lượng từ trong tiếng trung là gì

Phần rộng lớn người học tập Tiếng Trung sử dụng “个” thay cho mang lại toàn bộ lượng kể từ nhập Tiếng Trung. Tuy nhiên, vấn đề đó chỉ gật đầu được nhập khẩu ngữ mỗi ngày. Cùng Tiêng Trung Cầm Xu dò la hiểu coi nên sử dụng lượng kể từ thế nào và những lượng kể từ nhập Tiếng Trung hoặc gặp gỡ nhé.

Bạn đang xem: lượng từ trong tiếng trung là gì

Lượng kể từ là gì?

Lượng kể từ nhập Tiếng Trung là kể từ chỉ đơn vị chức năng con số của những người, sự vật hoặc động tác.

– 我家有三小猫眯
Wǒjiā yǒu sānzhī xiǎo māomī.
Gia đình tôi đem tía con cái mèo.

– 每同学都要努力学习。
Měi gè tóngxué dōu yào nǔlì xuéxí.
Mỗi một chúng ta đều cần nỗ lực học hành.

– 我帮你一吧。
Wǒ bāng nǐ yīshǒu tía.
Tôi hùn cậu một tay.

– 我妈妈给我买了一自行车。
Wǒ māmā gěi wǒ mǎile yíliàng zìxíngchē.
Mẹ tôi mua sắm mang lại tôi một chiếc xe đạp điện.

– 最近有一很好看的电影,我们去看吧。
Zuìjìn yǒu yíbù hěn hǎokàn de diànyǐng, wǒmen qù kàn tía.
Gần trên đây mang trong mình 1 bộ phim truyện cực kỳ hoặc, tất cả chúng ta chuồn coi chuồn.

Cách sử dụng lượng kể từ nhập giờ đồng hồ Trung

Thường được dùng theo đòi cấu tạo Số kể từ + lượng kể từ + tính kể từ + danh từ

Ví dụ:

– 他送给我一黑色的书包。
Tā sòng gěi wǒ yígè hēisè de shūbāo.
Anh ấy tặng tôi một chiếc cặp sách black color.

– 她有一白色的电脑。
Tā yǒu yìtái báisè de diànnǎo.
Cô ấy đem một chiếc PC white color.

– 那红色的词典是谁的?
Nà běn hóngsè de cídiǎn shì shéi de?
Cái cuốn tự vị red color là của người nào thế?

Lượng kể từ thông thường đứng sau số kể từ tạo nên trở thành đoản ngữ số lượng

Ví dụ:

– 这书我看三遍了。
Zhè běn shū wǒ kàn sānbiànle.
Cuốn sách này tôi vẫn coi tía phen rồi.

– 近些年,在这工作我已经学了很多东西。
Jìn xiē nián, zài zhè gōngzuò wǒ yǐjīng xuéle hěnduō dōngxī.
Mấy năm này ở trên đây thao tác tôi vẫn học tập được thật nhiều loại.

– 才几个月你就忘了?
Cái jǐ gè yuè nǐ jiù wàngle?
Mới đem bao nhiêu mon tuy nhiên cậu vẫn quên rồi?

Phần rộng lớn lượng kể từ đơn âm tiết hoàn toàn có thể lặp lại

Ví dụ:

– 一队一队的人都优秀。
Yíduì yíduì de nhón nhén dōu yōuxiù.
Người của từng group đều thông thạo.

– 个个都是好样。
Gè gè dōu shì hǎoyàng.
Mỗi người đều chất lượng tốt giang.

– 条条小巷都通到大路。
Tiáo tiáo xiǎoxiàng dōu tōng dào dàlù.
Các ngõ nhỏ đều thông với lối rộng lớn.

Phân loại những loại lượng từ

Xem thêm: phát xít là gì

Lượng kể từ giờ đồng hồ Trung hoàn toàn có thể chia thành 3 loại rộng lớn, tê liệt là: Danh lượng kể từ (đơn vị con số của những người hoặc vật), động lượng kể từ (đơn vị của động tác, hành vi, …) và thời lượng kể từ (lượng kể từ của thời gian)

Danh lượng từ

Thường thì lượng kể từ nhập giờ đồng hồ Trung được dùng theo đòi cấu tạo sau:

số kể từ + lượng kể từ + tính kể từ + danh từ

Ví dụ:
一只黑猫 / Yī zhī hēi māo /: 3 chú mèo đen
三只白兔 / Sān zhī bái tù /: 3 chú thỏ trắng

Hoặc cũng hoàn toàn có thể thêm thắt những kể từ thông tư như 这 / Zhè / (này, đây), 那 / nà / (kia, đó) hoặc kể từ chỉ con số như 每 / Měi / (mỗi) nhập phía đằng trước. Ví dụ:
这三头大牛 / Zhè sān tóu dà niú /: tía con cái trườn đồ sộ này
那三条黑狗 / Nà sān tiáo hēi gǒu /: tía chú chó black color đó
每个年轻人 / Měi gè niánqīng nhón nhén /: từng một tầng lớp thanh niên tuổi

Động lượng từ

Là kể từ dùng để làm biểu thị con số động tác, hành vi

a) Động lượng kể từ thường xuyên dùng
Gồm đem những lượng kể từ sau: 次, 趟, 回, 遍, 下 (儿), 顿, 番, 会 (儿)

趟 / Tàng /: chuyến . Ví dụ: 他要来中国一趟 / Tā yào lái zhōngguó yí tàng /: Anh ấy ham muốn cho tới Trung Quốc một chuyến.
次 / Cì /: phen, lượt . Ví dụ: 这次来中国, 你打算做什么? / Zhè cì lái zhōngguó, nǐ dǎsuàn zuò shénme /: Lần này cho tới Trung Quốc, anh dự tính làm cái gi ?
回 / Huí /: hồi. Ví dụ: 走一回 / Zǒu yī huí /: chuồn một hồi
遍 / Biàn /: phen. Ví dụ: 请您再说一遍, 我还没听清楚! / Qǐng nín zài shuō yí biàn, wǒ hái méi tīng qīngchu / Xin ngài phát biểu lại một lần tiếp nữa, tôi vẫn ko nghe rõ!
下 (儿) / Xiàr /: khi, lát . Ví dụ: 我跟他才聊一下儿天 / wǒ gēn tā loại liáo yīxiàr tiān /: Tôi và anh tớ mới mẻ rỉ tai được một khi .
顿 / Dùn /: trận (trận đòn, trận mắng), bữa (bữa cơm) . Ví dụ: 妈妈生气了, 骂我一顿 / māmā shēngqì le, tuy nhiên wǒ yī dùn /: Mẹ nổi nóng, mắng tôi một trận.
番 / Fān /: phiên . Ví dụ: 哭一番 / Kū yī fān / Khóc một hồi, 骂一番 / Mà yī fān / Mắng một trận, 说一番 / Shuō yī fān / Nói một hồi
会 (儿) / hùir /: khi, lát. Ví dụ: 还早嘛, 让我再睡一会儿吧! / Hái zǎo quái, ràng wǒ zài shuì yíhuǐ’r tía /: còn sớm tuy nhiên, nhằm con cái ngủ thêm thắt một lúc nữa đi!

b) Động lượng kể từ vạc sinh
Là những kể từ trong thời điểm tạm thời được dùng thực hiện đơn vị chức năng con số của động tác, hành động, …
他踢我一脚 / Tā tī wǒ yī jiǎo /: cậu ấy đá tôi một cái
你吃一口吧! / nǐ chī yī kǒu tía /: cậu ăn một miếng chuồn !
他登我一眼 / Tā dēng wǒ yī yǎn /: cậu ấy trừng đôi mắt nom tôi một cái
我想说一口流利的汉语 / wǒ xiǎng shuō yī kǒu liúlì de hànyǔ /: tôi ham muốn phát biểu giờ đồng hồ Trung một cơ hội lưu loát
我来扶你一把 / wǒ lái fú nǐ yī bǎ /: tôi dìu cậu một tay
我帮你一手吧 / wǒ bāng nǐ yī shǒu tía /: tôi hùn cậu một tay nhé!

Hình thức tái diễn của lượng kể từ nhập Tiếng Trung

Nếu như nhập giờ đồng hồ Trung việc trùng điệp động kể từ dùng để làm biểu thị động tác nhẹ dịu, xẩy ra nhập thời hạn ngắn ngủn thì việc tái diễn lượng kể từ cũng mang lại tớ một chân thành và ý nghĩa ngữ pháp mới mẻ, này đó là dùng để làm biểu thị con số, gia tốc rộng lớn.

Các kiểu dáng lặp lại: AA và 一AA

Ví dụ:
次次 / Cì cì /, 一次次 / yí Cì cì /, 件件 / jiàn jiàn /, 一件件 / yí jiàn jiàn /
他一次次来找你, 你都不在 / Tā yícì cì lái zhǎo nǐ, nǐ dōu bú zài: Anh ấy cho tới dò la cậu không còn phen này phen không giống, cậu đều ko xuất hiện.
他们一个个都很英俊 / Tāmen yí gè gè dōu hěn yīngjùn /: bầy bọn họ người nào cũng thường rất anh tuấn
他的衣服件件都是名牌的 / Tā de yīfu jiàn jiàn dōu shì míngpái de /: Quần áo của anh ấy ấy loại nào thì cũng là sản phẩm hiệu.
他的徒弟个个都文武双全 / Tā de túdì gè gè dōu wénwǔ shuāngquán /: Đồ đệ của ông ấy người nào cũng đều văn võ tuy vậy toàn.

Lượng kể từ ghép nhập Tiếng Trung

Là sự phối hợp của 2 lượng kể từ cùng nhau. Ví dụ: 人次 / Réncì / lượt người, 班次 / bāncì / lượt cất cánh, 辆次 / liàng cì / lượt xe cộ, 架次 / jiàcì / lượt bay

Tổng phù hợp những lượng kể từ nhập giờ đồng hồ Trung thông thường gặp

 1. / bāng /Lượng kể từ sử dụng mang lại tốp, bọn ( đem nghĩa xấu đi ) 一帮孩子 /yī bāng háizi/ một lũ con trẻ con
 2.  /chǎng/Lượng kể từ sử dụng mang lại quy trình của vấn đề ( trận, cơn, cuộc…) 一场雪  /yī chǎng xuě/ 1 trận tuyết
 3. /chǎng / Lượng kể từ sử dụng mang lại hành vi 一大哭了一场  /dà kū le yī chǎng/ khóc đồ sộ 1 trận
 4. /chǎng /trận, hiệp,vở ( sử dụng nhập hoạt động và sinh hoạt văn nghệ thể dục) 一场戏  /yī chǎng xì /1 vở kịch
 5. /chù/ Lượng kể từ sử dụng mang lại vị trí 一处房子 /yī chù fángzi/1 căn hộ
 6. /chuàn/chùm, chuỗi, xâu 一串钥匙 / yī chuàn yàoshi/1 chùm chìa khóa
 7. 床  /chuáng / lượng kể từ sử dụng mang lại chăn, đệm, ga chóng 一床被子 /yī chuáng bèizi/ 1 cái chăn
 8. / cì/ lần  去一次 /qù yī cì/ đi 1 lần
 9. /cóng/ sử dụng mang lại cây trồng cụm lại ( vết mờ do bụi, chùm, lùm ) 一丛树 /yī cóng shù/ 1 bụi cây
 10. /dá/xấp, ông chồng 沓纸 /yī dá zhǐ / 1 chồng giấy
 11. /dá/一打= 12 loại 一打笔/yī dá bǐ/1 tá bút ( 12 cái bút )
 12. / bǎ /: lượng kể từ cho những vật hoàn toàn có thể thay cho tóm thủ công bằng tay hoặc đem cán 一把伞/yī bǎ sǎn/ một cái ô
 13. / bǎ /: lượng kể từ mang lại con số vốc được trong thâm tâm bàn tay ( tóm, bó, mớ) 一把零钱 / yī bǎ língqián / một nắm tiền lẻ
 14. / bǎ /: Dùng mang lại động tác tay 拉了他一把/lā le tā yī bǎ/ kéo anh ta
 15. / bān /Lượng kể từ sử dụng mang lại phương tiện đi lại giao thông vận tải xuất phát vào khung giờ chắc chắn ( chuyến)一班飞机 / yī bān fēijī / Một chuyến máy bay  
 16. / bān /Dùng lượng kể từ mang lại group người ( group, tốp, đám) 一班学生 /yī bān xuéshēng/ Một nhóm học sinh
 17. / bàn /Lượng kể từ sử dụng mang lại vật tách nhỏ ở hoa, quýt, tỏi…( cánh, nhánh, múi)一瓣蒜头/yī bàn suàntóu/ một nhánh tỏi
 18. / bàn /Mảnh vỡ của vật thể  碗摔成几瓣 /Wǎn shuāi chéng jǐ bàn/ Bát vỡ thành mấy mảnh.
 19. / bāng /Lượng kể từ sử dụng mang lại tốp, bọn 一帮流氓 /yī bāng liúmáng/một bọn lưu manh
 20. / bāo / bao, túi, gói 一包糖果 / yī bāo tángguǒ / một túi kẹo
 21. / bēi / ly, ly, chén 一杯奶/ yī bēi nǎi/ một ly sữa
 22. 本 / běn / quyển, cuốn 一本小说 / yī běn xiǎoshuō /1 cuốn tiểu thuyết
 23. / bǐ /  khoản, vụ 一笔钱 /yī bǐ qián/ một khoản tiền
 24. / biàn /  phen, lượt nhấn mạnh vấn đề động tác từ trên đầu cho tới cuối 复习两遍/ fùxí liǎng biàn /ôn tập 2 lần
 25. / bù /Lượng kể từ sử dụng mang lại sách vở và giấy tờ, phim hình họa 一部电影/ yī bù diànyǐng / 1 bộ phim
 26. / bù /Lượng kể từ sử dụng mang lại công cụ, xe pháo 一部手机/yī bù shǒujī/ 1 cái máy di động
 27. /cè/ tập dượt, quyển ( sách, vở ) 一册账簿/ yī cè zhàngbù / 1 tập (quyển) sổ kế toán
 28. / céng /Dùng mang lại vật xếp ông chồng hóa học, tầng 三层意思/ sān céng yìsi /3 lớp nghĩa
 29. / céng /Dùng mang lại vật hoàn toàn có thể tách hoặc cạo từng lớp 一层油 /yī céng yóu/ một lớp dầu
 30. / dào/ Dùng trước kể từ chỉ vật đem hình nhiều năm (dòng sông, con phố, sợi, ánh sáng) 一道河/ yī dào hé /1 loại sông
 31. / dào/Lượng kể từ của cửa ngõ, tường 一道门/ yī dào mén /1 loại cửa
 32. / dào/Dùng trước kể từ chỉ khẩu lệnh, đề mục, đề thi đua 一道题  / yī dào tí/ 1 câu ( nhập đề thi)
 33. / dào/Lượng kể từ của thức ăn 一道菜/ yī dào cài/1 khoản ăn
 34. /dī/ giọt 一滴汗/yī dī hàn /1 giọt mồ hôi
 35. / diǎn/: điểm 两点注意事项/ liǎng diǎn zhùyì shìxiàng /2 điểm khuôn khổ chú ý
 36. / dǐng /  lượng kể từ của vật đem đỉnh, chóp ( nón, mùng, lều..) 一顶帽子/yī dǐng màozi /1 loại mũ
 37. / loại /: lượng kể từ mái ấm ( ngôi, tòa) 一栋楼/ yī loại lóu /1 tòa nhà
 38. /dǔ/  lượng kể từ của  tường ngăn 一堵墙/ yī dǔ qiáng / 1 bức tường
 39. 肚子 /dùzi/: bụng đầy… 喝了一肚子凉风 / hē le yī dùzi liáng fēng /hứng đẫy gió máy lạnh
 40. / duàn / đoạn, quãng 一段管子/yī duàn guǎnzi/1 đoạn ống
 41. / duàn / đoạn, quãng 一段话 / yī duàn huà /1 đoạn thoại
 42. / duī /: đống 一堆人 / yī duī nhón nhén /1 gò người
 43. / dùi / song, cặp一对夫妻 / yī duì fūqī / Một cặp bà xã chồng
 44. / dùn /:Bữa,trận (mắng, đòn…) 一顿饭 /yī dùn fàn/Một bữa cơm
 45. / duǒ / đám ( mây) , đóa 一朵花 / yī duǒ huā /1 đóa hoa
 46. / fā / vạc ( đạn) 一发子弹 / yī fà zǐdàn /1 vạc đạn
 47. / fèn / suất, lượng kể từ việc làm, phần quà 一份饭/ yī fèn fàn /1 suất cơm
 48. / fèn / bạn dạng ( báo, tập san, văn khiếu nại, tài liệu)一份合同/ yī fèn hétóng /1bản phù hợp đồng
 49. / fèn/: lượng kể từ hiện trạng, tình thân ( tấm…) 一份真情/ yī fèn zhēnqíng /1tấm chân tình
 50. / fēng/ lượng kể từ của thư 一封情书/ Yī fēng qíngshū / 1 bức thư tình
 51.  / fú / lượng kể từ của tranh giành, vải vóc (bức..)一幅画 / yī fú huà /1 bức tranh
 52. / fù / lượng kể từ của dụng cụ đem song, cặp, theo đòi cỗ 一副眼镜/ yī fù yǎnjìng /1 loại kính
 53. / fù / lượng kể từ sử dụng mang lại mặt mũi, biểu cảm khuôn mặt mũi 一副笑脸/ yī fù xiàoliǎn / một mặt cười
 54. / gè / được sử dụng cho những người, vị trí, thời hạn, dụng cụ, danh kể từ không tồn tại lượng kể từ thường xuyên dụng  và đem lượng kể từ thường xuyên dụng 一个人 / yī gè nhón nhén /1 người
 55. / gè / được sử dụng cho những người, vị trí, thời hạn, dụng cụ, danh kể từ không tồn tại lượng kể từ thường xuyên dụng  và đem lượng kể từ thường xuyên dụng 一个苹果/ yī gè píngguǒ /1 trái khoáy táo
 56. / gēn / lượng kể từ mang lại vật đem dáng vẻ dài 一根头发 / yī gēn tóufa /1 sợi tóc
 57. / gǔ / lượng kể từ luồng khí 一股热血/ yī gǔ rè xuě /1 luồng nhiệt độ huyết
 58. / guà / lượng từ  trở thành chùm hoàn toàn có thể treo lên đươc 一挂葡萄 Yī guà pútáo1 chùm nho
 59. / guǎn/ lượng kể từ vật hình ống 一管牙膏/ yī guǎn yágāo /1 tuýp kem tiến công răng
 60. / hù / hộ 一户家庭/ yī hù jiātíng /1 hộ gia đình
 61. /hé/  hộp 一盒烟/yī hé yān/1 vỏ hộp dung dịch lá
 62. / háng / sản phẩm, dòng 一行字 / yī háng zì /1 loại chữ
 63. / huí / lượng kể từ của 事, lần 怎么一回事?/ Zěnme yī huí shì? / đem yếu tố gì vậy?
 64. / huí / lượng kể từ sử dụng mang lại group người  mang tính chất xấu đi ( bọn, lũ..) 一伙坏人/ yī huǒ huàirén /1 group người xấu
 65. / jí / lượng kể từ bậc thềm 四级台阶/ sì jí táijiē /4 bậc thềm
 66. / jì / lượng kể từ thang dung dịch 一剂汤药/ yī jì tāngyào /1 thang thuốc
 67. / jiā / Lượng kể từ vị trí ( quán ăn, doanh nghiệp lớn, ngôi trường học tập, bệnh dịch viện…) 一家餐厅 / yī jiā cāntīng /1 mái ấm hàng
 68. / jiàn /: thông thường là lượng kể từ của ăn mặc quần áo, vấn đề, ..: 一件事/ yī jiàn shì /1 việc
 69. / jiān / lượng kể từ của căn chống ( gian) 一间卧室 / yī jiān wòshì / 1 gian giảo chống ngủ
 70. / jié / lượng kể từ tiết học tập 四节汉语课/ sì jié hànyǔ đập /4 tiết giờ đồng hồ Trung
 71. Lượng kể từ của vật đem nhen như mía, tre, pin hoặc toa tàu 一节车厢/ yī jié chēxiāng /1 toa tàu
 72. / jú / lượng kể từ ván cờ 一局棋/ yī jú qí /1 ván cờ
 73. / jù / câu 一句话 / yí jù huà /1 câu nói
 74. / kē / cuộn 一卷胶卷/ yī juàn jiāojuǎn/1 cuộn phim
 75. / jù / lượng kể từ quan tiền tài, thi đua thể 一具尸体/ yī jù shītǐ /1 thi đua thể
 76. / kē / sử dụng mang lại những vật hình cầu hoặc phân tử 一颗心 / yī kē xīn /1 trái khoáy tim
 77. / kē / lượng kể từ của cây, cỏ 一棵松 / yī kē sōng /1 cây tùng
 78. / kǒu / lượng kể từ chỉ con số member nhập gia đình 三口人 / kǒu rén /3 người
 79. / kǒu / lượng kể từ chỉ con số member nhập mái ấm gia đình,Lượng kể từ của việc vật, động tác tương quan cho tới mồm 吃了几口饭/ chī le jǐ kǒu fàn /ăn bao nhiêu miếng cơm
 80.  / kuài / sử dụng mang lại vật hình khối, miếng (cục, miếng, mẩu ,hòn)一块手表 / yī kuài shǒubiǎo/1 cái đồng hồ đeo tay treo tay
 81. / kǔn / ông chồng ( đang được buộc lại ) 一捆葱/ yī kǔn cōng /1 bó hành
 82. / lèi/ loại 这类服装/ zhèlè i fúzhuāng /loại âu phục này
 83. / lì / phân tử, viên 一粒沙子/ yī lì shāzi /1 phân tử cát
 84. / liàng /: lượng kể từ sử dụng mang lại xe pháo 一辆车/ yī liàng chē  /1 cái xe
 85. / liè/ lượng kể từ của vật xếp trở thành sản phẩm , trở thành dãy 一列火车/ yī liè huǒchē /1 đoàn tàu
 86. / liǔ /: lượng kể từ của vật hình sợi triệu tập trở thành bó ( tóc, râu, sợi chỉ..) 一绺头发/ yī liǔ tóufà /1 dúm tóc
 87. / luò/:  chồng ( được xếp ngăn nắp) 一摞盘子/ yī luò pánzi /1 ông chồng đĩa
 88. /méi/ lượng kể từ của vật dạng miếng nhỏ như huân huy chương, chi phí xu hoặc 1 số ít tranh bị như đạn 一枚勋章/ yī méi xūnzhāng /1 huân chương
 89. / mén / lượng kể từ môn học tập, học tập vấn, kỹ năng ,Lượng kể từ của pháo ( cỗ ) 一门课/ yī mén kè /1 môn học
 90. / miàn / lượng kể từ vật đem mặt phẳng bằng như gương, lá cờ, tường.. 一面镜子 / yī miàn jìngzi /1 tấm gương soi
 91. / míng / sử dụng cho những người một cách trang trọng: 一名警察 /yī míng jǐngchá/1 viên cảnh sát
 92. /pái / lượng kể từ sản phẩm, hàng 一排椅子/ yī pái yǐzi /1 sản phẩm ghế
 93. / pán / đĩa, lượng kể từ cờ ( cờ tướng mạo, cờ vua…) 一盘棋/ yī pán qí /1 ván cờ
 94. / pán / lượng kể từ vật cuộn tròn xoe như hương thơm, băng caste 一盘蚊香/ yī pán wénxiāng/1 cuộn hương
 95. / pī/ sử dụng lượng kể từ biểu thị con số rộng lớn 一批货/ yī pī huò /1 lô hàng
 96. / pǐ / lượng kể từ của ngựa, la, lừa, lạc đà 一匹马/ yī pǐ mǎ /1 con cái ngựa
 97. / pǐ / Lượng kể từ cuộn vải 一匹白布/ yī pǐ báibù /1 cuộn vải vóc trắng
 98. / piān / lượng kể từ bài bác văn, tè thuyết, bài bác viết 一篇文章/ yī piān wénzhāng /1 đoạn văn
 99. / piàn / lượng kể từ của đồng ruộng, rừng, khung trời … (cánh, bến bãi, vùng) 一片森林/ yī piàn sēnlín /1 cánh rừng
 100. / piàn / Lượng kể từ dung dịch, lượng kể từ miếng ( lát mỏng) 一片药/ yī piàn yào /1 viên thuốc
 101. / piàn / Lượng kể từ cảnh sắc, khí tượng,tiếng, ngữ điệu, tâm ý 一片心意/ yī piàn xīnyì /tâm ý
 102. / píng / lọ, bình, chai 一瓶啤酒/ yī píng píjiǔ /1 chai bia
 103. / qī/ kì 参加了两期训练班/ cānjiā le liǎng qī xùnliàn bān /tham gia 2 kì huấn luyện
 104. / qǐ /  lượng kể từ của vụ án, trường hợp hi hữu, tai nạn 一起车祸/ yī qǐ chēhuò /1 vụ tai nạn đáng tiếc xe
 105. / quān / vòng 跑一圈/ pǎo yī quān /chạy 1 vòng
 106. / qún / đàn, tốp, bầy 一群人/ yī qún rén /1 tốp người
 107. / shàn / lượng kể từ của cửa ngõ, cửa ngõ sổ 一扇门 / yī shàn mén /1 cánh cửa
 108. / sháo / thìa 一勺饭/ yī sháo fàn /1 thìa cơm
 109. / shēn / lượng kể từ âu phục, tương quan cho tới khung hình người 一身衣服/ yī shēn yīfu /1 cỗ quần áo
 110. / shēng / tiếng 说一声/ shuō yīshēng /nói 1 tiếng
 111. / shǒu / lượng kể từ bài bác hát, bài bác thơ 一首歌 / yī shǒu gē /1 bài bác hát
 112. / shù / bó( hoa ) 一束花 / yī shù huā /1 bó hoa
 113. /shuāng/ lượng kể từ song cặp ( 2 thành viên như là nhau ) 一双鞋/yī shuāng xié/1 song giày
 114. /sōu/ lượng kể từ thuyền, buồm, tàu thủy 一艘货轮/ yī sōu huòlún /1 tàu hàng
 115.  /suǒ/ lượng kể từ của vị trí như mái ấm cửa ngõ, ngôi trường học tập, bệnh dịch viện…一所学校 /yī suǒ xuéxiào/1 ngôi trường一所医院 /yī suǒ yīyuàn/1 bệnh dịch viện
 116. / tái mét / lượng kể từ của dòng sản phẩm móc, vở kịch 一台戏 /yī tái xì/1 vở kịch
 117. / táng/ tiết học tập sử dụng như là 节 tuy nhiên 节dùng nhiều hơn 一堂课 /yī táng kè /1 tiết học
 118. /tàng/ chuyến 一趟车/yī tàng chē/1chuyến xe
 119. /tào/ lượng kể từ của vật theo đòi bộ 一套房子 /yī  tào fángzi/1 căn nhà
 120. /tiáo/ sử dụng mang lại những vật dài 一条河 /yī tiáo hé/1 loại sông
 121. /tiáo/ sử dụng mang lại những vật dài 一条尾巴  /yī tiáo wěibā/1 loại đuôi
 122. /tǒng/ thùng, xô 一桶水 /yī tǒng shuǐ/1 thùng nước
 123. / tóu /: lượng kể từ gia súc như trâu, trườn, lợn; hoặc vật đem dáng vẻ như là loại đầu như tỏi, hành 一头牛/ yī tóu niú /1 con cái bò
 124. / wǎn / bát 一碗汤/ yī wǎn tāng /1bát canh
 125. /wèi /: vị (thuốc) 这两味药/ zhè liǎng wèi yào /2 vị dung dịch này
 126. / wèi /: vị, sử dụng cho những người (1 cơ hội trang trọng) 一位先生 /yī wèi xiānshēng/  1 vị tiên sinh
 127. /wō/: ổ ( chó, mèo, gà…), tổ ( chim, loài kiến..) 一窝田鼠/ yī wō tiánshǔ /1 ổ loài chuột đồng
 128. / wō /: Lứa( heo, chó, gà… ) 母猪生了一窝小猪。/Mǔ zhū shēng le yī wō xiǎo zhū./Lợn loại đẻ 1 lứa heo con cái.
 129. / xiàng/ sử dụng lượng kể từ mang lại vấn đề đem phân hạng mục 一项任务 /yī xiàng rènwù/1 nhiệm vụ
 130. / yǎn/ sử dụng lượng kể từ mang lại giếng, suối 一眼井/ yī yǎn jǐng /1 loại giếng
 131. /yè/  trang 三页书/ sān yè shū /3 trang sách
 132. / zé /: sử dụng mang lại văn tự động đem phân đoạn hoặc hạng mục 一则信息 / yī zé xìnxī /1 mục thông tin
 133. /zhǎn/ sử dụng lượng kể từ đèn一盏灯/yī zhǎn dēng/1 loại đèn
 134. /zhāng/ lượng kể từ mặt mũi bằng như giấy tờ, hình họa, vé, lượng kể từ bàn, chóng, mồm 一张纸/yī zhāng zhǐ/1 tờ giấy
 135. / zhèn / trận 哭了一阵/kū le yī zhèn/khóc 1 trận
 136. /zhī/ lượng kể từ phần lớn động vật 一只猫 /yī zhī māo/1 con cái mèo
 137. / zhī / Lượng kể từ của vật gì song cặp bị phân tách 一只手 / yī zhī shǒu /1 loại tay
 138. /zhī/ Lượng kể từ của thuyền hoặc 1 số ít không nhiều dụng cụ 一只船/ yī zhī chuán /1 loại thuyền
 139. /zhī/ cành, nhành, nhánh 一枝花 / yī zhī huā /1 cành hoa
 140. / zhī / sử dụng mang lại vật đem hình cán nhiều năm như cây viết , súng.. 一枝笔 /yī zhī bǐ /1 loại bút
 141. /zhī/ lượng kể từ bài bác hát 一支歌 /yī zhī gē/1 bài bác hát
 142. / zhī/ Dùng lượng kể từ mang lại group ngũ 一支乐队/ yī zhī yuèduì /1 ban nhạc
 143. /zhǒng/ loại 这种衣服 / zhè zhǒng yīfu /loại ăn mặc quần áo này
 144. / zhuāng / lượng kể từ sử dụng cho việc việc 一桩大事 / yī zhuāng dà shì /1 việc lớn
 145. /zhuàng/ lượng kể từ sử dụng mang lại tòa mái ấm, mái nhà 一幢大楼/ yī zhuàng dàlóu /1 tòa mái ấm lớn
 146. / zhuō / bàn 一桌菜/ yī zhuō cài /1 bàn thức ăn
 147. /zūn/: lượng kể từ  tượng chạm trổ, pháo 一尊佛像/ yī zūn fóxiàng /1 pho tượng phật
 148. /zuò/ sử dụng mang lại những vật đồ sộ rộng lớn cố định và thắt chặt 1 chỗ 一座塔 /yī  zuò tǎ /1 tòa(ngọn) tháp
 149. / bǎ /: Dùng mang lại một số trong những vật trừu tượng 一把年纪/yī bǎ niánjì/ 1 đống tuổi

————————————————————————————

Xem lịch khải giảng tiên tiến nhất của Tiếng Trung Cầm Xu tại đây

Youtube: https://www.youtube.com/user/omaicay90

Facebook: Tiếng Trung Cầm Xu – Dạy vạc âm chuẩn chỉnh nhất Hà Nội

Xem thêm: moodle là gì