login failed là gì

Triệu chứng

Giả ấn định rằng chúng ta dùng một gói gia hạn đuổi theo lịch biểu kế hoạch như 1 việc làm đại diện thay mặt SQL Server nhằm sao lưu hạ tầng tài liệu vô Microsoft SQL Server. Nếu vấn đề singin của liên kết SQL mang đến việc làm là tên gọi người tiêu dùng SQL và mật khẩu đăng nhập, thì việc làm tiếp tục dứt thành công xuất sắc. Tuy nhiên, những mục lỗi tương tự động như mục nhập tại đây được singin vô Nhật ký SQL Server:

Bạn đang xem: login failed là gì

Show

  • Triệu chứng
  • Trạng thái
  • Giải pháp
  • Tham khảo

               DateTime Lỗi đăng nhập: 18456, cường độ nghiêm nghị trọng: 14, tè bang: 8.

               DateTime Đăng nhập singin ko thành công xuất sắc mang đến thương hiệu người tiêu dùng '. Lý do: mật khẩu đăng nhập ko khớp với việc singin được hỗ trợ. [Máy khách: Localmachine>]

Lưu ý Nếu gói được chạy bởi vì xác thực Windows, việc làm tiếp tục dứt thành công xuất sắc tuy nhiên ko gặp gỡ nên những mục nhập lỗi đang được singin vô Nhật ký SQL Server.

Trạng thái

Microsoft đang được xác nhận đó là trường hợp bất ngờ trong số thành phầm của Microsoft được liệt kê vô phần "Áp dụng cho".

Giải pháp

Sự cố này và đã được xử lý trong số phiên bản Cập Nhật thu thập tại đây mang đến SQL Server:

Bản Cập Nhật thu thập 10 mang đến SQL Server 2019

Xem thêm: standard deviation là gì

Cập Nhật thu thập 23 mang đến SQL Server 2017

Bản Cập Nhật thu thập 17 mang đến SQL Server năm 2016 SP2

Giới thiệu về Cập Nhật thu thập mang đến SQL Server:

Mỗi phiên bản Cập Nhật thu thập mới mẻ mang đến SQL Server chứa chấp toàn bộ những hotfix và toàn bộ những phiên bản sửa lỗi bảo mật thông tin và đã được đi vào phiên bản Cập Nhật thu thập trước cơ. Kiểm tra những phiên bản Cập Nhật thu thập tiên tiến nhất mang đến SQL Server:

Bản Cập Nhật thu thập tiên tiến nhất mang đến SQL Server 2019

Bản Cập Nhật thu thập tiên tiến nhất mang đến SQL Server 2017

Bản Cập Nhật thu thập tiên tiến nhất mang đến SQL Server 2016

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ tuy nhiên Microsoft dùng nhằm tế bào miêu tả những phiên bản update ứng dụng.

Xem thêm: gluconeogenesis là gì