love is blind là gì

Love is Blind

/lʌv ɪz blaɪnd/

Bạn đang xem: love is blind là gì

Definition (Định nghĩa)

Used lớn say that people vì thế not see the faults of the people that they love.

Tạm dịch là: tình thương loà quáng. Ý nghĩa của trở thành ngữ này là: Khi yêu thương chúng ta thông thường ko nhận ra yếu điểm của những người bản thân yêu thương. Nguồn gốc của cụm kể từ này xuất hiện nay năm 1405 nhập vở “Câu chuyện của thương gia” người sáng tác Chaucer. Nó đầu tiên được người tớ yêu thương mến và dùng thoáng rộng Khi Shakespear đi vào những vở kịch năm 1959.

Love is blind tienganhaz.com idioms

Love is blind – Tình yêu thương loà quáng

Ngày ni, tớ với hạ tầng khoa học tập nhằm tin cậy rằng: Tình yêu thương loà quáng là với thiệt. Năm 2004, một phân tích của Đại học tập College London mang đến thấy: xúc cảm nâng niu vẫn ngăn ngừa sinh hoạt của một số trong những vùng óc trấn áp, tâm lý, phê phán. Quả thực, “Love is blind” là một trong những tóm lại khoa học tập xác đáng!

Example (Ví dụ)

I don’t lượt thích him at all, she is crazy about him. Well, they say: Love is blind, don’t they?

Tớ ko mến chàng trai cơ gì không còn. Cô tớ phân phát điên vì như thế anh ấy. Thì người tớ phát biểu rằng: Tình yêu thương loà quáng, nên ko nào?

Practice (Thực hành)

Xem thêm: sat test là gì

Anna và Mai share ý kiến cùng nhau về chia ly của nhị biểu diễn viên có tiếng Angelina Jolie và Brad Pitt. Mai luôn luôn bênh vực phụ nữ giới và cảm nhận thấy thương Jolie:

Anna: I have just been broken news Angelina Jolie breakup Brad Pitt.

Mai: Really? I don’t think he is right for her. Love is blind!

Anna: The world in Hollywood is sánh complicated!

complicated (adjective) /ˈkɑːm.plə.keɪ.t̬ɪd/: Phức tạp

> Cùng nhập cuộc group Học giờ Anh kể từ đầu

> Xem thêm 300 trở thành ngữ giờ Anh thông thườn nhất và cơ hội dùng

Xem thêm: mrai là gì