lịch tiếng trung là gì

Lịch nhập giờ Trung là 日历 /rìlì/, là khối hệ thống tính thời hạn theo đuổi những thời kỳ chắc chắn. Lịch ưu việt nhất được sử dụng cộng đồng bên trên toàn trái đất là Dương lịch.

Bạn đang xem: lịch tiếng trung là gì

Lịch nhập giờ Trung là 日历 /rìlì/, là 1 khối hệ thống để tại vị thương hiệu cho những chu kỳ luân hồi thời hạn, thường thì là theo đuổi những ngày. Các tháng ngày ví dụ hoàn toàn có thể dựa vào sự vận động thấy được của những thiên thể.

Một số kể từ vựng về lịch nhập giờ Trung:

1. 阳历 /yánglì/: Dương lịch.

2. 阴历 /yīnlì/: Âm lịch.

3. 挂历 /guàlì/: Lịch treo.

4. 天文历 /tiānwén lì/: Lịch thiên văn.Lịch nhập giờ Trung là gì

5. 年历卡片 /niánlì kǎpiàn/: Lịch bưu hình họa, lịch bướm.

6. 台历 /táilì/: Lịch nhằm bàn.

7. 公共节假日 /Gōnggòng jiéjiàrì/: Ngày lễ.

8. 节气 /jiéqì/: Tiết khí

9. 纪念日 /Jìniàn rì/: Ngày kỉ niệm.

10. 星期 /Xīngqí/: Tuần.

11. 日 /Rì/: Ngày. 

Xem thêm: moodle là gì

12. 月 /yuè/: Tháng.

13. 年 /Nián/: Năm.

Một số kiểu mẫu câu về lịch nhập giờ Trung:

1. 你可能用过台历。

/Nǐ kěnéng yòngguò táilì./

Bạn hoàn toàn có thể từng dùng lịch nhằm bàn.

2. 几个星期前,学年的日历就用完了。

/Jǐ gè xīngqí qián, xuénián de rìlì jiù yòng wánliǎo./

Lịch của năm học tập vẫn người sử dụng không còn kể từ tuần trước đó rồi.

3. 我们在看日历时,都会发现有个小字叫“农历”。

/Wǒmen zài kàn rì lìshí, dūhuì fāxiàn yǒu gè xiǎozì jiào “nónglì”./

Khi coi nhập cuốn lịch, tao xẽ thấy một dòng sản phẩm chữ nhỏ là "Âm lịch".

Nội dung bài xích viết được biên soạn vị nhà giáo giờ Trung OCA - lịch nhập giờ Trung là gì.

Xem thêm: catered to you là gì