loát là gì

Có 5 kết quả:

刷 loát唰 loát捋 loát軋 loát轧 loát

Từ điển phổ thông

Bạn đang xem: loát là gì

1. tẩy sạch
2. loại bàn chải

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Tẩy tinh khiết, vệ sinh, chùi, tấn công (cho sạch). ◎Như: “xoát nha” 刷牙 tấn công răng, “xoát hài” 刷鞋 tấn công giầy.
2. (Động) Rửa oan. ◎Như: “tẩy xoát oan tình” 洗刷冤情 cọ tinh khiết oan tình.
3. (Động) Bôi, xoa. ◎Như: “xoát tường” 鞋刷 trát tường, “xoát du tất” 油漆刷 bôi thụi dầu.
4. (Động) Loại quăng quật, loại trừ. ◎Như: “tha bên trên quyết tái mét trung bị xoát điệu liễu” 他在決賽中被刷掉了 anh tao tiếp tục bị loại bỏ ngoài cuộc giành giật đua.
5. (Danh) Yên chải. ◎Như: “nha xoát” 牙刷 bàn chải tấn công răng, “hài xoát” 鞋刷 bàn chải giầy.
6. (Trạng thanh) Xoàn xoạt. ◎Như: “xoát xoát tác hưởng” 刷刷作響 giờ vang xoạt xoạt.
7. § Tục thông thường phát âm là “loát”.

Từ điển Thiều Chửu

① Tẩy xạch.
② Cái bàn chải, ngôi nhà in sử dụng loại bàn chải, chải mang lại đẹp nhất chữ, nên gọi sự in là ấn xoát 印刷. Tục thông thường phát âm là chữ loát.

Từ điển Trần Văn Chánh

【刷白】loát bạch [shuàbái] (đph) Trắng toát, Trắng xóa, Trắng bệch: 月亮升起來了,把麥地照得刷白 Trăng lên, rọi khả năng chiếu sáng xuống cánh đồng tiểu mạch Trắng xóa; 一聽這話,他的臉立刻變得刷白 Nghe lời nói cơ, mặt mũi anh ấy Trắng bệch rời khỏi. Xem 刷[shua].

Từ điển Trần Văn Chánh

① Yên chải: 牙刷 Yên chải tấn công răng;
② Chải, vệ sinh, cọ, tẩy sạch: 刷鞋 Chải giầy, tấn công giầy; 刷鍋 Lau chảo, cọ nồi;
③ Như 唰 [shuà]. Xem 刷 [shuà].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cạo tinh khiết chuồn — Chải. Td: Loát xỉ ( chải răng, tấn công răng ) — Đáng lẽ phát âm Xoát mới mẻ đích.

Tự hình 2

Dị thể 3

Từ ghép 6

Một số bài xích thơ sở hữu dùng

Từ điển Trần Văn Chánh

(thanh) Rào rào: 唰唰地下起雨來 Mưa rào rào.

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ điển phổ thông

1. gỡ từng loại ra
2. vuốt ve

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Nhổ, rút. ◎Như: “loát hổ tu” 捋虎鬚 nhổ râu cọp.
2. (Động) Vuốt. ◎Như: “loát hồ nước tu” 捋鬍鬚 vuốt râu.
3. (Động) Hái, gỡ. ◇Thi Kinh 詩經: “Thải thải phù dĩ, Bội Bạc ngôn loát chi” 采采芣, 薄言捋之 (Chu phái nam 周南, Phù dĩ 芣苢) Hái hái trái ngược phù dĩ, Hãy cứ gỡ lấy hột.
4. (Động) Cầm, cầm lấy. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Phụ dục loát hắn thị sinh, nhất chấn hắn, thư lạc tháp thượng” 婦欲捋衣視生, 一振衣, 書落榻上 (Xảo Nương 巧娘) Người thiếu phụ toan cầm áo nhìn sinh, một vừa hai phải kéo áo lên thì phong thư rơi rời khỏi bên trên nệm.
5. (Động) Xắn, vén. ◎Như: “loát tụ tử” 捋袖子 xắn ống tay áo.

Từ điển Thiều Chửu

① Gỡ lấy, vạch lấy. Lấy tay gỡ từng loại gọi là loát.
② Vuốt.

Từ điển Trần Văn Chánh

Vuốt: 捋鬍子 Vuốt râu. Xem 捋 [luo].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lấy. Nhặt lấy — Vuốt xuôi xuống.

Tự hình 2

Xem thêm: ấp tiếng anh là gì

Dị thể 1

Chữ tương tự 4

Một số bài xích thơ sở hữu dùng

Từ điển phổ thông

nghiến, nghiền, đè bẹp

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Cán, lăn lộn, nghiến.
2. (Động) Đè bẹp, bài xích xích. ◎Như: “khuynh yết” 傾軋 chèn lấn, gạt sập.
3. (Danh) Một loại hình trừng trị rất lâu rồi, sử dụng bàn nghiền cặp mắt cá chân chân.
4. (Trạng thanh) Sình sịch, cạch cạch (tiếng bánh xe pháo con quay, giờ máy chạy, v.v.). ◎Như: “xa thanh yết yết” 車聲軋軋 giờ xe pháo xình xịch.
5. Một âm là “ca”. (Động) Làm nghẽn, um tùm.
6. (Động) Kết giao phó. ◎Như: “ca vày hữu” 軋朋友 kết các bạn.
7. § Ta quen thuộc phát âm là “loát”.

Từ điển Thiều Chửu

① Nghiến, phàm vật gì tiếp tục qua chuyện một vòng trục tròn trặn nó lăn lộn qua chuyện đều gọi là yết. Như gỡ bông sở hữu loại yết hoa khí 軋花器 tức là loại guồng nhảy bông vậy.
② Gạt sập, tiêu diệt. Lấy quyền năng tuy nhiên tấn công sập người không giống gọi là khuynh yết 傾軋.
③ Một loại hình pháp rất lâu rồi, sử dụng bàn nghiền cặp mắt cá chân chân.
④ Tiếng bánh xe pháo con quay va nhập nhau.
⑤ Ta quen thuộc phát âm là chữ loát.

Từ điển Trần Văn Chánh

Cán, dát: 軋鋼 Cán thép; 軋銅片 Dát đồng lá. Xem 軋 [gá], [yà].

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cán, lăn lộn, nghiến: 軋棉花 Cán bông;
② Bài xích, chèn lấn, đè bẹp: 互相傾軋 Chèn nghiền lẫn lộn nhau;
③ (đph) Chen chúc;
④ Hình trừng trị thời xưa sử dụng bàn nghiền cặp mắt cá chân chân;
⑤ (văn) (thanh) Trẹo trẹo, kẽo kịt (tiếng bánh xe pháo con quay va nhập nhau);
⑥ [Yà] (Họ) Loát. Xem 軋 [gá], [zhá].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hai loại trục nghiền nhập nhau tuy nhiên con quay nhằm cán dẹp vật gì — Lật sập người không giống. Td: Khuynh loát ( thực hiện nghiêng, lật sập ).

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 1

Một số bài xích thơ sở hữu dùng

Từ điển phổ thông

nghiến, nghiền, đè bẹp

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 軋.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 軋

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cán, lăn lộn, nghiến: 軋棉花 Cán bông;
② Bài xích, chèn lấn, đè bẹp: 互相傾軋 Chèn nghiền lẫn lộn nhau;
③ (đph) Chen chúc;
④ Hình trừng trị thời xưa sử dụng bàn nghiền cặp mắt cá chân chân;
⑤ (văn) (thanh) Trẹo trẹo, kẽo kịt (tiếng bánh xe pháo con quay va nhập nhau);
⑥ [Yà] (Họ) Loát. Xem 軋 [gá], [zhá].

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem thêm: catered to you là gì

Cán, dát: 軋鋼 Cán thép; 軋銅片 Dát đồng lá. Xem 軋 [gá], [yà].

Tự hình 2

Dị thể 1