhiên, nó ko cần là 1 phiên bản sao của CS:GO vì thế toàn bộ những tác dụng vô trò chơi như mô hình, phiên bản đồ và tiếng động đều được Nexon của Nước Hàn xây đắp lại trọn vẹn.

However, it is not a copy of CS:S since all the features in game lượt thích models, maps and sounds are completely rebuilt by Nexon of South Korea.

Game bao gồm chục nhiệm vụ; chín loại vũ khí; phụ thân mục chơi; cảm giác hình hình họa hiện tại đại; quy trình upgrade với việc hỗ trợ của những cấy; & mua sắm thêm thắt đồ sử dụng đem lịch sự mùng chơi tiếp sau.

Xem thêm: tự sướng tiếng anh nghĩa là gì

It features ten missions; 9 weapon types; three game modes; modern visual effects; upgrading with help of implants; & buying additional gear that carries over to lớn the next level.

IGN mô tả đồ họa của trò chơi là "Chỉ giản dị và đơn giản là tuyệt đẹp" với những vụ nổ rộng lớn và hình hình họa những con cái tàu.

IGN, in particular, was enamored with the game's graphics, describing them as "simply gorgeous" with the best explosions and enormous ships.

Là một học viên tè học tập sinh sống ở Takamatsu, tỉnh Kagawa vô trong thời điểm 1930, Kenichi Mabuchi là nam nhi của một công ty xí nghiệp sản xuất phát hành tấm thiếc, cực kỳ mến phát minh sáng tạo những loại như máy giặt tự động chế, súng đồ chơi bởi vì tre, trực thăng và một cái thuyền mô hình chạy bởi vì rượu (nó tiếng nổ và thực hiện ông bị phỏng Lúc ông cố thay cho rượu bởi vì xăng).

As an elementary school student living in Takamatsu, Kagawa Prefecture in the 1930s, Kenichi Mabuchi, the son of a tin yêu plate factory owner, enjoyed inventing things such as a homemade washing machine, bamboo toy guns, helicopters, and a model boat that ran on alcohol (and which exploded and burned him when he switched out the alcohol for gasoline).

Thêm vô cơ vô trong thời điểm 80 đang được xuất hiện tại thật nhiều mô hình tĩnh xe pháo dành riêng cho nhu yếu thuế tầm của những người rộng lớn, chứ k0 cần như một đồ chơi dành riêng cho trẻ con con cái.

So, by the 1980s a new trend had solidified as many diecast vehicles were now being purchased by adults as collectibles, and not just as toys for children.

Mặc mặc dù những mái ấm phê bình chỉ trích một vài nhân tố của trí mưu trí tự tạo của trò chơi mô tả một vài những mô hình mới nhất như "chỉ đơn giản là như hành lang cửa số thay cho đồ", việc kiểm tra Kết luận rằng Opposing Force là 1 "ứng dụng say sưa của tạo nên thiết kế".

Although criticizing some elements of the game's artificial intelligence and describing some of the new models as "merely window dressing", the review concluded that Opposing Force was an "impassioned application of creative design".

Hàng hóa thông thường được buôn bán trải qua những cửa hàng ký gửi bao hàm đồ cổ, dụng ví dụ thao, xe hơi, sách, ăn mặc quần áo (đặc biệt là trẻ nhỏ, bầu sản và ăn mặc quần áo cưới, thông thường không trở nên hao mòn), đồ thiết kế bên trong, súng, nhạc cụ, nhạc cụ, khí cụ, mặc dù lượn và đồ chơi. eBay, những cửa hàng kinh doanh nhỏ và người bán sản phẩm trực tuyến thường được sử dụng mô hình ký gửi sản phẩm & hàng hóa.

Merchandise often sold through consignment shops includes antiques, athletic equipment, automobiles, books, clothing (especially children's, maternity, and wedding clothing, which are often not worn out), furniture, firearms, music, musical instruments, tools, paragliders and toys. eBay, drop-off stores and online sellers often use the consignment model of selling.

PLATOđã được thay đổi đáng chú ý mang lại thời hạn của nó; mô hình bộ lưu trữ sử dụng cộng đồng của ngôn từ lập trình sẵn TUTOR của PLATO được chấp nhận những phần mềm như nói chuyện thời hạn thực và trò chơi đồ họa nhiều người tiêu dùng.

PLATO was remarkably innovative for its time; the shared memory model of PLATO's TUTOR programming language allowed applications such as real-time chat and multi-user graphical games.

Điều tuy nhiên tôi đang được phát biểu là tất cả chúng ta nên học hành mô hình tuy nhiên đang được cực kỳ thành công xuất sắc với ngành công nghiệp tranh bị năng lượng điện tử: và đang được trở thành máy vi tính trở nên một thành công xuất sắc rộng lớn bên trên toàn cầu như 1 số đồ chơi.

What I'm saying is that we should follow the model that has been so sánh successful with the electronic industry, that what really turned computers into a great success, in the world as a whole, is toys.

Trong đoạn clip, Chi Pu: màn biểu diễn trước một mô hình mái ấm fake với mây hồng và cùng theo với những nhân phiên bản của cô ý trước nền carton rộng lớn color vàng; xuất hiện tại vô một bể cá với đồ chơi; đứng cạnh một ma-nơ-canh đem hoa đặt điều bên trên đầu; đem phục trang red color đồng nhất với những vũ công phụ họa; ngồi lên và nhảy múa trước một cái ngai rồng vàng bằng đá điêu khắc.

The clip shows the singer: performing in front of a house set upon pink-colored clouds and with multiple versions of herself in front of large golden cut-outs; appearing in a fish tank with toys; standing next to lớn a mannequin which has flowers placed on its head; wearing red outfits coordinated with her dancers; and sitting on and khiêu vũ in front of a stone throne.

Trong một trong mỗi cảnh tảo ở Luân Đôn, tao rất có thể thấy rằng Swift đang được ngồi ở một sàn bar và chơi trò chơi Snake (tức Rắn) bên trên một cái máy chơi game di động cầm tay, cưỡi một con xe -tô qua loa Tokyo trong lúc đang diện một cỗ đồ domain authority rắn và nhâm nhi đồ tợp bởi vì một cái ống mút hút hình rắn, toàn bộ đều tương quan cho tới nổi tiếng "nữ hoàng rắn" của cô ý.

In one of the London scenes, Swift is seen sitting on a bar playing Snake on a handheld game console, riding a motorcycle through Tokyo while wearing a snakeskin suit, and sipping drinks through a snake straw, all references to lớn her "snake" reputation.

Xem thêm: xml là gì