màu xanh đọc tiếng anh là gì

Bạn đang xem: màu xanh đọc tiếng anh là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "màu xanh" vô giờ đồng hồ Anh

màu danh từ

English

 • color

xanh tính từ

English

 • green
 • green
 • green
 • fresh
 • green
 • blue
 • green

xanh danh từ

English

 • green

thảm thảm cỏ danh từ

English

 • green

bãi thảm cỏ danh từ

English

 • green

cây xanh rờn danh từ

English

 • green

đồ màu xanh lá cây danh từ

English

 • green

Xem thêm: sat test là gì

quần áo màu xanh lá cây danh từ

English

 • green

phủ xanh rờn động từ

English

 • green

phẩm xanh rờn danh từ

English

 • green

màu xanh rờn lục danh từ

English

 • green

nhuộm xanh rờn động từ

English

 • green

làm xanh rờn động từ

English

 • green

màu xanh rờn nước hải dương tính từ

English

Xem thêm: celebrity là gì

 • blue