love you có nghĩa là gì

I love you là gì? Cạnh cạnh lời nói I love you không xa lạ nhằm thanh minh tình tình cảm yêu thương lứa song thì còn cơ hội này không giống nhằm trình diễn mô tả tình thương yêu bởi vì giờ đồng hồ Anh nữa không? Cùng Bhiu.edu.vn đi kiếm câu vấn đáp mang đến những vướng mắc này qua loa nội dung bài viết tiếp sau đây nhé. 

Bạn đang xem: love you có nghĩa là gì

I love you là gì
I love you là gì

I love you Tức là “tôi yêu thương các bạn, em yêu thương anh, anh yêu thương em”,  là một trong cụm kể từ được dùng phổ cập nhất dùng nhằm thổ lộ tình yêu của tớ với những người khác. Trong tình thương yêu phái nam nữ giới phía trên sẽ là một tiếng thanh minh, tiếng tỏ tình romantic giành cho đối phương. Giống như kể từ I miss you (Tôi lưu giữ bạn), chứ không phát biểu “Anh yêu thương em” bởi vì giờ đồng hồ Việt, nhiều người lại ham muốn ghi chép trở thành “I love you” vô giờ đồng hồ Anh. 

Và các bạn biết đấy, “I love you” sở hữu sức khỏe của một câu thần chú ăm ắp mê mệt hoặc hoặc một trái khoáy bom nguyên vẹn tử. Ba kể từ này hoàn toàn có thể canh ty gia tăng và cách tân và phát triển quan hệ hoặc rình rập đe dọa đập diệt nó nếu như được thổ lộ vượt lên trên sớm. Vì thế, so với nhiều người Khi tiếp tục cảm nhận thấy tình yêu của cả hai đầy đủ rộng lớn thì bọn họ mới nhất dám tỏ tình đối phương. 

Tuy nhiên, vô một vài ba tình huống quan ngại ngùng ko thể thể hiện nay thẳng tình yêu của phiên bản thân thuộc chứ không dùng giờ đồng hồ u đẻ nhiều người lại ham muốn dùng bởi vì giờ đồng hồ Anh. Vừa canh ty tiếng tỏ tình trở thành độc kỳ lạ, một vừa hai phải canh ty tăng thêm sự romantic Khi mô tả hứng thú của tớ. Dưới đấy là những cách tiếp để thay thế mang đến tiếng phát biểu I love you và cơ hội ghi chép tiếng tỏ tình bởi vì giờ đồng hồ Anh. Các các bạn nằm trong Bhiu dò thám hiểu tăng nhé.

Những cách tiếp nhằm phát biểu I love You

Ngoài i love you toàn bộ tất cả chúng ta còn vô cùng vô số cách thức tỏ tình không giống, tuy nhiên thực sự là còn vô cùng romantic nữa. Dưới đấy là những câu romantic vì vậy. Nếu các bạn quan ngại ko phát biểu được nó, thì các bạn trọn vẹn hoàn toàn có thể người sử dụng vô thư, người sử dụng vô thiệp, người sử dụng vô lời nhắn nhé .

Đăng ký thành công xuất sắc. Chúng tôi tiếp tục contact với các bạn vô thời hạn sớm nhất!

Để bắt gặp tư vấn viên vui mừng lòng click TẠI ĐÂY.

 • I am crazy about you /aɪm ˈkreɪzi əˈbaʊt juː/: Anh trị điên vì như thế em. 
 • I am in love with you /aɪm ɪn lʌv wɪð juː/: Anh yêu thương em.
 • I’ve got feelings for you /aɪv gɒt ˈfiːlɪŋz fɔː juː/: Anh sở hữu tình yêu với em.
 • I care about you /aɪ keər əˈbaʊt juː/: Em quan hoài cho tới anh. 
 • I’ve fallen for you /aɪv ˈfɔːlən fɔː juː/: Anh tiếp tục rung rộng em.
 • I adore you /aɪ əˈdɔː juː/: Tôi ngưỡng mộ các bạn.
 • You are the one for me /juː ɑː ðə wʌn fɔː miː/: Em là có một không hai so với anh. 
 • You’re the love of my life /jʊə ðə lʌv ɒv maɪ laɪf/: Em là tình thương yêu của đời anh.
 • I’m yours /aɪm jɔːz/: Anh là của em.
 • I’m drawn to lớn you /aɪm drɔːn tuː juː/: Anh bị em lôi cuốn tổn thất rồi. 
 • You’re my everything /jʊə maɪ ˈɛvrɪθɪŋ/: Em là toàn bộ của anh ý.
 • You’re my other half /jʊə maɪ ˈʌðə hɑːf/: Em đó là nửa ê của đời anh. 
 • I love you sánh much /aɪ lʌv juː səʊ mʌʧ/: Anh yêu thương em nhiều lắm.
 • I love you more /aɪ lʌv juː mɔː/: Anh yêu thương em nhiều hơn nữa ngẫu nhiên ai.
 • I love you very much /aɪ lʌv juː ˈvɛri mʌʧ/: Anh yêu thương em nhiều lắm.
 • You’re special to lớn me /jʊə ˈspɛʃəl tuː miː/: quý khách hàng thiệt đặc biệt quan trọng so với tôi.
 • You’re everything to lớn me /jʊər ˈɛvrɪθɪŋ tuː miː/: Em là toàn bộ so với anh. 
 • I’m falling for you /aɪm ˈfɔːlɪŋ fɔː juː/: Anh yêu thương em.
 • You’re my inspiration /jʊə maɪ ˌɪnspəˈreɪʃən/: Em là mối cung cấp hứng thú của anh ý. 
 • You make my heart warm and happy /juː meɪk maɪ hɑːt wɔːm ænd ˈhæpi/: Anh thực hiện trái khoáy tim em tăng ấm cúng và niềm hạnh phúc.
 • You’re the light of my life /jʊə ðə laɪt ɒv maɪ laɪf/: Em là độ sáng của đời anh.
 • You are the only one on my mind /juː ɑː ði ˈəʊnli wʌn ɒn maɪ maɪnd/: Em là có một không hai vô tâm trí anh. 
 • I love you more kêu ca any word can say /aɪ lʌv juː mɔː ðæn ˈɛni wɜːd kæn seɪ/: Anh yêu thương em nhiều hơn nữa bất kể kể từ này nói theo một cách khác.
 • You make everything feel possible /juː meɪk ˈɛvrɪθɪŋ fiːl ˈpɒsəbl/: quý khách hàng khiến cho tất cả trở thành khả thi đua. 
 • As long as I have you in my life, I’ll be okay /æz lɒŋ æz aɪ hæv juː ɪn maɪ laɪf, aɪl biː ˈəʊˈkeɪ/: Chỉ cần phải có em vô đời, anh sẽ không còn sao. 
 • I will always be here for you /aɪ wɪl ˈɔːlweɪz biː hɪə fɔː juː/: Em tiếp tục luôn luôn ở phía trên vì như thế anh.
 • You mean sánh much to lớn me /juː miːn səʊ mʌʧ tuː miː/: quý khách hàng vô cùng tăng thêm ý nghĩa với tôi.
 • I’ve got a crush on you /aɪv gɒt ə krʌʃ ɒn juː/: Anh tiếp tục rung rộng em. 
 • You are the light of my life /juː ɑː ðə laɪt ɒv maɪ laɪf/: Em là độ sáng của đời anh.
 • You are my sunshine /juː ɑː maɪ ˈsʌnʃaɪn/: Em là tia nắng của anh ý.
 • I’m lost without you /aɪm lɒst wɪˈðaʊt juː/: Em lạc lối Khi không tồn tại anh. 
 • You make my heart skip a bit /juː meɪk maɪ hɑːt skɪp ə bɪt/: Em thực hiện trái khoáy tim anh loàn nhịp. 
 • You rock my world /juː rɒk maɪ wɜːld/: quý khách hàng khuấy động trái đất của tôi.
 • I love you baby /aɪ lʌv juː ˈbeɪbi/: Anh yêu thương em.
 • I love you my love /aɪ lʌv juː maɪ lʌv/: Anh yêu thương em tình thương yêu của anh ý.
 • I’m nothing without you /aɪm ˈnʌθɪŋ wɪˈðaʊt juː/: Không sở hữu em anh chẳng là gì.
 • My feelings are overwhelmed by you /maɪ ˈfiːlɪŋz ɑːr ˌəʊvəˈwɛlmd baɪ juː/: Cảm xúc của tôi bị các bạn lấn lướt.
Những cách tiếp nhằm phát biểu I love You
Những cách tiếp nhằm phát biểu I love You

Cách hiểu về I LOVE YOU bởi vì giờ đồng hồ Anh

 1. When I first saw you, my heart skipped a beat. Because I already love you.

Ý nghĩa: Khi lần thứ nhất anh nhận ra em trái khoáy tim anh đập loàn nhịp. Vì anh tiếp tục yêu thương em tổn thất rồi.  

 1. “I love you” means that you are completely dedicated and will accompany that person in the present and in the future. 

Ý nghĩa: “I love you ”có tức là các bạn tiếp tục trọn vẹn nhiệt tình và tiếp tục sát cánh với những người ấy ở lúc này và cả sau này. 

 1. Love is an emotion that must be selfless and unconditional. It is all about giving and not expecting anything in return. 

Ý nghĩa: Tình yêu thương là một trong loại xúc cảm cần vị buông tha và vô ĐK. Chính là toàn bộ khiến cho cút và ko chờ mong bất kể điều gì được đáp lại.

 1. When you love, you find your happiness in the happiness of the person you love. 

Ý nghĩa: Khi yêu thương là dò thám niềm hạnh phúc của tớ vô niềm hạnh phúc của những người bản thân yêu thương. 

Tin nhắn I Love You cho mình gái

 1. My love for you keeps growing every day. And I couldn’t stop it anymore, sánh I decided to lớn tell you. I love you very much. 

Ý nghĩa: Tình yêu thương anh giành cho em không ngừng nghỉ phát triển thường ngày. Và anh ko thể ngăn này lại được nữa, bởi vậy anh tiếp tục ra quyết định phát biểu với em. Anh yêu thương em thật nhiều. 

 1. The truth is that love has no boundaries. My love for you has created boundaries in your heart that no one else can enter. I love you, my love. 

Ý nghĩa: Sự thiệt là ko cần tình thương yêu không tồn tại ranh giới. Tình yêu thương của anh ý giành cho em sẽ khởi tạo rời khỏi những ranh giới vô trái khoáy tim của em nhằm ko một ai không giống hoàn toàn có thể phi vào được. Anh yêu thương em, tình thương yêu của anh ý. 

 1. I never regret the love I have for you. I love you very much. 

Ý nghĩa: Anh ko lúc nào nuối tiếc về tình thương yêu anh giành cho em. Anh yêu thương em thật nhiều.

 1. My world is lượt thích a thousand stars when you appear. Will you agree to lớn be my lover? 

Ý nghĩa: Thế giới của anh ý như vô vàn ánh sao nằm trong lan sáng sủa Khi sở hữu sự xuất hiện nay của em. Em đồng ý thực hiện tình nhân của anh ý nhé? 

 1. I love you with all my heart. 

Ý nghĩa: Anh yêu thương em bởi vì cả trái khoáy tim. 

 1. When I saw you, I understood what love is. 

Ý nghĩa: Khi anh nhận ra em, anh tiếp tục hiểu tình thương yêu là ra sao.

Xem thêm: moodle là gì

Xem thêm:

Good job là gì? Tất tần tật vấn đề về cụm kể từ này

Good night là gì? Tất tần tật vấn đề về cụm kể từ này

Good luck là gì? Một số trở thành ngữ tương quan Good luck

Tin nhắn I Love You cho mình trai

 1. I love you for no reason at all, simply because you are you! 

Ý nghĩa: Em yêu thương anh chẳng vì như thế ngẫu nhiên một nguyên do này cả, giản dị và đơn giản vì như thế anh là chủ yếu anh thôi!

 1. When we love someone, we know that person is the whole sky of love. As for bu, you are the world!

Ý nghĩa: Khi yêu thương một người, tao mới nhất biết người ấy đó là cả khung trời thương lưu giữ. Còn so với em, anh là cả thế giới!

 1. We’ve been together for sánh long. Did you lượt thích me?

Ý nghĩa: Chúng tao tiếp tục ở cùng nhau lâu vì vậy. Anh tiếp tục quí em chưa?

 1. My heart always sobs for you! 

Ý nghĩa: Trái tim em luôn luôn thổn thức vì như thế anh!

 1. It is often said that boys love with their eyes, and girls love with their ears, but I am the opposite. Because the first time I saw you, I fell in love with you. 

Ý nghĩa: Người tao thông thường phát biểu đàn ông yêu thương bởi vì đôi mắt, phụ nữ yêu thương bởi vì tai, tuy nhiên em thì ngược lại. Bởi vì như thế lần thứ nhất nhận ra anh là em tiếp tục yêu thương anh tổn thất rồi.

 1. The world is big outside, but for bu the world only needs you.

Ý nghĩa: Ngoài ê trái đất to lớn, tuy vậy với em trái đất chỉ cần phải có anh thôi.  

 1. In love, people are often very stupid. And I’m just a stupid girl standing next to lớn you.

Ý nghĩa: Trong tình thương yêu người tao thông thường vô cùng ngốc. Và em đơn thuần cô nàng ngốc Khi đứng cạnh anh thôi. 

Đoạn lời nhắn tỏ tình bởi vì giờ đồng hồ Anh

“You’re one of the cutest and most trustworthy people I’ve ever met. I want to lớn spend all my time with you and you will feel safe with bu. I can be myself in your presence, and I also lượt thích the real you. Your messages always make bu smile, your smile always makes bu happy, your hug makes bu peaceful, your pain makes bu cry, your laughter makes bu excited and LOVE KEEPS Your ME ALIVE. There’s sánh much about you that I can’t say it all in one page, and I’m sánh lucky to lớn know you. Breaking up with you is something I can’t even dream of in my worst nightmare” 

Bản dịch giờ đồng hồ Việt:

Em là một trong trong mỗi người xinh tươi và uy tín nhất tuy nhiên anh từng bắt gặp. Anh ham muốn dành riêng toàn bộ thời hạn với em và em tiếp tục cảm nhận thấy an toàn và tin cậy Khi ở mặt mũi anh. Anh hoàn toàn có thể là chủ yếu bản thân Khi sở hữu sự xuất hiện nay của em, và anh cũng quí loài người thiệt của em. Tin nhắn của em luôn luôn khiến cho anh mỉm cười cợt, nụ cười cợt của em khiến cho anh luôn luôn niềm hạnh phúc, khuôn ôm của em thực hiện anh bình yên tĩnh, nỗi nhức của em thực hiện anh rơi nước đôi mắt, giờ đồng hồ cười cợt của em khiến cho anh phấn khích và LOVE KEEPS ME ALIVE của người sử dụng.

Có thật nhiều điều về em tuy nhiên anh ko thể phát biểu không còn vô một trang giấy má, và anh thiệt suôn sẻ Khi được biết em. Chia tay em là vấn đề tuy nhiên anh ko thể mơ cho tới trong cả vô cơn ác mơ tệ hại nhất của tớ.

Bài ghi chép bên trên đấy là về chủ thể I love you là gì? Khái niệm với mọi ví dụ tương quan. Bhiu kỳ vọng với những vấn đề hữu ích bên trên phía trên tiếp tục khiến cho bạn học tập giờ đồng hồ anh chất lượng rộng lớn và đạt thành phẩm cao! Và nhớ rằng theo dõi dõi chuyên mục Vocabulary của BHIU nhằm update những kiến thức và kỹ năng tiên tiến nhất nhé!

Xem thêm: bereal là gì